Årsafslutning

Best practice – Kundeguide

Årsafslutning

 

 


Processen i overordnede træk

Du kan lave delvise årsafslutninger i Unik Bolig flere gange. Det anvendes blandt andet til at overføre årets resultat til balancen på den konto, som er opsat i bogføringsgruppen og kan gøres flere gange inden revisorgodkendelse og endelig årsafslutning.

I din endelige årsafslutning lukker du for bogføring i det gamle regnskabsår, og hele driftsresultatet overføres til balancen.

Trin 1: Inden du første gang skal lave en årsafslutning i Unik Bolig, skal du på finansenhederne oprette:

·          det kontonummer, årets resultat skal bogføres på i resultatopgørelsen (driftskonto)

·          det kontonummer, årets resultat skal bogføres på i balancen (statuskonto)

 

Trin 2: Når det er gjort, kører du årsafslutningsguiden med dens fem punkter:

·          Afgræns på finansenhedsgruppe

·          Bogføring

·          Milepæle

·          Meddelelser

·          Udskrifter

 

 


Processen illustreret

01 |   Opret konti til resultatopgørelse

02 |   Opret konti til balance

03 |   Kør en eller flere foreløbige årsafslutninger – indtil endelig revision

04 |   Kør den endelige årsafslutning & luk for al bogføring i det gamle regnskabsår

 

 

 

 

Menupunkter i forbindelse med årsafslutning

Overblik over de menupunkter, der vedrører en årsafslutning:

FINANS

 

 

Finansenhed

Stamdata2/Konti/Bogføring/Årsafslutning

*        Opret konti til resultatopgørelse og balance

Kontoplaner

Enhedskontoplan

*        Nulstil evt. enkelte statuskonti

*        Angiv den konto saldo skal overføres til

Finansenhed

 

*        Se ét eller flere oprettede regnskabsår

*        Lav manuel afslutning af regnskabsår

Årsafslutning

Afgrænsning

*        Afgræns evt. på finansenhedsgruppe

Bogføring

*        Tjek at relevante finansenheder kan årsafsluttes

Milepæle

*        Tjek (og luk) milepæle

Udskrifter

*        Se / udskriv bogføringsjournal

Meddelelser

*        Se bemærkninger, fejl eller advarsler

 

 

De enkelte trin

01 |    Opret kontonumre til resultatopgørelse og balance

  finans | Finansenhed (Shift + Ctrl + H)

Bogføring

*        Vælg Stamdata2/Konti/Bogføring

*        Marker Årsafslutning i midterfeltet

*        Klik på knappen Opret og vælg henholdsvis drifts - og statuskonto

*        Klik OK

 

NB Hvis du bruger modulet Rekvisitioner, skal du være opmærksom på, at der kan være behov for at afsætte rekvisitioner, før du afslutter regnskabsåret.

 

02 |    Kør årsafslutningsguiden

  Finans | Årsafslutning (Alt + N + Å)

Afgrænsning

Finansenheder er tilknyttet bestemte finansenhedsgrupper, hvilket du kan afgrænse på i denne guide.

 

*        I feltet Afslut regnskabsår skriver du startdato for det regnskabsår du vil afslutte (du kan derfor kun afslutte finansenheder med ens regnskabsår samtidig).

 

*        Funktion og Søgenavn anvendes ikke i best practice

 

*        I venstre kolonne dobbeltklikker du på de finansenheder, du vil medtage i guiden, så de flyttes til højre kolonne. Klik Næste

Bogføring

Til venstre har du en oversigt over alle finansenheder. Du kan her se, om den enkelte finansenhed er årsafsluttet eller ej.

 

Til højre er listet de finansenheder, du har valgt at skulle årsafslutte.

 

*        Markér Delvis eller Endelig afslutning

*        Tjek i venstre kolonne, at dine finansenheder er markeret med P
(hvis finansenheden ikke er klar til bogføring, kan du se problembeskrivelsen i den grå boks under venstre kolonne)

*        Kontroller (via pil ved bogføringsknap) eller klik Bogfør

 

NB

Hvis du markerer en finansenhed i vinduet Finansenheder der behandles i afslutningen, kan du se dens mellemregningsstruktur i kolonnen til venstre.

Milepæle

Hvis du ikke har lukket årets milepæle manuelt, lukkes de i den endelige afslutning.

Udskrifter

Du kan få vist eller udskrive bogføringsjournal for de finansenheder, du har valgt. Dette er ikke nødvendigt og anbefales ikke.

Meddelelser

Vælg om du vil se alle beskeder eller fx kun fejl.

Slutinfo

Klik Udfør for at afslutte guiden

 

Værd at vide

*        Når du laver den endelige årsafslutning i Unik Bolig, gemmes historikken på indtægts- og udgiftskonti, så du senere kan udskrive balancer på tværs af regnskaber, eller fx lave udtræk på specifikke udgiftskonti på et kalenderår, selvom dit regnskabsår ikke følger kalenderåret.

 

*        Hvis du bruger modulet Rekvisitioner, skal du sørge for, at der evt. bliver foretaget afsætning af rekvisitioner, før du afslutter regnskabsåret.

 

Tips & tricks

Du kan åbne et regnskabsår, der er endeligt afsluttet:Gå ind på den pågældende finansenhed under menupunktet Finans § Finansenhed

  1. Vælg Regnskab/Regnskabsår
  2.  Klik Rediger på det regnskabsår, der skal låses op og slet det, der står i feltet Status
  3. Vælg Milepæle, vælg relevant milepæl, klik Rediger, slet dens status, gå tilbage og klik Slet
Genvejstaster

Alt + N + Å

Åbner Finans | Årsafslutning

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem

Hvad nu hvis jeg vil...

… nulstille enkelte statuskonti ifm. årsafslutningen:

1. Gå til Finans|Kontoplaner|Enhedskontoplan (standardkontopla-nen, hvis nulstillingen skal gælde for alle finansenheder)2. I kolonnen Nulstillingskonto – årsafslutning klikker du i feltet ud for den konto, du vil nulstille og angiver, hvilken konto saldoen skal overføres til

… tjekke de oprettede regnskabsår:

1. Gå til Finans|Finansenhed (Regnskab/Regnskabsår)2. Indtast periode du vil tjekke

… tjekke de oprettede milepæle:

1. Gå til Finans|Finansenhed (Regnskab/Milepæle)2. Indtast eventuelt periode, du vil tjekke

… afslutte dit årsregnskab manuelt:

1. Gå til Finans|Finansenhed (Regnskab/Regnskabsår)2. Marker relevant regnskabsår3. Klik på knappen Rediger 4. Angiv status og klik på knappen Afslut regnskabsårOBSVed manuel afslutning bogføres der ikke automatisk.

… fortryde årsafslutning:

1. Gå ind på den pågældende finansenhed under Finans | Finansen-hed og gå ned i mappen Regnskab|Regnskabsår. Vælg Rediger på det regnskabsår, der skal låses op og slet det, der står i feltet Sta-tus.2. Gå i mappen Milepæle, hvor den tilhørende milepæl skal slettes. For at kunne slette milepælen, skal den redigeres og det, der står i Status skal slettes. Derefter kan du slette milepælen.3. Nu kan du bogføre i det ’gamle’ regnskabsår, og køre en ny års-afslutning 4. Vær her opmærksom på, at den bogføring, der er foretaget ved den allerede afviklede årsafslutning, forbliver bogført, og skal evt. manuelt tilbageføres

Hvorfor kan jeg ikke køre årsafslutning på finansenheden?

1. Tjek om en endelig årsafslutningskørsel allerede har været kørt2. Tjek at din finansenhed har været i administration i hele den peri-ode, du vil køre årsafslutning for3. Tjek at du har indsat relevante konti på bogføringsgruppen Års-afslutning (under Stamdata 2/Konti/Bogføring/Kontooplysninger)4. Tjek at finansenhedens regnskabsår har den valgte periode, og at du har oprettet et regnskabsår på finansenheden.