Momskorrektion

Best practice - kundeguide

Momskorrektion (guide til splitmoms)

 

 


Processen i overordnede træk

Ved ejendomme med splitmoms skal momssatserne for areal- og omsætningsmoms indsættes på Finansenheden.

Ved at køre guiderne arealmoms og omsætningsmoms får du reguleret satserne for en given periode. Guiderne kan køres flere gange i løbet af regnskabsåret, alt efter behov (fx kvartalsafslutning/momsafregning)

For at kontrollere om der er brugt samme momskode angivet på enhedskontoplanen, som på alle posteringer, kan du udskrive rapporten Momsafvigelse.

Momskorrektionsguiden kontrollerer at den afløftede splitmoms stemmer med splitmomssatsen på finansenheden. Hvis der er differencer, bliver disse bogført på momskontoen for indgående moms, samt den oprindelige udgiftskonto.

 


Processen illustreret

01 |   Arealmoms, kør guiden

02 |   Omsætningsmoms, kør guiden

03 |   Momsafvigelse, udskriv liste

04 |   Momskorrektion, kør guiden

 

 

 

 

 

 


 

De enkelte trin

01 |    Arealmoms

  Finans | moms | arealmoms

Afgrænsning

-       Udfyld finansenhed fra og til

-       Udfyld perioden du vil beregne satsen for

Startinfo

Her kommer evt. startinfo om guiden

Beregning

Her vises om der er ændringer i forhold til nuværende procentsats. For dokumentation Højreklik for at udskrive oversigten.

-       Opret: Der kan indtastes manuelle værdier ved at klikke på opret-knappen

-       Rediger: Manuelle værdier kan redigeres ved at klikke på rediger-knappen

-       Slet: Manuelle værdier kan slettes igen ved at klikke på slet-knappen

-       Beregn: Beregningen udføres igen.

Slutinfo

Først ved klik på udfør overskrives satserne på finansenheden.

 

 

02 |    Omsætningsmoms

  Finans | moms | omsætningsmoms

Afgrænsning

-       Udfyld finansenhed fra og til

-       Udfyld perioden du vil beregne satsen for

Startinfo

Her kommer evt. startinfo om guiden

Beregning

Her vises om der er ændringer i forhold til nuværende procentsats. For dokumentation Klik på Vis udskrift

-       Beregn: Beregningen udføres igen.

Slutinfo

Først ved klik på udfør overskrives satserne på finansenheden.

 

 

03 |    Momsafvigelse

  Finans | Udskrifter | Moms | Momsafvigelse, posteringer

Udfyld finansenhed fra og til

Udfyld kontointerval f.eks. kun udgifter

Udfyld periode og sæt markering i følgende bokse:

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse    

 

Rapporten viser, om der er anvendt samme momskode, som angivet på enhedskontoplanen.

Desuden vises afløftet momsbeløb op i mod beregnet momsbeløb (momsnr. på enhedskontoplan),

 

 

04 |    Momskorrektion

  Finans | Moms | Momskorrektion

Afgrænsning

-       Udfyld finansenhed fra og til

-       Udfyld perioden du vil korrigere for

-       Vælg splitmomstype

-       Tag stilling til om bogføringsdato må være den samme som bilaget (der kan være lukket for bogføring via milepæle)

Startinfo

Her kommer evt. startinfo om guiden

Bogfør korrektion

Her vises om der er ændringer i forhold til nuværende bogføring. For dokumentation Klik på Udskriv Spec.

-       Kontroller: Kontrol regnskabsår, åbne milepæle, nummerserie

-       Bogfør: Bogfører korrektionerne

Slutinfo

Klik på udfør

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort