Månedsprocedure - opkrævning

Best practice – guide til opsætning

Månedsprocedure (opkrævning)

 

 


 

Forretningsgang

Der er tre forretningsgange, der skal sættes op i forhold til boligberegning:

1.    Varsling genberegning (der har med autoregulering at gøre)

2.    Boligberegning

3.    Opkrævning

 

Her beskriver vi punkt 3 – den anbefalede opsætning på opkrævning.

NB
Bolig og Venteliste deler opsætning på forretningsgang, når det gælder opkrævningsguiden. Det skal du være ekstra opmærksom på, når du sætter Opkrævningsguiden op, så der ikke ved opsætning af opkrævning til Venteliste bliver ”ødelagt” noget for opkrævning i Bolig og omvendt.

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på BS Opkrævning i listen)

 

Dit vindue åbner pr. default på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

P

01 Generelt

01 Angiv løbedage til beregning af startdato

-LM+1

02 angiv løbedage til beregning af slutdato

+1LM

03 Medtag Lejer- og Ansøgernummer i specifikationen

P

04 Udelad blank linje efter Lejernummer

P

05 Medtag opkrævningsperioden i specifikationen

P

06 Skal opkrævningsperioden korrigeres for ind- og fraflytning

P

07 Udelad blank linje efter opkrævningsperioden

P

08 Benyt dagsdato ved beregning af lejers adresse

P

09 Angiv notetype hvis opkrævningen skal gemmes som note

Opkrævning

10 Benyt dagsdato ved beregning af juridisk lejer2 i specifikation

P

02 Generelt

(kun aktuel for lejeropkrævninger)

01 Specificer moms

 

02 Skal der medtages forfalden saldo

P

03 Min. beløb for forfalden saldo medtages

-299,99

04 Maks. beløb for forfalden saldo medtages

299,99

05 Forfalden saldo beregnes kun for flg. restancekonti

 

06 Skal B-Ordning specificeres

P

07 Angiv tekst for B-Ordning

Saldo, indvendig vedligeholdelse

08 Skal uopkrævede poster før angivet startdato medtages

P

09 Skal juridisk lejer2 medtages i fil

P

10 Medtag lån på fraflyttere hvis boende opkræves

P

11 Medtag lejemålsadressen i specifikationen

P

12 Udelad blank linje efter lejemålsadressen

P

13 Opkrævning af bestemt lejerstatus – Vælg indflyttere

 

14 Opkrævning af bestemt lejerstatus – Vælg boende

P

15 Opkrævning af bestemt lejerstatus – Vælg fraflyttere

 

16 Skal engangsopkrævninger fra indflytning medtages

P

17 Vis weblogin (brugernavn/password) på beboers/lejers opkrævning

 

18 Tekst til opkrævning vedr. weblogin

 

19 Dan blank linje efter info om weblogin

P

03 Data vedr. BS-filer

01 Skal der dannes BS-fil i guiden

P

02 Angiv BS-aftale

TKR

03 Delsystem (typisk BS1)

BS1

04 SE-nr. som benyttes i BS-filen

Angiv det otte cifrede CVR.nr. som aftalen med Nets er indgået under.

05 Må der udbetales til lejere når mindre end maks. beløb

Hvis der er indgået aftale med nets, om at der må udbetales penge til lejer, skal der sættes P her.

06 Udbetaling til lejere angiv maks. beløb

3000

07 Skal specifikation medtages når der ikke udbetales

P

08 Må ovenstående felter (05-07) overstyres i guiden

P

09 Angiv placering og evt. navn på opkrævningsfilen

angives stien til placering af og eventuelt navn på den fil der dannes til PBS

10 Skal opkrævningsspecifikationen gemmes som note på lejer

P

11. Skal fejl vedr. manglende adresser opsummeres

 

12 Tidligste forfaldsdato ved BS Kort frist

+ 3 bankdage

13 Hurtig forsendelse af FI-kort

Hvis du ønsker at nets skal sende FI-kort som q-brev sættes P her – OBS! Du vil blive faktureret herfor af nets.

04 Data vedr. PTG-filer

(bruges ikke længere)

01 Skal der dannes PTG-fil i guiden

 

02 Angiv placering og evt. navn på opkrævningsfilen

 

03 Skal opkrævningsspecifikationen gemmes som note på lejer

 

05 Data vedr. EAN-opkrævninger

01 Skal der dannes fil med EAN-opkrævninger i guiden

Benyttes kun hvis der udsendes EAN-opkrævninger

02 Angiv placering og evt. navn på opkrævningsfilen

 

03  Skal opkrævningsspecifikationen gemmes som note på lejer

P

04 Mappe der overføres til DIGITAL CAB/Officient

angives stien til placering af den fil der dannes

 

NB felter 06 – 12

Vi anbefaler, at I har en NETS-aftale, og har I det, bruges felterne 06 – 12 ikke.

Opkræver I manuelt eller via venteliste, vil I normalt bruge en til to typer indbetalingskort.

 

Vores anbefaling til standard, når I opkræver manuelt, viser vi i felt 06.

Vores anbefaling til standard, når I opkræver via venteliste, viser vi i felt 07.

 

06 Data vedr. fasen indbetalingskort

01 Skal der dannes indbetalingskort i guiden

P

02 Tillad delvis annullering af opkrævning

 

03 Angiv default annulleringsmetode

Annuller alle på valgt niveau

04 Vis kun opkrævningsmetoden hvis der er opkrævninger

P

05 Skal opkrævningsspecifikationer gemmes som note på lejer

P

07 Indbetalingskort type 1

01 Hvem opkræves

hoOpkraevLejer

02 Opkrævningsmetode

Mail opkrævning

03 Angiv brevnr

16050

04 (findes ikke)

 

05 Skal brevet arkiveres

P

06 Længde på ident til indbetalingskort

15

07 Må opkrævning skrives til fil skal denne angives

 

08 Skal der være sideskift (FF) i denne fil

 

09 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsteksten

0

10 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsbeløbet

0

08 Indbetalingskort type 2

 

Best Practice er at sende ansøgeropkrævninger via Nets.

01 Hvem opkræves

HoOpkraevAnsoger

02 Opkrævningsmetode

 

03 Angiv brevnr

0

05 Skal brevet arkiveres

 

06 Længde på ident til indbetalingskort

0

07 Må opkrævning skrives til fil skal denne angives

 

08 Skal der være sideskift (FF) i denne fil

 

09 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsteksten

0

10 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsbeløbet

0

09 Indbetalingskort type 3

01 Hvem opkræves

 

02 Opkrævningsmetode

 

03 Angiv brevnr

 

04 (findes ikke)

 

05 Skal brevet arkiveres

 

06 Længde på ident til indbetalingskort

 

07 Må opkrævning skrives til fil skal denne angives

 

08 Skal der være sideskift (FF) i denne fil

 

09 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsteksten

 

10 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsbeløbet

 

10 Indbetalingskort type 4

01 Hvem opkræves

 

02 Opkrævningsmetode

 

03 Angiv brevnr

 

04 (findes ikke)

 

05 Skal brevet arkiveres

 

06 Længde på ident til indbetalingskort

 

07 Må opkrævning skrives til fil skal denne angives

 

08 Skal der være sideskift (FF) i denne fil

 

09 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsteksten

 

10 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsbeløbet

 

01 Hvem opkræves

 

02 Opkrævningsmetode

 

03 Angiv brevnr

 

04 (findes ikke)

 

05 Skal brevet arkiveres

 

06 Længde på ident til indbetalingskort

 

07 Må opkrævning skrives til fil skal denne angives

 

08 Skal der være sideskift (FF) i denne fil

 

09 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsteksten

 

10 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsbeløbet

 

11 Indbetalingskort type 5

01 Hvem opkræves

 

02 Opkrævningsmetode

 

03 Angiv brevnr

 

04 (findes ikke)

 

05 Skal brevet arkiveres

 

06 Længde på ident til indbetalingskort

 

07 Må opkrævning skrives til fil skal denne angives

 

08 Skal der være sideskift (FF) i denne fil

 

09 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsteksten

 

10 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsbeløbet

 

12 Indbetalingskort type 6

01 Hvem opkræves

 

02 Opkrævningsmetode

 

03 Angiv brevnr

 

04 (findes ikke)

 

05 Skal brevet arkiveres

 

06 Længde på ident til indbetalingskort

 

07 Må opkrævning skrives til fil skal denne angives

 

08 Skal der være sideskift (FF) i denne fil

 

09 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsteksten

 

10 Angiv evt. maks. længde på opkrævningsbeløbet

 

14 Oplysninger vedr. faktura/kreditnota/momsvisning

01 Angiv overordnet nummerserie til fakturanummerering på opkrævninger

Faktura, boligopkrævning

02 Angiv nummerserie til individuel fakturanummerering

Bolig Faktura

03 Angiv overordnet nummerserie til kreditnotanummerering

 

04 Angiv nummerserieanvendelser til individuel kreditnotanummerering

Bolig Kreditnota

05 Medtag faktura-/kreditnotanummer i specifikationen

P

06 Anvend faktura-/kreditnotanummer på momsfrie lejemål

P

07 Anvend faktura-/kreditnotanummer på lejere hvor momsgruppe er valgt

P

08 Udelad blank linje efter faktura-/kreditnotanummerer

P

09 Specificer CVR-nr./virksomhedsnummer (fra ejendommen)

P

10 Udelad blank linje efter CVR-nr./virksomhedsnummer

P

11 Specificer faktura-/kreditnotadato (dato for dannelse af opkrævning)

P

12 Benyt periodestart som faktura-/kreditnotadato

 

13 Specificer udstedelsesdato (dato for dannelse af opkrævning)

 

14 Udelad blank linje efter faktura-/kreditnotadato og udstedelsesdato

P

15 Medtag "Momsfritaget" i specifikationen

P

16 Medtag "Beløb ekskl. moms" i specifikationen

P

17 Medtag "Moms x% udgør" i specifikationen

P

18 Medtag "Beløb inkl. moms udgør" i specifikationen

P

19 Medtag "Momsfritagede beløb udgør" i specifikationen

P

20 Udskriv lejers CVR-nr. når det kendes

 

21 Tekst efter momsfri opkrævninger

 

22 Tekst efter momspligtige opkrævninger

 

23 Generel tekst under momsoplysninger

 

15 Kontroller lejerdata

01 PBS-nr. ved BS-opkrævning

P

02 BS-debitorgruppe ved BS-opkrævning

P

03 Bankkonto ved BS-opkrævning

P

04 Gironr. Ved PTG-opkrævning

P

05 CVR-nr. ved indbetalingskort opkrævning

P

06 FI-kreditornr. ved indbetalingskort opkrævning

P

07 Lejers aftalenumre ved BS-Basis opkrævning

P

08 Lejers adresse ved BS-Total

P

09 Udfyld mail ved brug af opkrævningsmetoderne

Mail opkrævning

16 Generelt

 

(kun aktuel for ansøgeropkrævninger)

 

Best Practice er at medtage forfalden saldo på ansøgere.

01 Benyt funktion ansøgerkorrespondance – hvis denne findes

 

02 Vis altid periode på posteringer ved fælles opkrævning

 

03 Medtag forfalden saldo

P

04 Min. beløb for at saldo medtages

-9.999,99

05 Maks. beløb for at forfalden saldo medtages

9.999,99

06 Tekst for forfalden saldo

Saldo

07 Tekst for negativ saldo (forudbetaling)

Tidligere indbetaling

08 Vis weblogin (brugernavn/password) på ansøgers opkrævning

 

09 Tekst til opkrævning vedr. weblogin

Ingen valgt

10 Dan blank linje efter info om weblogin

 

11 Medtag udmeldte ansøgere

 

12 Må der ved NETS-opkrævninger udbetales til ansøgere

 

13 Må ovenstående felt overstyres i guiden

 

17 Kontroller ansøgerdata

01 PBS-nr. ved BS-opkrævning

P

02 PBS Deb.grp.nr. ved PBS-opkrævning

P

03 Bankkonto ved PBS-opkrævning

P

04 Gironr. Ved PTG-opkrævning

 

05 CVR-nr. ved indbetalingskort opkrævning

 

06 FI-kreditornr. Ved indbetalingskort opkrævning

 

07 Ansøgers adresse ved BS-Total

P

Øvrige

(Benyttes ikke mere)

AnsOpsummerAdresseFejl

 

IndBKortBrevGruppeNr1

 

IndBKortBrevGruppeNr2

 

IndBKortBrevGruppeNr3

 

IndBKortBrevGruppeNr4

 

IndBKortBrevGruppeNr5

 

IndBKortBrevGruppeNr6

 

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort