Autoregulering

Best practice – Kundeguide

Autoregulering

 

 


Processen i overordnede træk

Autoregulering bruges ved automatisk regulering af lejen i henhold til lejekontrakten. Det kan være efter nettoprisindeks, en bestemt procentsats eller noget helt tredje.

Når en lejer flytter ind i et lejemål, oprettes autoreguleringsskabelonen på lejeren. Hver måned inden huslejeopkrævningen køres autoreguleringsguiden. Denne guide kigger på, om der er nogle lejere der skal reguleres i den kommende måned.

Fra guiden er det også muligt at sende et varslingsbrev til lejeren.


Processoverskrift

01 |   Opret autoregulering på lejere som enten
- fast beløb
- procent
- pristalsreguleret

02 |   Kør autoreguleringsguiden en gang hver måned – inden huslejeopkrævning

03 |   Send eventuelt varslingsbreve via guide

 

 

 

 

 


 

Autoreguleringer på lejerniveau

Det er en forudsætning for at regulering vil ske, at der på ALLE lejere, hvor der skal ske regulering er opsat en autoregulering. Denne autoregulering skal opsættes efter de regler der fremgår i lejekontrakten.

Nedenfor er angivet de mest anvendte reguleringstyper.

 

01 |    Fast beløb - Gældende leje

Benyttes når du vil regulere lejen med et bestemt beløb. Vælg menuen:

  Bolig | Lejer

I mappestrukturen til venstre vælger du Mapperne til venstre Erhverv | Varsling | Autoreguleringer og klikker Opret

Regulering

Regulering

Start dato

Seneste varslede dato eller indflytningsdato

Slut dato

 

Reguleringsinterval (mdr)

12 (ved årlig regulering)

Næste regulering

Dato for næste regulering

Slut regulering

 

Trappeleje, næste reg.

 

Reguleringstype

Formel

 

Fast beløb - gældende leje

 

Procent - gældende leje

 

Procent - Basisleje

 

Pristal - Procent gældende leje

P

Pristal - Point gældende leje

 

Pristal - Formel

 

Pristal - Procent basisleje

 

Pristal - Point basisleje

 

Omsætningsbestemt leje

 

Kun trappeleje

 

Formel

Manuel

 

Brevnr

Brevnr.

 

Beregningsorden

Nummer

 

Opkr.type

 

Vælg Opret

Opkrævningstype

Vælg den (eller de) opkrævningstype(r) der skal reguleres.

Tekst, opkrævning

 

KontoTekst

 

Avanceret - Varsling

Ordinære terminer

Måneder pr. beløb

Udfyldes automatisk

Terminer pr. år

 

Opkrævning v/flytning

 

Betalingsdag moms

 

Betalingsdag

 

1.﷐ordinære opkrævning

 

Forudsætninger

Opkrævningstype er gældende i tilknyttet kartotek

 

Opret kun linje hvis varsling stiger

 

Opret kun linje hvis varsling falder

 

Reguler afledte varslinger

 

Må opkrævningslinjer reberegnes

Arves fra opkrævningstypen

Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul

 

Opret kun linje hvis nyt beløb er positivt

 

Opret kun linje hvis nyt beløb er negativt

 

Afrunding

Afrundingstype

 

Afrunding til

 

Forholdsregler

Indskudt varsling

 

Skæv termin, stigning

Reguleres næste termin

Skæv termin, nedsættelse

Reguleres næste termin

Gældende pr. (reg.)

 

Avanceret - Autoregulering

Opret autoregulering når pristal er indtastet

Afvent pristal

 

Opret autoregulering når omsætning er indtastet

Afvent omsætning

 

Opret autoregulering når formel er sand

 

 

Diverse

Beregn trappeleje før regulering

 

Fast beløb

Reguleringsprocent

Fast beløb

Indtast det beløb der ønskes reguleret med pr. termin

Tilknytning

Definitionsniveau

Selskabsnr.

Automatisk udfyldt

Diverse

Automatisk udfyldt

Lejemål

Automatisk udfyldt

Lejernr.:

 

Tilknytning - Hvilket kartotek gemmes varsling i

Tilknytning

Lejemål (hvis varslingen der skal reguleres har tilknytning på lejemålsniveau)

Kontokort - Hvor bogføres varsling

Bogføring

Lejer

Hændelser

Valgte

Huslejeændring (ved boliglejemål)

Erhvervslejeændring (ved erhvervslejemål)

Trappeleje

 

 

Tekst

Dannelse af tekst

Genereres automatisk

P

Manuelt indtastet

 

 

 

02 |    Procent - Gældende leje

Benyttes når du vil regulere lejen med en procentsats. Vælg menuen:

  Bolig | Lejer

I mappestrukturen til venstre vælger du Mapperne til venstre Erhverv | Varsling | Autoreguleringer og klikker Opret

Regulering

Regulering

Start dato

Seneste varslede dato eller indflytningsdato

Slut dato

 

Reguleringsinterval (mdr)

12 (ved årlig regulering)

Næste regulering

Dato for næste regulering

Slut regulering

 

Trappeleje, næste reg.

 

Reguleringstype

Formel

 

Fast beløb - gældende leje

 

Procent - gældende leje

P

Procent - Basisleje

 

Pristal - Procent gældende leje

 

Pristal - Point gældende leje

 

Pristal - Formel

 

Pristal - Procent basisleje

 

Pristal - Point basisleje

 

Omsætningsbestemt leje

 

Kun trappeleje

 

Formel

Manuel

 

Brevnr

Brevnr.

 

Beregningsorden

Nummer

 

Opkr.type

 

Vælg Opret

Opkrævningstype

Vælg den (eller de) opkrævningstype(r) der skal reguleres.

Tekst, opkrævning

 

KontoTekst

 

Avanceret - Varsling

Ordinære terminer

Måneder pr. beløb

Udfyldes automatisk

Terminer pr. år

 

Opkrævning v/flytning

 

Betalingsdag moms

 

Betalingsdag

 

1.﷐ordinære opkrævning

 

Forudsætninger

Opkrævningstype er gældende i tilknyttet kartotek

 

Opret kun linje hvis varsling stiger

 

Opret kun linje hvis varsling falder

 

Reguler afledte varslinger

 

Må opkrævningslinjer reberegnes

Arves fra opkrævningstypen

Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul

 

Opret kun linje hvis nyt beløb er positivt

 

Opret kun linje hvis nyt beløb er negativt

 

Afrunding

Afrundingstype

 

Afrunding til

 

Forholdsregler

Indskudt varsling

 

Skæv termin, stigning

Reguleres næste termin

Skæv termin, nedsættelse

Reguleres næste termin

Gældende pr. (reg.)

 

Avanceret - Autoregulering

Opret autoregulering når pristal er indtastet

Afvent pristal

 

Opret autoregulering når omsætning er indtastet

Afvent omsætning

 

Opret autoregulering når formel er sand

 

 

Diverse

Beregn trappeleje før regulering

 

Periodisk reg. - procent

Reguleringsprocent

Reguleringsprocent

Udfyld den procentsats lejen skal reguleres med. F.eks. 5, hvis lejen skal reguleres med 5%

Tilknytning

Definitionsniveau

Selskabsnr.

Automatisk udfyldt

Diverse

Automatisk udfyldt

Lejemål

Automatisk udfyldt

Lejernr.:

 

Tilknytning - Hvilket kartotek gemmes varsling i

Tilknytning

Lejemål (hvis varslingen, der skal reguleres, har tilknytning på lejemålsniveau)

Kontokort - Hvor bogføres varsling

Bogføring

Lejer

Hændelser

Valgte

Huslejeændring (ved boliglejemål)

Erhvervslejeændring (ved erhvervslejemål)

Pct. Angivelser

 

Ønskes hele lejestigningen lagt på samme opkrævningstype anvendes Pct. Angivelser

Trappeleje

 

 

Tekst

Dannelse af tekst

Genereres automatisk

P

Manuelt indtastet

 

 

 

03 |    Pristal - Procent gældende leje

Benyttes når du vil regulere lejen på baggrund af et pristal fx nettoprisindeks. Det er en forudsætning for beregningen, at pristallet er oprettet, se vejledning til dette nedenfor.

  Bolig | Lejer

I mappestrukturen til venstre vælger du Mapperne til venstre Erhverv | Varsling | Autoreguleringer og klikker Opret

Regulering

Regulering

Start dato

Seneste varslede dato eller indflytningsdato

Slut dato

 

Reguleringsinterval (mdr)

12 (ved årlig regulering)

Næste regulering

Dato for næste regulering

Slut regulering

 

Trappeleje, næste reg.

 

Reguleringstype

Formel

 

Fast beløb - gældende leje

 

Procent - gældende leje

 

Procent - Basisleje

 

Pristal - Procent gældende leje

P

Pristal - Point gældende leje

 

Pristal - Formel

 

Pristal - Procent basisleje

 

Pristal - Point basisleje

 

Omsætningsbestemt leje

 

Kun trappeleje

 

Formel

Manuel

 

Brevnr

Brevnr.

 

Beregningsorden

Nummer

 

Opkr.type

 

Vælg Opret

Opkrævningstype

Vælg den (eller de) opkrævningstype(r) der skal reguleres.

Tekst, opkrævning

 

KontoTekst

 

Avanceret - Varsling

Ordinære terminer

Måneder pr. beløb

Udfyldes automatisk

Terminer pr. år

 

Opkrævning v/flytning

 

Betalingsdag moms

 

Betalingsdag

 

1.﷐ordinære opkrævning

 

Forudsætninger

Opkrævningstype er gældende i tilknyttet kartotek

 

Opret kun linje hvis varsling stiger

 

Opret kun linje hvis varsling falder

 

Reguler afledte varslinger

 

Må opkrævningslinjer reberegnes

Arves fra opkrævningstypen

Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul

 

Opret kun linje hvis nyt beløb er positivt

 

Opret kun linje hvis nyt beløb er negativt

 

Afrunding

Afrundingstype

 

Afrunding til

 

Forholdsregler

Indskudt varsling

 

Skæv termin, stigning

Reguleres næste termin

Skæv termin, nedsættelse

Reguleres næste termin

Gældende pr. (reg.)

 

Avanceret - Autoregulering

Opret autoregulering når pristal er indtastet

Afvent pristal

 

Opret autoregulering når omsætning er indtastet

Afvent omsætning

 

Opret autoregulering når formel er sand

 

 

Diverse

Beregn trappeleje før regulering

 

Periodisk reg. - pristal

Pristal

Pristalstype

Vælg det pristal, du ønsker at regulere på baggrund af.

Pristal - (?) mdr.

Skal regulering ske i januar på baggrund af pristallet i oktober vælges -3.

Procent

Fast %

100

Afrunding til

 

Min. procentsats

Udfyldes hvis der i lejekontrakten er aftalt en minimum procentsats for regulering.

Maks. procentsats

Udfyldes hvis der i lejekontrakten er aftalt en maksimum procentsats for regulering.

Overførsel af rester

Ingen

P

Overfør rest procent

 

Omsætningsinterval

Omsætningsintervaller pristalsreguleres

 

Tilknytning

Definitionsniveau

Selskabsnr.

Automatisk udfyldt

Diverse

Automatisk udfyldt

Lejemål

Automatisk udfyldt

Lejernr.:

 

Tilknytning - Hvilket kartotek gemmes varsling i

Tilknytning

Lejemål (hvis varslingen der skal reguleres har tilknytning på lejemålsniveau)

Kontokort - Hvor bogføres varsling

Bogføring

Lejer

Hændelser

Valgte

Huslejeændring (ved boliglejemål)

Erhvervslejeændring (ved erhvervslejemål)

Pct. Angivelser

 

Ønskes hele lejestigningen lagt på samme opkrævningstype anvendes Pct. Angivelser

Trappeleje

 

 

Tekst

Dannelse af tekst

Genereres automatisk

P

Manuelt indtastet

 

 

 

Autoreguleringsguiden

Guiden køres en gang pr. måned inden opkrævning.

Denne guide benyttes til at danne varslingsbreve til lejerne på baggrund af deres autoreguleringer.

  Bolig | Varsling | Autoregulering

Afgrænsning

Sæt markering i Alt og vælg Næste

Periode

Fra dato

Udfyld første dag i den kommende måned, f.eks. 01.01.XXXX

Til dato

Udfyld sidste dag i den kommende måned, f.eks. 31.01.XXXX

Beregn

Vælg Opret

Udskrift og brev

Sortering af lister og breve

Sortering

Anvendes ikke

Varslingsliste

Varslingsliste

Her er det muligt at udskrive en liste der viser, hvilke lejere der reguleres.

Varslingsbrev

Varslingsbrev

Her kan varslingsbreve til lejerne udskrives.

Slut info

Her vælges Udfør

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort