Bogføringsdata og nummerserier

Best practice – Kundeguide

Bogføringsdata

 

 


Processen overordnet

Guiden Bogføringsdata har to funktioner:

01 |   Du kan forny regnskabsår og nummerserie.

02 |   Du kan oprette et nyt regnskabsår og nummerserier for en ny finansenhed.

 

NB Fordi fakturanumre dannes i en nummerserie pr. selskab, skal du udføre guiden én gang for hvert selskab med underliggende ejendomme.

 

 

Guidens to forretningsgange

01 |    Forny regnskabsår og nummerserie

  Finans | Bogføringsdata (Alt + N + Ø)

Forretningsgang

 

Vælg forretningsgangen Bogføringsdata.

Afgrænsning

 

Finansenhedsgrupper, finansenheder, ultimodato for regnskabsår.

 

I kolonnen Tilgængelige finansenheder er afgrænsede finansenheder listet. Du dobbeltklikker på de finansenheder, du have med, så de kommer over i kolonnen Valgte.

Startinfo

 

 

Finansenheder

 

Din liste over de finansenheder, du har valgt at arbejde med i guiden.

Regnskabsår

Opret regnskabsår

Markeres, når du vil oprette nyt regnskabsår for de finansenheder, du har valgt.

Slut dato gl. år

Her indtastes ultimo dato for indeværende regnskabsår

Tekst nyt år

Feltet er udfyldt med teksten ’Regnskabsår’ – og du tilføjer ønsket årstal.

Status

Feltet udfyldes ikke

Nummerserier

Dan nummerserier

Markering er udfyldt og nummerserier for kommende regnskabsår bliver nu dannet.

Dan nummerserier pr.

Skriv primo dato for nyt regnskabsår.

Vælg skabeloner

Udfyldes ikke, når du ønsker at kopiere tidligere års skabeloner.

Opdater

 

Med knappen Opdater oprettes det, du har valgt tidligere i guiden.

Slutinfo

 

Du afslutter din guide ved at klikke Udfør.

 


02 |    Opret nyt regnskabsår og nummerserier for ny finansenhed

  Finans | Bogføringsdata (Alt + N + Ø)

Forretningsgang

 

Vælg forretningsgangen Bogføringsdata til nye finansenheder.

Afgrænsning

 

Finansenhedsgrupper, finansenheder

I kolonnen Tilgængelige finansenheder er afgrænsede finansenheder listet. Du dobbeltklikker på de finansenheder, du have med, så de kommer over i kolonnen Valgte.

Startinfo

 

 

Finansenheder

 

Din liste over de finansenheder, du har valgt at arbejde med i guiden.

Regnskabsår

Opret ny regnskabsårsperiode

Markeres, når du vil oprette nyt regnskabsår for de allerede valgte finansenheder. Skal kun markeres, hvis regnskabsåret ikke er oprettet allerede fx via Smart-Opret.

Startdato

Udfyldes med regnskabsårets startdato. Guiden skal gennemføres pr. selskab.

Slutdato

Indtast slutdatoen for regnskabsåret.

Tekst

Feltet er udfyldt med teksten ’Regnskabsår’ – og du tilføjer ønsket årstal.

Status

Feltet udfyldes ikke

Nummerserieskabelon

Opret tilknytninger

Markering gør det muligt at vælge nummerserieskabeloner og oprette dem

’To hvide kolonner’

Dobbeltklik på de nummerserieskabeloner, du vil have nummerserie på, så de rykker fra venstre kolonne til højre kolonne.

Selskabsvise / fælles nummerserier

Markering aktiverer to underliggende felter benævnt Finansenhed for selskabsvise nr. serier og Finansenhed, fælles nr. serier

Finansenhed for selskabsvise nummerserier

Skriv finansenhedsnummeret for selskabet, du er i gang med at oprette nummerserier for.

Finansenhed for fælles nummerserier

Anvendes ikke

Nummerserier

 

Markering er udfyldt og nummerserier for regnskabsår bliver dannet.

 

Udfyld med dags dato

 

Markeres ikke. Der oprettes derved nummerserier ud fra de skabeloner, der er valgt i forudgående fase

Opdater

 

Med knappen Opdater oprettes det, du har valgt tidligere i guiden.

Slutinfo

 

Du afslutter din guide ved at klikke Udfør.

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Hvad nu hvis jeg vil...

Oprette milepæle i bogføringsdataguiden?

I forretningsgangsdefinitionen for bogføringsdata kan du lave en opsætning, så det er muligt at oprette milepæle på finansenheden. Dette gøres i pkt. 03. I guiden kan du oprette milepæle pr. en bestemt dato for alle finansenheder og gennemføre guiden flere gange, hvis du ønsker flere milepæle i en periode