Best practice - kundeguide

Varsling af skatter og afgifter

 

 


Processen i overordnede træk

Når du vil varsle skatter og afgifter, er der data, der skal være oprettet og data, der skal opdateres – før du kan køre varslingsguiden i Unik Bolig. Vi beskriver her hvad og hvordan – og som det tredje beskriver vi, hvordan du udfylder ejendommens budgetoplysninger, før du til sidst konkret kører varslingsguiden på din OMK-ejendom.

 

01 |    Tjek / udfyld stamdata

Før du kan oprette et skatte-budget i Unik Bolig, skal stamdata på den relevante ejendom være oprettet. Gå til menupunktet:

   Bolig | Ejendom (Alt + B + D)

Find den ejendom frem, du vil varsle for. Udfyld data i nedenstående mapper:

 

Mappe

Felt

Udfyld med:

Stamdata2

Lejer

*        Er der beboerrepræsentation i ejendommen, skal det markeres på den enkelte ejendom under området Diverse i højre side.

 

*        Er ejendommen en OMK-ejendom, markeres dette i området Omk i højre side.

Stamdata

 

*        Udfyld kommunenummer for den kommune, ejendommen ligger i.

Kontakt

 

*        Hvis der er beboerrepræsentation, skal du tjekke i tabellen i midten, at der oprettet en kontakt på beboerrepræsentation.
Se evt. vores dokumentation på kontakter

Areal/fordelingstal

Areal/fordelingstal, summer

*        Stemmer antallet af lejemål?

 

*        Tjek at sumtype, boligtype og varslingsgruppe er korrekt, da det påvirker beregning af boligprocent og administrationshonorar.
Ret på det enkelte lejemål i mappen Stamdata under området Typeklassifikationer i højre side.
Se evt. dokumentation på typeklassifikationer

 

*        Har du lejemål, som er ombygget jf BRL §15a, skal de have symtypen Bolig – Nyindrettet, Idet de indgår i beregningen som erhverv.

 

*        Tjek op mod tidligere varslinger, at fordelingstallene stemmer:

o    Bruttoarel

o    BBR-areal

o    Gældende leje

 

 

02 |    Ejendommens budgetoplysninger

Opret skatte-budget og udfyld budgetoplysninger på ejendommen:

  Bolig | Varslinger |OMK budget (Alt + B + V + O)

I mappen Afgrænsning finder du den relevante ejendom frem. Gå til mappen Budgetter og klik på Opret. Udfyld data i nedenstående afsnit og felter:

Ejendom

*        Navn

*        Skabelontype = OMK-standard

*        Std. budgetskabelon = OMK-SKAT (OMK-ejendom)rev07-2015

Budgetgrundlag

*        Budget pr. – udfyld dato og vælg skat oprindelig

*        Forrige budget pr. – udfyld dato og vælg OMK oprindelig

*        Varslingstype – vælg skatte varsling

 

Forklaring til datoerne:

*        Budget pr. = den dato varslingen er gældende pr.

*        Forrige budget = senest varslede skat eller OMK.

*        OMK oprindelig = første budget pr. gældende dato

*        Skat oprindelig = første budget pr. gældende dato

 

Hvis der gøres indsigelse, og der skal udarbejdes ny varsling, kopieres budget, og det ændres til revideret i stedet for oprindelig.

 

Areal og fordelingssum

*        Tjek at Antal boliglejemål er korrekt, stemmer tallet ikke, er det sumtypen på lejemålene, der skal rettes til (det er kun boliglejemål, der skal indgå i dette)

*        Tjek felterne Bolig m2 og Erhverv m2 op mod kontrakter og tidligere varslinger. Klik Opdater.

Budgetfordeling Bolig/erhverv

*        Ford.tal boliger = Bruttoareal (eller Vurderingsleje)

*        Fordelingsal erhverv = gældende leje

*        Klik på knappen Aktuel leje for at opdatere gældende leje

Boligprocenter

Er der tale om en overgangsordning, kan du her indsætte 1%, indtil den korrekte boligprocent er nået.

 

Klik Gem og gå til mappen Varsling i venstre kolonne.

·          Tjek at Bolig – OMK, Erhverv er valgt over i kolonnen Valgte.

·          I feltet Forr.gangsdefinition vælger du ”Varsling skatter og afgifter”

·          Udfyld Varsling start dato (skal være den samme dato som du lavede på Budget pr. i mappen Ejendom)

·          Udfyld feltet Varsl. gældende pr. som udgangspunkt 1/1, når der varsles inden udgangen af maj måned.

Klik Gem og gå videre til mappen Budget i venstre kolonne.

Vælg Brutto inkl. moms i feltet i øverste linje og markér Tillad indt. af gl. budgetbeløb.

I kolonnen Gl. budget indtaster du senest varslede budget og afstemmer til den leje, der opkræves i dag (se evt. vores kundeguide for håndtering af stamdata til OMK). 

Når det seneste budget stemmer, udfylder du kolonnen Nyt budget. Stil dig i den celle, du vil udfylde. Indtast de relevante beløb.

Har du en ejendom med beboerrepræsentation, kan du i mappen Budget / Bemærkning skrive bemærkninger til de enkelte linjer, så du redegør for, hvorfor udgifterne evt. er steget mere end normalt.

Går du til mappen Budget / Hovedbudget, kan du se det endelige budget. 0-linjer medtages ikke. Afstem og klik Gem.

Gå til mappen Lejer i venstre kolonne. Her kan du se ændringerne for de enkelte lejere. Afstem dette med stikprøver.

Tjek de fire kolonner Lejer/Type, Fordelingstal/Type, Nyt budget/Lejer brutto og Ændring i budget/Lejer real.

Stemmer det hele, går du til mappen Varsling i venstre kolonne og starter varslingsguide op ved at klikke på knappen Guide.

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Hvad nu hvis jeg vil...

Fravælge enkelte lejer i min omk varslning?

Under Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange | omkostningsbestemt husleje ”normal” er det muligt at sætte flueben under punkt 01-10, herefter vil det i varslingsguiden være muligt at til/fravælge hvilke lejer som skal varsles.

Vil oprette satser i budgettet

Satser kan indtastes under Bolig|Varsling|Årlig stigning

Der ikke dannes varslingslinjer i varslingsguiden

Tjek at varsling start dato er den samme som datoen for budgettet.

Se varslingsbrevene uden at godkende varslingen?

Under Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange | omkostningsbestemt husleje ”normal”. Her er det muligt at fravælge flueben under punktet 03-04. Herefter skal varslingen ikke godkendes før brevene dannes.