Beboerweb

Best practice – opsætning 2

BeboerWeb opsætning i Unik Bolig

 

 


Processen overordnet

For at få BeboerWeb og Unik Bolig til at snakke sammen og udveksle data, skal du gennem fem trin i Unik Bolig:

1.    Indlæs modulstyringsfil, så du får adgang til websiteadministrationen

2.    Giv webadgang til specifikke brugere

3.    Opret forretningsgang til dannelse af weblogin

4.    Sæt funktionsgruppe på alle beboer

5.    Aktiver BeboerWeb på afdelingsniveau- /ejendomsniveau

 

 

01 |    Indlæs modulstyringsfil

BeboerWeb trækker oplysninger fra Unik Bolig, derfor skal du installere en modulstyringsfil, der så kan hente nødvendige oplysninger. Gå til menuen:

  Generelt | Tilpasning | Modulstyring | Gå online og hent licens

Det eneste du skal her er at klikke på knappen Hent. Moduloplysningerne bliver automatisk opdateret via Uniks webservice.

 

 

02 |    Giv adgang til specifikke brugere

Gå i menuen herunder og vælg mappen med beboere:

  Filer | Indstillinger (Webløsninger / Beboere)

Dobbeltklik på de adressefunktioner, du vil oprette webadgang til, så de kommer over i kolonnen Valgte.

Vælg som standard:

·          Juridisk lejer

·          Juridisk lejer2

·          Samlever

·          (vælg selv øvrige hvis relevant)

Når du opretter et login til en bruger, bliver dette login vist under deres kontaktinformation. Se eventuelt det sidste afsnit i dokumentet her Værd at vide om kontakter.

 

 

03 |    Opret forretningsgang til dannelse af weblogin

Du skal aktivere forretningsgangen for dannelse af login.

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange

Klik Opret nederst i højre hjørne og vælg Web loginstyring lejere nederst på listen.

 

NB I Unik Bolig består webloginet (brugernavn) pr. default af to bogstaver (WA) og en række tal.

 

Hvis du vil ændre præfiks, skal du gå i menuen

  Filer | Indstillinger. I venstre side vælger du mappen Webløsninger / Unik Web Platform.

04 |    Sæt funktionsgruppe på alle beboere

Du giver lettest dine beboere adgang til BeboerWeb via en masserettelseguide.

Vi anbefaler, at du kører masserettelsesguiden ad flere omgange – dvs. at du kun tildeler adgang til en eller to afdelinger / ejendomme ad gangen. På den måde undgår du blokering pga. for store datamængder.

Du tilgår masserettelsesguiden i menuen

    Generelt | Værktøjer | Masserettelser

Marker Ejendom. Skriv selskabsnummer og de ejendomme, du vil give adgang til BeboerWeb. I feltet Rettelsestype vælger du Web adgang for lejer. Klik Næste. Og Næste.

Under Web adgang markerer du Tildel web adgang til BeboerWeb. Ret dato, hvis det skal være andet end dagsdato. Klik Næste, og Næste.

Beboere listes med automatisk genererede brugernavne. Du kan fravælge fx bilejemål ved at afmarkere det.

Når du klikker Opret, oprettes webadgang til de lejere, der er markerede (som en ekstra sikkerhed, skal du i Opret-billedet svare ja eller nej til, at du ønsker at oprette adgang for valgte brugere).

 

 

05 |    Aktiver BeboerWeb på afdelings- / ejendomsniveau

Som det sidste skal du aktivere adgang til Beboerweb på ejendoms- / afdelingsniveau.

  Bolig | Ejendom/Afdeling

Skriv selskabsnummer og ejendomsnummer / afdelingsnummer.

Vælg i venstre side mappen Stamdata 2 / Diverse. I højre kolonne markerer du Adgang BeboerWeb.

Klik Gem (F9).

NB Hvis din markering forsvinder, er det sandsynligvis fordi, der ikke er nok brugerlicenser. Kontakt  koordinator i Uniks konsulentafdeling, Tanja Aagesen, taa@unik.dk.

 

 


 

Værd at vide om kontakter

En kontakt = en person. En kontakt (person) kan have flere funktioner tilknyttet fx:

·          Hanne = kontakt

·          Hannes funktioner = juridisk lejer2, webbruger, lejebetaler etc.

 

Én kontakt med tre funktioner

 

Hvis du vil se login eller andre informationer på en kontakt (person), vælger du i menuen

  Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Ekstern bruger

Søg personen frem, vælg mappen Kontakter i venstre side, klik på knappen Kontakt nede i højre hjørne og vælg Rediger kontakt. Du kan se de funktioner, der er tilknyttet kontakten (personen) i mappen Funktioner i venstre side.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort