LBF indberetning til huslejeregister

Best practice – Kundeguide

LBF huslejeregister
version 4 & ændringerne i Unik Bolig

 

 


 

Ændringer LBF huslejeregister version 4

Udbetaling Danmark oplevede mange fejl i indberetningerne til huslejeregisteret. Fejl, der betød forkert beregning af fx boligstøtte plus genberegninger overfor de ramte lejere. For at undgå den type fejl fremadrettet har LBF lavet en version 4 af deres huslejeregister. Vi beskriver her, hvilke ændringer, det har ført med sig i Unik Bolig.

 

01 |    Advarsler / bløde valideringer

I dag findes en række advarsler i forbindelse med indberetningen, hvis du fx retter indflytningsdato på en lejer eller ændrer startdato for en huslejevarsling.

For at mindske antal fejl i indberetningerne kræver huslejeregisteret nu, at du aktivt tjekker disse advarsler. Det vil sige, du skal godkende, at de indberettede oplysninger er korrekte på trods af advarslen. Først efter din godkendelse træder indberetningen endeligt i kraft i huslejeregisteret.

I Unik Bolig kan du derfor godkende (gennemtvinge) indberetninger med gule advarsler. Du skal tjekke advarslen og dernæst sætte flueben ved linjen med advarslen før din indberetning går igennem. Når du har sat flueben ved en advarsel, får den status som Gennemtvunget i Unik Bolig.

Hvis advarslen på en indberetning viser, at du skal rette data, laver du som tidligere en ny indberetning, når du har rettet fejlen.

Den ekstra kontrol giver mere manuelt arbejde, og for at lette dette har vi lavet grupperinger for hver type advarsel, så du hurtigt kan danne dig et overblik over typer af fejl / advarsler – og for relevante grupper så godkende / gennemtvinge flere linjer på en gang.

 

 

02 |    To nye boligudgiftstyper

LBF har tilføjet to nye boligudgiftstyper (11 & 12). Det gør det lettere at indberette korrekt, når det drejer sig om tilbageregulering af nettohusleje (tilbagebetaling eller efterbetaling). Tilbagebetaling kan også bruges i forbindelse med midlertidig rabat på nettohuslejen. De to nye typer er tilføjet under opsætning af opkrævningstyper i Unik Bolig.

 

 

03 |    Genhusning

LBF og Udbetaling Danmark vil gerne have overblik over genhusninger og som noget nyt, skal der nu indberettes oplysninger om lejers eventuelle genhusning, til huslejeregistret. Det er oplysninger om genhusningsadresse og periode (start og slut dato), som skal indberettes.

I Unik Bolig har vi tilføjet tre felter på lejeren, så du kan angive oplysningerne til indberetning.

 

 

Ad 1 | Fejl og Advarsler (bløde valideringer)

Der er lavet udvidelser på båndet med funktioner i skærmbilledet Indberetning LBF Huslejeregister. På den måde får du nemt overblik over fejl og advarsler.

Hvor du tidligere kun kunne vælges Vis afventer og Vis historik, kan du som noget nyt få vist fejl og advarsler særskilt. Når du vælger at få vist fejl eller advarsler, bliver de entiteter (kartoteker), som indeholder fejl eller advarsler, fremhævet, så det tydeligt fremgår hvor der findes fejl eller advarsler.

 

Hver entitet (kartotek) skal behandles hver for sig. I oversigten for hver entitet (kartotek), vil fejl og advarsler været grupperet efter ’Fejlkoden’ (nummer). Hvis der ikke findes en fejlkode, vil gruppen få overskrift Andre.
Du kan se meddelelse for fejl eller advarsel til hver enkelt linje, når du klikker på det lille + til venstre på hver linje.

NB
Data med en advarsel bliver ikke som tidligere endeligt indberettet, før du har taget stilling til, om data skal rettes eller er korrekt og skal endeligt indberettes / gennemtvinges.

Hvis data er korrekt, markerer du i boksen for Gennemtving ud for hver linje med korrekt data. Herefter laver du en indberetning, så data bliver endeligt indberettet og står med status Gennemtvunget i Unik bolig.


Hvis data ikke er korrekt, retter du, der hvor fejlen er opstået, fx i indflytningsguide eller varsling. Data bliver så genberegnet ved næste datadannelse og overført på ny ved næste indberetning.

 

Hvis alle linjer er korrekte, kan du markere Gennemtving på alle linjer på én gang ved at markere Gennemtving på gruppeoverskriften.

 

Ad 2 | To nye boligudgiftstyper

Når der laves en varsling (/regulering) af huslejen med tilbagevirkende kraft, udløser det et reguleringsbeløb overfor lejeren.
Du laver varslingen med tilbagevirkende kraft ved at bruge dato for Gældende pr. på varslingen. Fx kan en ny varsling have startdato 01-01-2021, men gælde pr. 01-06-2020 og derved udløser varslingen et reguleringsbeløb for perioden.

Med hhv. boligudgiftstype 11 for tilbagebetaling til lejeren og boligudgiftstype 12 for efteropkrævning hos lejeren indberetter Unik bolig automatisk reguleringen til huslejeregisteret.

Reguleringsbeløbet vil som udgangspunkt være et samlet beløb overfor lejeren som hidtil. Dette vil dog blive indberettet som en månedlig regulering for den periode det samlede reguleringsbeløb dækker over, som det ses på nedenstående.

 

 

Boligudgiftstype 11 for tilbagebetaling bruges også, hvis der gives en midlertidig lejenedsættelse (rabat/reduktion), fx med baggrund i en helhedsplan eller midlertidig forringelse af det lejede fx grundet støj fra metrobyggeri.

Der laves i så fald en opkrævningstype til dette formål med opsætning til boligudgiftstype 11.
I kodetabellen for boligudgiftstype, laver du en ny kode Lejerabat med kodetabelgruppe Tilbagebetaling.
Koden ’Lejerabat’ sættes i feltet Boligudgiftstype på opkrævningstypen.

Når du efterfølgende laver en midlertidig varsling med slutdato og negativt beløb (rabat/reduktion) på den angivne opkrævningstype, bliver reduktionen indberettet med tekst i feltet til beskrivelse, der er det samme som navnet på den kode, du opretter i kodetabellen.

 

NB
Slutdato for den midlertidige nedsættelse (lejevarsling) indberettes først 2 måneder før slutdatoen.

 

 

Ad 3 | Genhusning

På lejerbilledet er der lavet en ekstra mappe Huslejeregister/Stamdata. Her er tre nye felter til indberetning af en lejers eventuelle genhusning.

 

*        Genhusningsperiode angives med start- og slutdato.
Da slutdato ikke altid kendes på forhånd, kan dette felt være tomt, indtil du med sikkerhed ved, hvornår genhusningen stopper.

*        Genhusningsadresse er et tekstfelt til lejers midlertidige adresse. Adresse kan skrives på formen:
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
Eller
Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø

En permanent genhusning betragtes som en almindelig fraflytning og indflytning

 

 

04 |    Påmindelse

Du kan sætte det op, så den der tjekker fejl og advarsler i forbindelse med indberetning til huslejeregisteret, får en påmindelse øverst i skærmbilledet i Unik Bolig. Påmindelsen bliver vist ca. et minut efter login og bliver efterfølgende vist hver tredje time – indtil data er tjekket, godkendt og genindberettet.

 

Du sætter det op i forretningsgangen Indberetning til LBF – overførsel, her vælger du, hvem, der skal have besked om, at der ligger fejl og advarsler i forbindelse med huslejeregister indberetning.

 

 

 

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem