Momsafregning

Best practice – Kundeguide

Momsafregning

 

 


Processen i overordnede træk

Periodevis skal en administration afregne moms med Skat. Dette sker månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Det er muligt, at enkelte oplever at skulle afregne moms årligt.

Moms bogføres i Unik Bolig på to konti, indgående moms (96010) og udgående moms (96020).

Med momsafregningsguiden er det muligt at nulstille indgående og udgående moms pr. ejendoms finansenhed og overføre disse saldi til selskabets finansenheds indgående og udgående moms. Herefter nulstilles disse og overføres til momsafregningskontoen.

Herefter kan det aflæses på momsafregningskontoen, hvad der skal afregnes med Skat.

De fire trin

1.     Bogføring, hvor moms bogføres på momskonti

2.     Momsafregningsguide

3.     Netbank

4.     Afregning bogføres

 


Processen illustreret

01 |   Bogføring for momsafregningsperioden

02 |   Momsafregningsguiden
Guiden nulstiller indgående og udgående moms på ejendommes finansenheder. Dette overføres til selskabets ind- og udgående moms. Herefter nulstilles ind- og udgående moms på selskabets finansenhed og overføres til momsafregningskontoen

03 |   Netbank
Momsafregningskontoen nulstilles, og der indrapporteres indgående og udgående momssaldi til Skat

04 |   Bogføring af afregningen

 

 

 

 

Menupunkter

Overblik over de menupunkter, der vedrører momsafregning:

 

Finans | Moms | Momsafregning

Momsafregning

Guide, der tømmer momskonti for saldi, overfører dem til momsafregningskontoen på overordnede selskab

 

 

De enkelte trin

01 |    Bogføring, hvor moms bogføres på momskonti

Generel bogføring med anvendelse af momsafløftning foretages i og afsluttes for den periode, momsen skal afregnes for. I hver finansenhed udviser kontiene 96010 og 96020 den moms, der skal afregnes med Skat.

 

02 |    Momsafregningsguide

Når bogføringen for momsperioden er afsluttet, kan momsafregningsguiden anvendes til at afregne moms pr. selskab.

Momsafregningsguiden nulstiller indgående og udgående moms på ejendommes finansenheder. Dette overføres til selskabets ind- og udgående moms. Herefter nulstilles ind- og udgående moms på selskabets finansenhed og overføres til momsafregningskontoen.

 

Finans | Moms | Momsafregning

Forretningsgang

Momsafregning

Afgrænsning

·          Moms opgøres pr. udfyldes med ultimodato for den periode, du ønsker at afregne for

·          Kun finansenheder med indberetning til Skat markeres (alle finansenheder, du ønsker at afregne med momsafregningen, skal have markering i ”Indberetning til Skat” på Finansenhed | Moms | Stamdata)

·          Afregninger pr. år udfyldes med månedsvis, kvartalsvis, halvårlig…

·          Øvrige felter er udfyldt og bør ikke ændres

·          (Afrundingsmetode MÅ IKKE ÆNDRES, da guiden så kan fejle)

·          Vælg relevante finansenheder over i Valgte finansenheder

Start info

Her kan beskrives, hvad er vigtigt at være opmærksom på ved kørsel af momsafregningsguide

Momsoverførsel

Her vises hvilken moms der overføres fra momskonti på ejendommes finansenheder til selskabs finansenhed (dette sker pr. selskab)

Du kan her bogføre overførslen

Momssaldi

Her vises hvilken moms der overføres fra momskonti på selskabets finansenhed til momsafregningskontoen (dette sker pr. selskab)

Du kan her danne en oversigt over momsafregningen

Momsafregning

Du kan her bogføre afregningen over på momsafregningskontoen

Meddelelser

Her ses meddelelse om gennemført bogføring

Slut info

Udfør guiden

 

 

03 |    Netbank

Herefter kan aflæses på selskabets finanskontokort på konto 96190, hvad der skal afregnes via Netbank.

Afregningen bogføres som udligning på momsafregningskontoen, modpost bankkontoen, hvor afregningen hæves eller indsættes.

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort