OMK Varsling af hensættelser til indv vedl

Varsling af hensættelser

Best practice - kundeguide

Varsling af hensættelser

til indvendig vedligeholdelse overfor lejer §117 (tidl. §22)

 

 


 

Varsling af hensættelser til indvendig vedligeholdelse overfor lejer §117 (tidl. §22)

For at kunne varsle den nye sats for indvendig vedligeholdelse, kan du følge denne guide. Guiden tager udgangspunkt i vores best practice opsætning.

 

01 |    Opdatering af satser på ejendomsniveau

Du opdaterer satsen via menuen:

  Bolig | Ejendom (Stamdata 2 | Satser | Indvendigvedligeholdelse)

 

Klik Opret, så får du følgende frem:Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

*        Vælg indvendig vedligeholdelse

*        Startdato 01-07-2022

*        Sats = 47 kr.

*        Klik OK

 

Gentag for startdato 01-10-2022 (sats 47 kroner) – og find så brevskabelonen for varsling af OMK – satser (14050) og tilføj teksten / lejelovens § 31, så både nuværende og ny lovgivning fremgår af varslingsbrevet.

 

Der skal også laves en sats pr. 30-09-2022 på 46 kroner. Det er af hensyn til brevskabelonen, som beregner stigningen i forhold til satsen før 01-10-2022.

 

  Generelt | Breve | Skabelon

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

 

02 |    Kør varslingsguiden

  Bolig | Varslinger | Varsling (Varsling §13a satser)

Afgræns til de ejendomme du vil varsle og klik Næste:

 

Nu vælger du varslingsdefinitionen Varsling §13a-satser og klikker Næste. Og en gang til Næste.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

Indtast startdato som 1-10-2022. Du skal ikke sætte andet ind, øvrige datoer og terminer pr. år hentes automatisk fra lejer. Så klik bare Næste.

 

Nu skal du oprette definitioner og gå videre ved at klikke Næste:

 

Opret opkrævningslinjer:Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

Tjek varslingslisten, luk listen og klik Næste.

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

 

 

Godkend varsling, udskriv breve og udfør guiden.

 

03 |    Varsling hensættelser på lejemål

Når satserne er varslet overfor lejerne, skal du også have ændret hensættelsesbeløb på lejemålet. Det gør du i varslingsguiden:

  Bolig | Varslinger | Varsling

Vælg ejendom, klik Næste.

 

Vælg Indvendig vedligehold, hensættelse Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Klik Næste. Og igen Næste. Så får du dette skærmbillede, hvor du udfylder med startdatoen 1-07-2022:

Felterne Tilknytning og Bogføring skal begge være på lejemål. Klik Næste.

I de næste par skærmbilleder skal du som det sidste:

*        Klikke på Opret definitioner

*        Klikke Rediger på varslingsdefinitionen

*        Gå til Næste

*        Klikke Opret opkrævningslinjer

*        Danne varslingsliste og kontrollere kolonnen Difference

*        Lukke varslingslisten efter tjek og klikke Næste.

*        Godkende varslingen og udføre guiden.

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort