Regnskabsafstemning

Best practice - kundeguide

Regnskab, afstemning

 

 


Processen i overordnede træk

Formålet med Regnskab, afstemning er, at kunne afstemme saldi mellem delsystemer og finansmodulet. Det er anvendeligt blandt andet i forbindelse med periode- og årsregnskaber. Her du får et samlet overblik over, om forskellige typer saldi stemmer med saldi i finansmodulet, fx om en saldo i boligmodulet stemmer overens med finansbogholderiet.

Regnskab, afstemning er et modul, som ligger udenfor en standardopsætning. Dele af afstemningen findes i standardopsætningen under Boligafstemning, Kreditorafstemning osv, I værktøjet Regnskab, afstemning får du et samlet overblik i én rapport.

 

Processen er kort opridset:

01 |   Evt valg af opsætning

02 |   Afgrænsning

03 |   Dataudtræk – Konti

04 |   Specifikation

 

 

Menupunkter

Finans | Værktøjer

 

Regnskab, afstemning

Viser afstemning af saldi mellem delsystemer og finans

 

 


 

De enkelte trin

01 |    Regnskab, afstemning

Her danner du en rapport for fx en valgt finansenhed eller sumenhed – og sammenholder saldi fra delsystemerne med saldi fra de respektive konti i finans. På den måde får du et overblik over, om beløbene stemmer, eller der er differencer.

Hvis der er differencer, skal du rette det til, så saldi stemmer mellem modulerne. Tilretning af saldi er ikke beskrevet yderligere i denne kundeguide.  

 

02 |    Afgrænsning

 

  Finans | Værktøjer | Regnskab, afstemning

Opsætning

Her kan evt. vælges en opsætning, som tidligere har været gemt, og dermed kan tidligere indtastninger i afgræsning genanvendes.

For at oprette en ny opsætning, udfyldes afgrænsning og dernæst klikkes på knappen Gem nederst i højre hjørne.

Finansenhedsgruppe fra

Her kan ønsket interval for finansenhedsgruppe indtastes (fra).

Finansenhedsgruppe til

Her kan ønsket interval for finansenhedsgruppe indtastes (til).

Sumenhed fra

Her kan ønsket interval for sumenhed indtastes (fra).

Sumenhed til

Her kan ønsket interval for sumenhed indtastes (til).

Finansenhed fra

Her kan ønsket interval for finansenhed indtastes (fra).

Finansenhed til

Her kan ønsket interval for finansenhed indtastes (til).

Funktion

Hvis I har opdelt jeres ejendomsportefølje, hvor fx en regnskabsmedarbejder eller anden funktion er angivet på de enkelte ejendomme/finansenheder, kan det her afgrænses til en persons ansvarsområde.

Adm.periode

Standard udfyldt med dags dato, og skal kun ændres, hvis I ønsker at se ejendomme, som fx ikke længere er i administration, men var med på afstemningstidspunktet.

Afstem fra regnskabs-årets start

Er standard markeret, således der altid afstemmes fra regnskabsårets start

Primodato

Hvis I fjerner ovenstående markering ”Afstem fra regnskabsårets start”, kan her angives en anden primodato (startdato) – fx hvis der kun skal afstemmes et kvartal eller anden periode.

Regnskab pr.

Forstås som Afstemning pr., altså at I fx ønsker afstemning pr. 31-12-20xx

Tilgængelige delområder

Her vælges, hvilke delområder, der ønskes afstemt.

Best Practice er at vælge alle områder, ved at klikke på en linje, og dernæst på

knappen >> for at få alt med i højre kolonne, Valgte delområder

 

Tilgængelige finansenheder

Her vælges finansenhed/-er ud fra ovenstående afgrænsninger på finansenheder

 

Afgrænsningen er nu udfyldt, og dernæst klikkes på Konti i oversigten til venstre.

 

03 |    Konti

Her vises saldi fra de valgte delområder sammenholdt med saldi fra finans og angivelse af eventuel difference.

Der kan vises afstemning for følgende delområder:

*        Anlægsaktiv

*        Debitor

*        Kreditor

*        Lejemål, indvendig vedligeholdelse

*        Lejer

*        Venteliste

 

04 |    Specifikation

Der kan klikkes på Specifikation i venstre side for at få vist en detaljeret oversigt over saldi fordelt på henholdsvis finanskonti og de respektive lejemål, lejere eller kreditorer.

Oversigten kan dannes som en udskrift på skærm eller printes.  

 

05 |    Skyldig saldo

Under punktet Skyldig saldo hentes restancer på kreditorer og lejere på posteringsniveau. Du kan også udskrive oversigten.

Kreditor: Her vises de skyldige fakturaer på hver kreditor.

Lejer: Her vises de skyldige posteringer på lejer, fx leje, aconto vand, varme m.v.

 

06 |    Meddelelser

Når du klikker på Konti for at danne en afstemning, skifter systemet automatisk over til Meddelelser, hvis der er opmærksomhedspunkter. Kan fx være at der mangler boligbogføring af posteringer.

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort