Afgangsføring af anlægsaktiv

Best practice – miniguide

Afgangsføring af anlægsaktiv

 

Der er 2 situationer omkring at afgangsføre et aktiv:

1.    Du har en bogført værdi og du opnår en salgspris, du ønsker at programmet skal beregne avance/tab i forbindelse med salg af aktivet.

2.    Du har fuldt afskrevet aktivet, og det kasseres uden, at der opnås en salgspris for det.

 

I den første situation skal du foretage en bogføring:

*        Debet bankkonto med kontantprisen fx 10.000 kr. eller tilsvarende.

*        Kredit enten ”Bogføringskonto for aktiver” hvis du ønsker at benytte en midlertidig konto, ellers kredit ”Afgangskonto” – i begge tilfælde med Aktivtransaktionstype = ”Afgang”.

 

Når du derefter kører guiden Afskrivning ”opdager” guiden salget i perioden, og der bogføres automatisk avance/tab samtidig med at tilgang og afskrivninger tilbageføres, ud fra de konti, som er opsat under Konteringsdefinition.

Hvis du har valgt at bogføre på den midlertidige konto, så omposterer afskrivningsguiden det automatisk i en fase til den rigtige konto. Hensigten er at gøre det nemme for den, som bogfører bilaget i første omgang.

 

I den anden situation kan du registrere en afgangsdato i et felt på aktivet:

*        Hvis aktivet fx kasseres 14.10.2021 og du kører afskrivningsguiden for oktober, så vil guiden automatisk tilbageføre analogt med en salgspris, her er der bare ikke nogen avance/tab da bogført værdi = nul og salgspris = nul.

*        Denne løsning er lavet, fordi du ikke kan bogføre et bilag med ”Salgspris nul” i bogføringskladden.

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort