Fraflytning_erhverv_opsætning

Best practice – guide til opsætning

Fraflytning - erhverv

 

 


 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Fraflytning erhverv i listen)

Dit vindue åbner standard punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinformation

01 Vis start information

 

02 Vis slutinformation

P

03 Indflet brev i startinformation

 

01 Generelt

01 Fraflyt uden bogføring

 

02 Ved fraflytning boligberegnes indtil

Ultimo indeværende måned (dags dato)

03 Bloker for fraflytning hvis lejers indflytningsguide er igangværende

P

04 Kontroller om lejer er anvist af følgende

Ingen valgt

05 Skal der opkræves moms på tomgangslejer

Følg lejemålet

06 Hensættelser til IV stoppes ved frigørelsesdato

Bruges ikke

07 Afregn bilejemål engangsposteringer på hovedlejemålet

Tag oplysning fra fraflytter

08 Afregn bilejemål flytte opgørelse på hovedlejemålet

Tag oplysning fra fraflytter

09 Opret/opdater fællesregnskaber på fasen ''datoer''

P

10 Åben dialog om overtagelse af ansvar når en anden bruger pauser

P

11 Adressefunktion på ejendom der bruges som ansvarlig bruger

 

12 Flyt deltagelse i lejebudget til fraflytter ved annullering

P

13 Start af tomgangsguide er valgfrit

 

14 Terminer pr. år på den ny tomgang (ellers brugers fraflytters terminer pr. år)

 

02 Kontakter

01 Stop alle funktioner på lejer

 

02 Tillad deaktivering af juridisk lejer

 

03 Vis NemKonto felter ved oprettelse

P

04 Vis mailfelt ved oprettelse

P

05 Vis tlf.nr. felter ved oprettelse

P

06 Advarsel hvis juridisk lejer også har flg. funktion:

Ingen valgt

07 Advarsel hvis juridisk lejer er under 18 år

 

08 Standard kontakttype på fraflytters nye adresser

Firma

03 Datoer

01 Validering af frigørelsesdato

(Dag=14)?(ErUltimoMåned(Dato))

02 Validering af genudlejningsdato

(Dag=1?(Dag=15)

03 Validering af aftalt fraflytningsdato

 

04 Synsfrist periode

 

05 Bogfør engangsopkrævninger på frigørelsesdato

P

06 Feltet Skiftebetingelser er afhængig af fraflytningsårsag

3. Dødsbo

07 Standartværdi – opsigelse modtaget.

DD

08 Standartværdi for tidligste leveringsdato

-2LM

09 Beregn altid opsigelsesperiode fra Uopsigelighedsdato

P

10 Fraflytningsårsag skal udfyldes

 

11 Vis feltet ’Lejemål lukket for lejetilbud’

 

04 Udskrifter

00 Benyt særskilt brevopsætning

 

01 Brugerbrev Istandsættelse felttekst

 

02 Brugerbrev Istandsættelse brevgruppe

 

03 Brugerbrev Istandsættelse brevnr.

 

04 Brugerbrev Istandsættelse låst

P

05 Tjekliste brevgruppe

 

06 Tjekliste brevnr.

 

07 Checkliste brevnr. låst

P

08 Tjekliste arkiver brev

 

09 Brugerbrev Syn felttekst

 

10 Brugerbrev Syn brevgruppe

 

11 Brugerbrev Syn brevnr.

 

12 Brugerbrev Syn brevnr. låst

P

13 Returnering af nøgler brevgruppe

 

14 Returnering af nøgler brevnr.

 

15 Returnering af nøgler brevnr. låst

P

16 Returnering af nøgler arkiver brev

 

17 Rekvisition brevgruppe

 

18 Rekvisition brevnr.

 

19 Rekvisition brevnr. låst

P

20 Rekvisition arkiver brev

 

21 Flytteopgørelse brevgruppe

Fraflytning – Erhverv (13600)

22 Flytteopgørelse brevnr.

Flytteopgørelse m/moms (13600)

23 Flytteopgørelse brevnr. låst

 

24 Flytteopgørelse arkiver brev

P

25 Flytteopgørelse standard for udskrift

Udskriv med bilagsslip

05A Breve

01 Bekræft opsigelse brevgruppe

Fraflytning - Erhverv (13600)

02 Bekræft opsigelse brevnr.

Bekr. rettidig opsigelse - erhverv (13620)

03 Bekræft opsigelse brevnr. Låst

P

04 Bekræft opsigelse arkiver brev

P

05 Brugerbrev 1 felttekst

Meddelelse til vicevært

06 Brugerbrev 1 brevgruppe

Fraflytning generelle breve(13000)

07 Brugerbrev 1 brevnr.

Meddelelse om fraflytning (13030)

08 Brugerbrev 1 brevnr. låst

P

09 Brugerbrev 2 felttekst

Indkald lejer

10 Brugerbrev 2 brevgruppe

Fraflytning Generelle breve (13000)

11 Brugerbrev 2 brevnr.

Indkaldelse til fraflytningssyn (13020)

12 Brugerbrev 2 brevnr. låst

P

13 Brugerbrev 3 felttekst

Fremsend flytterapport

14 Brugerbrev 3 brevgruppe

Fraflytning Generelle breve (13000)

15 Brugerbrev 3 brevnr.

Lejer frems. Flytterapport (13050)

16 Brugerbrev 3 brevnr. låst

P

17 Brugerbrev 4 felttekst

Fuldmagt til EL-leverandør

18 Brugerbrev 4 brevgruppe

Fraflytning Generelle breve (13000)

19 Brugerbrev 4 brevnr.

Fuldmagt El-leverandør – Fraflyt (13086)

20 Brugerbrev 4 brevnr. låst

P

21 Brugerbrev 5 felttekst

 

22 Brugerbrev 5 brevgruppe

 

23 Brugerbrev 5 brevnr.

 

24 Brugerbrev 5 brevnr. låst

P

25 Brugerbrev 6 felttekst

 

26 Brugerbrev 6 brevgruppe

 

27 Brugerbrev 6 brevnr.

 

28 Brugerbrev 6 brevnr. låst

P

29 Brugerbrev 7 felttekst

 

30 Brugerbrev 7 brevgruppe

 

31 Brugerbrev 7 brevnr.

 

32 Brugerbrev 7 brevnr. låst

P

33 Brugerbrev 8 felttekst

 

34 Brugerbrev 8 brevgruppe

 

35 Brugerbrev 8 brevnr.

 

36 Brugerbrev 8 brevnr. låst

P

05B Breve (øvrige)

01 Vælg notetyper der skal kunne udskrives

Ingen valgt

06 Vis faser

01 Opret guide for tomgang

 

02 Afregning forudbetalt leje

 

03 Erhverv

 

04 Rettigheder

 

05 Faciliteter

 

06 Udskrifter

P

07 Erindringer

P

08 Istandsættelse

 

09 Depositum

P

10 Bilejemål

 

11 Bogføring

P

12 Sikkerhedsstillelse

P

13 Aconto afregning

 

14 Tjekliste

 

15 Synsrapport

 

16 Nøgler og kort

 

17 Rekvisitioner

 

18 Flytteopgørelse

P

19 Finans bogføring

 

07 Venteliste

01 Angiv hvordan ansøger skal opdateres

Ingen opdatering

02 Hvis ansøger skal opdateres spørges brugeren når

brevet til bekræftelse af opsigelse udskrives

03 Fraflytningsårsager opdateres til nedenstående

Genudlejning

04 Ansøgertype som ovenstående typer skal opdateres til

Boende

05 Skal ansøger have en ny ansøgerselskabstype

 

08 Erindringer

01 Dan erindring når guiden pauses

P

02 Dato formel for erindringsdato

+LM+6M

03 Erindringskategori

Fraflytning

04 Tilknyt huskeliste nummer

5 – Fraflytning - Erhverv

05 Dan erindring for: synsfrist

 

06 Dan erindring for: aftalt synsdato

 

07 Dan erindring for: besigtigelsesdato

 

08 Dan erindring for: flytteopgørelse betalingsdato

 

09 Dan erindring for: Flytteopgørelse fremsendt

 

10 Datoformel - Fremsendelse af flytteopgørelse

 

11 Skal åbne erindringer lukkes når guide afsluttes

Ja, men kun erindringer der er udløbet

09 Diverse

02 Opret lejemål på Boliga

 

03 Opkrævningstyper for forudbetalt leje

1 valgt

04 Opkrævningstype for regulering af forudbetalt leje

86010 Forudbetalt leje

05 Dato formel for boligberegning af engangsreguleringer

 

06 Skal feltet ''Vis lejemålet som ledigt på DanmarkBolig.dk'' vises

 

07 Standardværdi for 'Vis bolig som ledig på DanmarkBolig.dk'

 

08 Der skal laves fraflytningssyn

 

09 Undlad at fjerne 'Aktiv bilejemål' markering

 

10 Vis feltet 'Anvist af på tomgangen'

 

11 Default værdi for 'Anvist af på tomgangen'

 

12 Feltet 'Anvist af på tomgangen' skal udfyldes

 

12 (13) Skal feltet ''Vis lejemålet som ledigt på internettet'' vises

 

10 Minimering af faser

01 Undertryk faser hvis ingen data

P

02 Normalistandsættelse vises også under flytteopgørelse

 

03 Depositumfasen vises ikke men beregnes automatisk

 

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Tips & tricks
Under Guidestatus, er det muligt at se åbne fraflytningsguider og tilgå dem herfra.
Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Alt + B + F + F

Åbner Fraflytningsguiden

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Hvad nu hvis jeg vil...

Give mine lejer mulighed for at fraflytte på alle dage, fremdor den 1. eller 15. i måneden.

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne opsætningen i punktet Validering af frigørelsesdato. Herefter kan du fraflytte en lejer på alle dage. Det sammen gør sig gældende for punkterne Validering af genudlejningsdato og Validering af aftalte fraflytningsdato. Disse tre punkter hænger sammen ifm. Opsætning

Hvis jeg har B-ordning

Hvis du bruger B-ordning i en ejendom, skal du opsætte en ny i forretningsgang til dette og tilknytte den/de ejendomme, du har B-ordning for. Når forretningsgangen for B-ordning er opsat, slår du i forretningsgangen fasen Istandsættelse fra.

Kan man tilføje mailadresse og tlf.

I menuen Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgang (Fraflytning, boligudlejning) under punkt 02 Kontakter, er det muligt at tilvølge, hvilke felter som ønskes som standard ved oprettelse af ny kontakt i guiden. Her markeres felt 04 Vis mailfelt ved oprettelse og felt 05 Vis tlf. nr. ved oprettelse

Er det muligt at opsætte varslingslinjer i fraflytningsguiden

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger Varslinger. Her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.) Hvis menuen ikke vises ude til venstre, skal du klikke på det lille ikon i venstre hjørne, hvorefter der kommer en lille menu ude til venstre. Her vælges varsling, og det er nu muligt at vølge/opsætte skabelonlinjer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, klikker du på Indsæt og et nyt vindue vil åbne sig.

Hvad hvis ikke min flytteopgørelse i alt og lejersaldo i alt stemmer

1. Så tjekker du datoen på fraflytters kontokort hvornår fraflytter sidst har været i NULL, 2. Så går du tilbage til din fraflytningsguide og trykke på rullegardinet ved bogføre 3. Tryk på afgrænsning af posteringer, så kommer der en boks op, der skriver du datoen som du to over fraflytters kontokort. 4. Tryk OK 5. Så kan du marker de forskellige poster der mangler for at disse to felter stemmer.

Tilføje flere faser i guiden

I forretningsgangsdefinitionen, kan du sætte markering i punktet Vis faser – xxx. Herved får du en mulighed for de nævnet faser.

Se faser i guiden, selvom der ikke er data på disse

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punkter Undertryk faser, hvis ingen data. Hvis denne markeringen fjernes, vil du altid få vist følgende faser i guiden, hvis disse aktiveret: 1. Istandsættelse 2. Sikkerhedsstillelse 3. Bilejemål

Kan man åbne fraflytningsguiden uden om lejerkartoteket

Du kan starte guiden ved at benyttes tien Bolig – Fraflytning – Fraflytning, og udfylde med lejerdata.

Ønsker om udbetaling til lejers NemKonto

Her skal du have modulet Udbetaling, som gør muligt at overføre en udbetaling til en ekstern via flytteopgørelsen.

Hvis jeg har B-ordning

Hvis der bruges B-ordning i en ejendom, opsættes en ny I forretningsgang til dette og tilknytter den/de ejendomme der bruger denne ordning. Også kan man slå Istandsættelse fasen fra.

Jeg vil opsætte varslingslinjer, som kommer med under opdatér

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger varslinger – her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.) Hvis ikke menuen vises ude til venstre, klikkes på det lille mappeikon i menulinjen ved siden af Genveje. Her vælges varsling og det er nu muligt at vælge/opsætte skabelonlinjer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, trykkes på indsæt og et nyt vindue vil åbne sig. Her indtastes opkrævningstype, startdato og der vælges hvor hændelsen skal anvendes (Fraflytning) Under fanen beregning indsættes formel eller beløb og hvis brug af formel, skal der sættes markering i ”Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul”. Under fanen tilknytning vælges tilknytning lejer og under hændelser vælges ved hvilken hændelse varslingslinjen skal medtages.

Jeg vil gerne have mulighed for at tilføje mailadresse og telefonnr. hvordan gør jeg det?

I Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgange - Fraflytning, boligudlejning under punkt 02 Kontakter, er det muligt at tilvælge hvilke felter som ønskes som standart ved oprettelse af ny kontakt i guiden. Her markeres felt 04 Vis mailfelt ved oprettelse og felt 05 Vis tlf.nr. ved oprettelse.

Opkræve moms på mit tomgangslejemål?

I forretningsgangsdefinitionen for fraflytning-erhverv, kan du sætte en markering, således tomgangslejeren følger lejemålet.

Afgrænse poster/ændre periode?

MANGLER

Fraflytte lejer på en valgfri frigørelsesdato?

I forretningsgangsdefinitionen for fraflytning-erhverv, kan du fjerne valideringen af frigørelsesdatoen, således det bliver muligt at frigøre lejerne på en valgfri dato.

Tilføje flere standardbreve i min fraflytnigsguide?

I forretningsgangsdefintionen, kan du tilføje dine skabeloner i punkterne ”Udskrifter”, ”Breve øvrige” og ”Breve”, samt tilføje knapper til udskrift af disse.

Bruges faciliteter

Bruges der faciliteter skal dette slås til i forretningsgangen Er der råderetssager ifm. Fraflytningen, vælges her, at råderetssagen afregnes med fraflytter.

Oprette en ny facilitets type

Hvis der mangler en facilitets type, kan denne oprettes i menuen Generelt – Tilpasning – Kodetabel – Facilitet. Dette bør dog kun gøres af en superbruger eller en Unik-konsulent

Give mine brugere af fraflytningsguiden en speciel information i forbindelse med opstart af fraflytningsguiden, som er relevant for den enkelte lejemål / ejendom.

Du har mulighed for at slå startinformation til i guiden, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan vise diverse oplysninger om lejemål, ejendom mv. Dette sætter du op på forretningsgangen under startinformation. HUSK at slå fasen til.

Kunne starte fraflytningsguiden, selvom indflytningsguiden endnu ikke er udført?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punktet Bloker fraflytning, hvis lejers indflytningsguide er igangværende.

Kan man undgå at der kommer en dialogboks op vedrørende overdragelse af ansvar for guiden, når jeg pauser guiden?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punktet Åben dialog om overtagelse af ansvar når en anden pauser.

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med under opdater

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger varslinger – her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.) Hvis ikke menuen vises ude til venstre, klikkes på det lille mappeikon i menulinjen ved siden af Genveje. Her vælges varsling og det er nu muligt at vælge/opsætte skabelonlinjer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, trykkes på indsæt og et nyt vindue vil åbne sig. Her indtastes opkrævningstype, startdato og der vælges hvor hændelsen skal anvendes (Fraflytning) Under fanen beregning indsættes formel eller beløb og hvis brug af formel, skal der sættes markering i ”Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul”. Under fanen tilknytning vælges tilknytning lejer og under hændelser vælges ved hvilken hændelse varslingslinjen skal medtages.

Give mine brugere af fraflytningsguiden en speciel information i forbindelse med opstart af fraflytningsguiden, som er relevant for det enkelte lejemål/ejendom.

Du har mulighed for at slå startinformation til i guiden, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan vise diverse oplysninger om lejemål, ejendom mv. Dette sætter du op på forretningsgangen under startinformation. Husk at slå fasen til.

Give mine lejer mulighed for at fraflytte på alle dage, fremfor den 1. eller 15. i måneden.

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne opsætningen i punktet ”Validering af frigørelsesdato”. Herefter kan du fraflytte en lejer på alle dage. Det samme gør sig gældende for punkterne ”Validering af genudlejningsdato” samt ”Validering af aftalt fraflytningsdato”. Disse 3 punkter hænger sammen ifm. Opsætning.

Jeg ønsker at udbetale til lejers nemkonto

Her skal du have modulet ”Udbetaling”, som gør det muligt enten at udbetale via Nemkonto eller alm. Bank overførsel.

Udbetale til en advokat, idet der er gjort udlæg i depositum?

Her skal du have modulet ”Udbetaling”, som gør det muligt at overføre en udbetaling til en ekstern via flytteopgørelsen.

Saldoen for flytteopgørelsen er ikke den samme som saldoen på lejers kontokort

Er saldoen ikke ens, skal du undersøge hvorfor. Der kan være tale om følgende årsager til at saldoen ikke er ens. Der er udlignet poster før fraflytning

Registrere om fraflyttende lejer har genindtrædelse

I forretningsgangsdefinitionen for fraflytning erhverv, kan du tilføje fasen ”Erhverv”. Her er det muligt at registrere om fraflyttende lejer har genindtrædelsesret.

Oprette en ny facilitets type

Hvis der mangler en facilitets type, kan denne oprettes under Generelt – Tilpasning – Kodetabel – Facilitet. Dette bør dog kun gøres af en superbruger eller en unik konsulent.

Give mine brugere af fraflytningsguiden en speciel information i forbindelse med opstart af fraflytningsguiden, som er relevant for det enkelte lejemål/ejendom.

Du har mulighed for at slå startinformation til i guiden, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan vise diverse oplysninger om lejemål, ejendom mv. Dette sætter du op på forretningsgangen under startinformation. Husk at slå fasen til.

Undgå at bogføre mine boligposter i fraflytningsguiden?

I forretningsgangsdefintionen, kan du sætte markering i punktet ”Fraflytning uden bogføring”.

Kunne starte fraflytningsguiden, selvom indflytningsguiden endnu ikke er udført?

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne markeringen i punktet ”Bloker fraflytning, hvis lejers indflytningsguide er igangværende”.

Stoppe henlæggelser til indvendig vedligeholdelse ved frigørelse af lejer

I forretningsgangsdefintionen, kan du sætte markering i punktet ”Hensættelser til indvendig vedligeholdelse stoppes ved frigørelsesdato”.

Kan man undgå at der kommer en dialogboks op vedrørende overdragelse af ansvar for guiden, når jeg pauser guiden?

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne markeringen i punktet ”Åben dialog om overtagelse af ansvar når en anden bruger pauser”.

Give mine lejer mulighed for at fraflytte på alle dage, fremfor den 1. eller 15. i måneden.

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne opsætningen i punktet ”Validering af frigørelsesdato”. Herefter kan du fraflytte en lejer på alle dage. Det samme gør sig gældende for punkterne ”Validering af genudlejningsdato” samt ”Validering af aftalt fraflytningsdato”. Disse 3 punkter hænger sammen ifm. Opsætning.

Tilføje flere standardbreve i min fraflytnigsguide?

I forretningsgangsdefintionen, kan du tilføje dine skabeloner i punkterne ”Udskrifter”, ”Breve øvrige” og ”Breve”, samt tilføje knapper til udskrift af disse.

Jeg vil gerne have mulighed for at tilføje mailadresse og telefonnr. hvordan gør jeg det?

I Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgange - Fraflytning, boligudlejning under punkt 02 Kontakter, er det muligt at tilvælge hvilke felter som ønskes som standart ved oprettelse af ny kontakt i guiden. Her markeres felt 04 Vis mailfelt ved oprettelse og felt 05 Vis tlf.nr. ved oprettelse.

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med under opdater

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger varslinger – her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.)Hvis ikke menuen vises ude til venstre, klikkes på det lille mappeikon i menulinjen ved siden af Genveje. Her vælges varsling og det er nu muligt at vælge/opsætte skabelonlin-jer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, tryk-kes på indsæt og et nyt vindue vil åbne sig. Her indtastes opkrævningstype, startdato og der vælges hvor hændel-sen skal anvendes (Fraflytning) Under fanen beregning indsættes formel eller beløb og hvis brug af formel, skal der sættes markering i ”Beregnet beløb skal være forskel-ligt fra nul”. Under fanen tilknytning vælges tilknytning lejer og under hændelser vælges ved hvilken hændelse varslingslinjen skal medtages.

Benytte faciliteter i Unik Bolig

I forretningsgangsdefintionen, kan du sætte markering i punktet ”Vis faser – Faciliteter”. Herved får du en fase i fraflytningsguiden, som viser faciliteter oprettet på lejemål og ejendom.

Tilføje flere faser i guiden

I forretningsgangsdefintionen, kan du sætte markering i punktet ”Vis faser – xxxx”. Herved får du en mulighed for de nævnet faser.

Have en erindring tilknyttet min guide?

I forretningsgangen, kan du markere hvilke informationer du ønsker oprettet som en erindring.

Se depositumsberegningen i guiden?

Du kan i forretningsgangsdefinition fjerne markeringering i ”Depositum fasen vises ikke, men beregnes automatisk”

Se faser i guiden, selvom der ikke er data på disse?

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne markeringen i punktet ”Undertryk faser, hvis ingen data”. Hvis denne markering fjernes vil du altid få vist følgende faser i guiden, hvis disse er aktiveret:• Istandsættelse• Sikkerhedsstillelse• Bilejemål

Starte fraflytningsguiden uden at åbne lejerkartoteket.

Du kan starte guiden ved at benytte stien: Bolig – Fraflytning – Fraflytning, og udfylde med lejerdata.

Modregne lejeres forudbetalte husleje i den opsagt lejeperiode.

I forretningsgangsdefinitionen, kan du slå fasen ”Afregning forudbe-talt leje” til, således du kan håndtere forudbetalt leje på flere måne-der.I fraflytningsguiden, kan du under fasen ”Forudbetalt leje”, sætte markering i ”Fordeling over perioden” eller ”Manuel fordeling”. Når du sætter markeringen her, vil forudbetalte blive bogført ind på lejers kontokort, og modregnet i opkrævningen for de resterende må-ned(er).

Jeg ønsker at udbetale til lejers nemkonto

Her skal du have modulet ”Udbetaling”, som gør det muligt enten at udbetale via Nemkonto eller alm. Bank overførsel.

Dele udbetalingen mellem juridisk lejer 1 og juridisk lejer 2

Du kan i forretningsgangen ”Flytteopgørelse – Privat udlejning” sætte markering i at beløbet skal deles ligeligt mellem de 2 juridiske lejere.

Udbetale til en advokat, idet der er gjort udlæg i depositum?

Her skal du have modulet ”Udbetaling”, som gør det muligt at overføre en udbetaling til en ekstern via flytteopgørelsen.

Saldoen for flytteopgørelsen er ikke den samme som saldoen på lejers kontokort

Er saldoen ikke ens, skal du undersøge hvorfor. Der kan være tale om følgende årsager til at saldoen ikke er ens:• Der er udlignet poster før fraflytning• ....

Bruges faciliteter

Bruges der faciliteter skal dette slås til i forretningsgangen Er der råderetssager ifm. Fraflytningen, vælges her, at råderetssagen afregnes med fraflytter.

Oprette en ny facilitets type

Hvis der mangler en facilitets type, kan denne oprettes i menuen Generelt – Tilpasning – Kodetabel – Facilitet. Dette bør dog kun gøres af en superbruger eller en Unik-konsulent

Give mine brugere af fraflytningsguiden en speciel information i forbindelse med opstart af fraflytningsguiden, som er relevant for den enkelte lejemål / ejendom.

Du har mulighed for at slå startinformation til i guiden, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan vise diverse oplysninger om lejemål, ejendom mv. Dette sætter du op på forretningsgangen under startinformation. HUSK at slå fasen ti

Kunne starte fraflytningsguiden, selvom indflytningsguiden endnu ikke er udført?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punktet Bloker fraflytning, hvis lejers indflytningsguide er igangværende.

Kan man undgå at der kommer en dialogboks op vedrørende overdragelse af ansvar for guiden, når jeg pauser guiden?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punktet Åben dialog om overtagelse af ansvar når en anden pauser.

Give mine lejer mulighed for at fraflytte på alle dage, fremdor den 1. eller 15. i måneden.

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne opsætningen i punktet Validering af frigørelsesdato. Herefter kan du fraflytte en lejer på alle dage. Det sammen gør sig gældende for punkterne Validering af genudlejningsdato og Validering af aftalte fraflytningsdato. Disse tre punkter hænger sammen ifm. Opsætning

Tilføje flere standardbreve i min fraflytningsguide?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du tilføje dine skabeloner i punkterne Udskrifter, Breve øvrige og Breve, samt tilføje knapper til udskrift af disse.

Kan man tilføje mailadresse og tlf.

I menuen Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgang (Fraflytning, ungdomsbolig) under punkt 02 Kontakter, er det muligt at tilføje, hvilke felter som ønskes som standard ved oprettelse af ny kontakt i guiden. Her markeres felt 04 Vis mailfelt ved oprettelse og felt 05 Vis tlf. nr. ved oprettelse

Er det muligt at opsætte varslingslinjer i fraflytningsguiden

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger Varslinger. Her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.) Hvis menuen ikke vises ude til venstre, skal du klikke på det lille ikon i venstre hjørne, hvorefter der kommer en lille menu ude til venstre. Her vælges varsling, og det er nu muligt at vølge/opsætte skabelonlinjer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, klikker du på Indsæt og et nyt vindue vil åbne sig.

Hvad hvis ikke min flytteopgørelse i alt og lejersaldo i alt stemmer

1. Så tjekker du datoen på fraflytters kontokort hvornår fraflytter sidst har været i nul 2. Så går du tilbage til din fraflytningsguide og trykke på rullegardinet ved bogføre 3. Tryk på afgrænsning af posteringer, så kommer der en boks op, der skriver du datoen som du to over fraflytters kontokort. 4. Tryk OK 5. Så kan du marker de forskellige poster der mangler for at disse to felter stemmer.

Tilføje flere faser i guiden

I forretningsgangsdefinitionen, kan du sætte markering i punktet Vis faser – xxx. Herved får du en mulighed for de nævnet faser.

Se faser i guiden, selvom der ikke er data på disse

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punkter Undertryk faser, hvis ingen data. Hvis denne markering fjernes, vil du altid få vist følgende faser i guiden, hvis disse aktiveret: 1. Istandsættelse 2. Sikkerhedsstillelse 3. Bilejemål

Kan man åbne fraflytningsguiden uden om lejerkartoteket

Du kan starte guiden ved at benyttes tien Bolig – Fraflytning – Fraflytning, og udfylde med lejerdata.

Ønsker om udbetaling til lejers NemKonto

Her skal du have modulet Udbetaling, som gør muligt at overføre en udbetaling til en ekstern via flytteopgørelsen.

Tilføje flere standardbreve i min fraflytningsguide?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du tilføje dine skabeloner i punkterne Udskrifter, Breve øvrige og Breve, samt tilføje knapper til udskrift af disse.