Lån på lejer

Best practice - kundeguide

Opret lån på lejer

 

 


Processen i overordnede træk

Har en lejer henvendt sig vedrørende en afdragsordning, og ønsker udlejer at acceptere dette, er det muligt at oprette en afdragsordning/ lån på lejer, således at lejeres restance ikke bliver ved med at komme på restancelisten.

Ligeledes kan man på fraflytter oprette en afdragsordning, på et eventuelt udestående på en fraflyttet lejer.

 

Lånet oprettes på lejer/fraflytter, og vil herefter blive opkrævet sammen med den eksisterende leje, med en særskilt linje på opkrævningen.

 

De enkelte trin

01 |    Oprettelse af lån ud fra restance

  Bolig – Lejer (vælg mappen Økonomi / Kontokort i venstre side)

Kontokort

Højreklik i kolonnerne i lejers kontokort.

Vælg menupunktet ”Opret lån ud fra restance”

 

Vælg den låneskabelon, som lånet skal oprettes ud fra

 

Ret evt. antal måneder, som lånet skal fordeles ud over

 

Ret evt. først opkrævningsdato, hvis næste termin er opkrævet

 

Tryk OK

 

Lånet er nu oprettet, og saldoen bogført over til afdragskonto

 

02 |    Oprettelse af lån ud fra boligpost

 Bolig – Lejer (vælg mappen Økonomi / Kontokort i venstre side)

Kontokort

Højreklik i kolonnerne i lejers kontokort.

Vælg menupunktet ”Opret lån ud fra boligpost”

 

Vælg den låneskabelon, som lånet skal oprettes ud fra

 

Ret evt. antal måneder, som lånet skal fordeles ud over

 

Ret evt. først opkrævningsdato, hvis næste termin er opkrævet

 

Tryk OK

 

Lånet er nu oprettet, og saldoen bogført over til afdragskonto

 

03 |    Se lån på lejer

  Bolig – Lejer (vælg mappen Økonomi / Lejer - lån i venstre side)

Lejer-Lån

Her se de lån, som er oprettet på lejeren

 

Dobbeltklik på det enkelte lån, for at redigere i lånet

Låneoplysninger

Grundlæggende oplysninger om lånet

Opkrævningstyper

De opkrævningstyper der bruges til opkrævning af afdrag, omkostninger, oprettelsesgebyr

Afdrag

Her kan du ændre afdragene. Højreklik og vælg opret.

Herefter kan du ændre det afdraget på en ønsket dato.

Amortiseringsplan

Her se amortiseringsplanen for lånet. Der tages højde for en ændring af afdraget foretaget på mappen ”Afdrag”

 

04 |    Funktionerne i mappen Lejer-lån

 Bolig – Lejer (vælg mappen Økonomi / Lejer - lån i venstre side)

Udskriv

Her kan du vælge forskellige udskrifter eks. Amortiseringsplan til lejer

Bogfør TIL lejerlån

Skal restgældende forøges, vælges denne mulighed.

Bogfør FRA lejerlån

Er der blevet opkrævet for meget på et lån, kan beløbet tilbageføres til lejers restancekonto

 

05 |    Rediger i mappen Lejer-lån

 Bolig – Lejer (vælg mappen Økonomi / Lejer - lån i venstre side)

Rediger

Rediger eksisterende lån

Indsæt

Indsæt nyt lån, uden at foretage bogføring i finans

Opret og bogfør

Opret nyt lån og bogfør

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort