Huslejeloft

Huslejeloft

Ændringer af allerede gennemførte reguleringer

Huslejeloft

 

 


 

Indledende

Vi viser her, hvordan du i Unik Boligs varslingsguide nedsætter lejen, hvis ændring i nettoprisindekset fra 2021 til 2022 udgør mere end 4 %. Det skal ske fra nettoprisindekset februar 21/22 og frem til, hvor regulering er sket med mere end 4 %

Varslingsguiden skal typisk køres i december 2022, så nedsættelsen slår igennem den 1. januar 2023. Hvis du har boliglejemål som har en kortere opsigelsesfrist end 3 måneder, skal varslingen køres før. Det gør du ved at køre varslingsguiden pr. lejemål i stedet for på Alt / Selskab / Ejendomsniveau.

 

Vi har udarbejdet en formel, I kan bruge. Vi tager udgangspunkt i vores Best Practice, men i vores formel har vi taget højde for, at I måske bruger andre opkrævningstyper og andre opkrævningstypenumre. Formlen er udformet, så den kan benyttes uden tilpasning til jeres formler og kodeværdier. Du skal blot kopiere den ind, som den er.

 

NB

Vi ser ikke på trappeleje.

 

Formel

01 |    Hent og importer formel

  Generelt | Breve | Formel

Vi har kaldt vores formel HuslejeloftBeløbIndgår.fml. Du henter filen på Unik Kundedownload. I Unik Bolig importerer du den via ovenstående menu. Du klikker Funktion | Importer formler og finder den mappe, du har gemt filen i.

    

 

Flyt HuslejeloftBeløbIndgår fra venstre til højre og derefter klik OK.

Klik Luk og formlen er nu klar til brug.

 

NB Du skal have hentet og importeret formlen, før du går videre.

 

02 |    Opret ny kodeværdi

  Generelt | Tilpasning | Kodetabel | Forretningsgangstype

Opret en ny kodeværdi med kodetabelgruppe Varsling.

 

03 |    Hent og opret brevskabelon

  Generelt | Breve | Skabelon

På Unik Kundedownload har vi lagt en brevskabelon, du skal hente.

Opret en brevskabelon med fx nummer 14032 og navngiv den Varsling Huslejeloft nedsættelse. Udfyld feltet Datakilde med #Varsling (#Varsling) og vælg notetypen Varsling. Gem brevet.

 

Nederst på mappen Stamdata klikker du på Funktion og vælger Hent fra fil. Udpeg nu den brevskabelon, som du har hentet fra Unik Kundedownload og klik Åbn.

 

04 |    Tilknyt gruppe

Tilknyt til sidst gruppe 14000 under Gruppetilknytning.

 

 

 

Opret forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange

Klik på Opret. I det nye skærmbillede udfylder du med den nye kodeværdi Varsling – Husleje - nedsættelse og klikker Tab. Navn udfyldes så automatisk. Gem med F9 / Gem.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

 

01 |    Opsætning af ny forretningsgang

Gå til Opsætning og udfyld opsætningen således:

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

Punkt 05.07 udfyldes således:

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

Kopier nedenstående formel og indsæt i Rediger udtryk:

Afrund(Hvis(FeltOpslag('OpkrDefId'; OpkrLin.OpkrDefId;'ParRegulerAktPct';'OpkrDef')>4;(Hvis(FeltOpslag( 'OpkrDefId' ; OpkrLin.OpkrDefId ; 'ParGenberegnType' ; 'OpkrDef' )=4;Hvis(FeltOpslag('OpkrDefId'; OpkrLin.OpkrDefId;'ParGenberegnAktDato';'OpkrDef')>DanDato(31;12;2021);(((OpkrLin.OprBelob+HuslejeloftBeløbIndgår( OpkrLin.SelskabNr ; OpkrLin.EjendomNr ; OpkrLin.LejemaalNr ; OpkrDef.OpkrTypeNr ; OpkrDef.StartDato ))*1,04)-HuslejeloftBeløbIndgår( OpkrLin.SelskabNr ; OpkrLin.EjendomNr ; OpkrLin.LejemaalNr ; OpkrDef.OpkrTypeNr ; OpkrDef.StartDato ));0);Hvis(FeltOpslag( 'OpkrDefId' ; OpkrLin.OpkrDefId ; 'ParGenberegnType' ; 'OpkrDef' )=7; Hvis(FeltOpslag('OpkrDefId'; OpkrLin.OpkrDefId;'ParGenberegnAktDato';'OpkrDef')>DanDato(31;12;2021);(((OpkrLin.OprBelob+HuslejeloftBeløbIndgår(OpkrLin.SelskabNr ;OpkrLin.EjendomNr ;OpkrLin.LejemaalNr ;OpkrDef.OpkrTypeNr ;OpkrDef.StartDato ))*1,04)-HuslejeloftBeløbIndgår( OpkrLin.SelskabNr ; OpkrLin.EjendomNr ; OpkrLin.LejemaalNr ; OpkrDef.OpkrTypeNr ; OpkrDef.StartDato ));0);0)));0);1)

 

Hvis I benytter flere opkrævningstyper, skal du blot udfylde Definition 2 osv.

Husk at tilknytte forretningsgangen på Totalniveau i mappen Tilknytning.

 

Kør varslingen

  Bolig | Varslinger | Varsling

Efter du har valgt afgrænsninger, går du til fasen Definition, hvor du vælger Varslingsdefinitionen Varsling – Huslejeloft - nedsættelse.