Udbetalingsguide

Udbetalingsguide

Best practice - kundeguide

Udbetalingsguide

 

 


Processen i overordnede træk

Med udbetalingsmodulet danner du en udbetalingsfil og kan indlæse den i banken, så du ikke manuelt skal overføre hver udbetaling.

Processen falder i flere faser, afhængigt af udbetalingens formål.

*        Du skal have oprettet en bankkonto på kontakten eller markeret NemKonto-overførsel.

*        Du kan indtaste bankkontonummer direkte i kassekladden ved overførsler til eksterne.

*        Du skal have oprettet betalingsformidler og tilknyttet likvidkonti, før udbetalingen er mulig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB Forudsætning for at kunne bruge udbetalingsmodulet:

*        Licens/Adgang til udbetalingsmodulet

*        At forretningsgange til udbetalinger er opsat, og andre relevante forretningsgange er tilpassede

*        At likvidkonti og betalingsformidler er oprettet

*        At udbetalingsfil kan indlæses i relevante netbank (én fil pr. bank)

 

 

01 |    Udbetaling via NemKonto:

  Bolig | Lejer

Slå lejer op vha. lejerstreng og udfyld:

Lejer - kontakter

Kontakter

(markér og rediger kontakt)

 

Fokusområder: Stamdata og Udbetaling

Stamdata

CPR-nr.

Skal udfyldes uden bindestreg

Udbetaling

NemKonto udbetaling

P

Reg. nr. og Kontonr.

Anvendes ikke

Bemærkninger

(valgfrit felt)

 

02 |    Udbetaling som almindelig bankoverførsel til bankkonto

  Bolig | Lejer

Slå lejer op vha lejerstreng, vælg mappestrukturen Stamdata 2 | Økonomi og udfyld felterne i Udbetaling / Opkrævning og Konti med Reg.Nr. og Kontonummer

 

03 |    Udbetaling via kassekladde

Hvis du har behov for at lave en udbetaling til andre end lejer, foretager du dette i en almindelig bogføringskladde, hvor der kommer en dialog op om at konto eller modkonto er oprettet som udbetalingskonto. Du skal svare ja til, at du ønsker at oprette en udbetaling. Denne dialog får du ved at trykke Ctrl + e, mens du står i bogføringslinje i kladden.

Hvis en medarbejder har accepteret en NemKonto overførsel, og medarbejderen er oprettet i Unik Bolig som Bruger med adressefunktionen Beløbsmodtager, kan du i denne dialog trykke på knappen med de tre prikker ud for Navnefelt 1, så får du søgedialogen vedr. kontakter frem. Her går du på Funktioner og vælger Bruger. Når du vælger den ønskede person, er alle kendte oplysninger udfyldt automatisk. Kontroller og ret eventuelt forfaldsdato og skriv Specifikationstekst. Hvis du ikke kender et CPR-nr., har du mulighed for at indtaste reg.nr. og kontonr. manuelt, og udbetaling kommer til den oplyste bankkonto i stedet for NemKonto.

Hvis du vil udbetale beløbet til en eksterne person, som ikke er oprettet i Unik Bolig, kan du indtaste alle stamoplysninger i dialogboks manuelt. Du skal kontrollere og evt. rette forfaldsdato, og skrive Specifikationstekst.

 

04 |    Udbetaling til fraflytter ved flytteopgørelse

Flytteopgørelse er sidste fase i fraflytningsguiden. Der er en funktion, som giver mulighed for at foretage udbetaling til fraflytter via NemKonto eller overførsel til bankkonto. Det gør du ved at afkrydse linje Afregn flytteopg. via udbetaling. Der er også mulighed for at rette betalingsdag. Yderligere information om flytteopgørelse findes i kundeguide Fraflytning.

 

05 |    Udbetaling til fraflyttere, aconto- samt fællesregnskaber

Med opsætning i aconto- og fællesregnskabs-forretningsgange vil fraflyttere, der skal have tilbagebetalinger, automatisk blive overført til udbetalingsguiden, hvis det er muligt at foretage NemKonto- eller bankoverførsel til fraflytteren.

 

Udbetalingsguide

  Finans | Udbetalinger | Udbetalingsguide

Afgrænsning

Hvad vil du foretage dig i guiden?

*        Dan fil med bogførte udbetalinger

*        Afstemning og kontrol af tidligere udbetalinger

 

Hvordan skal guiden afgrænses?

*        Forretningsgang

*        Skæringsdato (kan overskrives)

 

*        Afgræns på forfaldsdato

*        Formidlere

 

Vælg Dan fil med bogførte udbetalinger

 

 

 

Udbetaling

Der er opsat en dag frem fra dags dato

Ikke relevant

Flyt de relevante formidlere fra kolonnen Tilgængelige til Valgte

Start info

 

 

Udvælgelse

Liste over poster, der ligger til udbetaling.

 

Du kan fjerne poster, du ikke vil have med.

 

*        Klik Annuller betalinger

 

*        Markér dem, du ikke vil udbetale og klik på knappen Annuller betalinger

Udbetaling

Her kommer fejlmeddelelse, hvis der er noget galt med en eller flere udbetalinger

 

Under meddelelser kan du nederst se, at der dannes en eller flere filer, som du kan uploade til netbank

Udbetal checks

 

 

BS-breve

(udgået funktion)

 

 

 

Udskrifter

Udskriv udbetalingslister – i listen kan du længst til højre se, hvorledes udbetalingen vil ske

*        Til printer

*        Til skærm

Slut info

Afslut udbetalingsguide

Udfør

 

 

Upload betalingsfil(er)

Indlæs udbetalingsfilerne på bankens netbank.

Alt efter hvilken bank du bruger, er der forskel på, hvordan du uploader filen. Kan du ikke uploade din fil, skal du kontakte netbankens support.

 

Tips & tricks
Hvis du ønsker at blive spurgt om du vil foretage en udbetaling fra bogføringskladde, når du bogfører på likvidkonto, kan du sætte sådanne funktion op ved at redigere kassekladde under Kladdeopsætning | Generelt i feltet Spørg om oprettelse af check ved chekkonto tjekker du standard af.
Ved udbetaling via bogføringskladde kan du hurtigt få oplysningerne om den korrekte likvidkonto. Tryk Ctrl + Alt + L – der dukker en boks op med de relevante oplysninger, som du kan acceptere (Ja-knap)
Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem

Hvad nu hvis jeg vil...

…udbetale via NemKonto i stedet for bankoverførsel

1. Indtast CPR-nr. korrekt på Kontakten – uden bindestreg 2. For at sikre at CPR-nr. skrives korrekt, kan du opsætte validering af CPR-nr. som Standard: Generelt – Tilpasning – Landekoder Rediger landekode og vælg Standard ved Validering CPR-nr.

…udbetale et stort beløb

Tjek beløbsgrænse i forretningsgang Check udbetaling Opsætning – 01 Generelt – 10 Maks. beløb ved overførsel til bankkonto Tilpas beløb til din behov