Best practice – guide til opsætning

Månedsprocedure

(boligberegning)

 

 


 

Forretningsgang

Der er tre forretningsgange, der skal sættes op i forhold til boligberegning:

1.    Varsling genberegning (der har med autoregulering at gøre)

2.    Boligberegning

3.    Opkrævning

Her beskriver vi den anbefalede opsætning på punkt 2: Boligberegning.

 

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på boligberegning i listen)

Dit vindue åbner pr. default på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

Vis startinformation

 

Vis slutinformation

P

01 Boligberegning

Skal lejer boligberegnes

P

Skal indvendig vedligeholdelse beregnes

P

Skal udvendig vedligeholdelse beregnes

P

Skal administrationshonorar beregnes

 

Skal lejemålsgrupper opdateres

 

Må beregningsniveau redigeres

P

Udskriv automatisk kontrolliste

 

Hvornår skal der tjekkes finansoplysninger

Tjek før beregning

Skal lejernes datoer beregnes

 

Skal lejemålsdata til ventelisten beregnes

 

Vis 'Tjekboks' til beregning lejemålsdata til ventelisten

 

02 Varsling

01 Default brevnr. på varslingsbrev

Pristalsreg. – auto (14030)

02 Notetype på varslingsbrev

Varsling

03 Brev for formel

Varsling (14000)

04 Brev for procent af gældende leje

Varsling – Procentreg. – auto (14040)

05 Brev for procent af basisleje

Varsling – Erhvervsreguleringsbrev (14020)

06 Brev for pristalsprocent af gældende leje

Pristalreg. – auto (14030)

07 Brev for pristalspoint af gældende leje

Pristalreg. – auto (14030)

08 Brev for pristalsformel

Pristalreg. – auto (14030)

09 Brev for pristalsprocent af basisleje

Pristalreg. – auto (14030)

10 Brev for pristalspoint af basisleje

Pristalreg. – auto (14030)

11 Brev for omsætningsbestemt leje

Varsling - Omsætningsbestemt leje (14020)

12 Brev for trappeleje

Varsling (14000)

13 Brev for fast beløb af gældende leje

Varsling (14000)

14 Adressefunktion på ejendom som varslingsbreve skal sorteres efter

Ejendomsadministrator

15 Sortering af breve efter sagsbehandler undertrykkes ved 'Vis breve' (af hensyn til maskinens hukommelse)

P

03 Valuta

01 Skal dato for beregning af valutakurs kunne angives

 

04 Vis faser

01 Vis fasen boligbogføring

P

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort