Afsendelse af brev via mail

Afsendelse af brev via mail

Best practice - miniguide

Afsendelse af brev via mail

 

 I Unik Bolig er det muligt at sende alle sine breve via mail. Det kræver følgende:

1.    Funktionen skal aktiveres under Filer | Indstillinger | Generelt | Breve | Mail. Her sætter du en markering i      Aktiver breve via mail    

2.    Brevskabelonen skal sættes op til at kunne blive sendt på mail

3.    Brevskabelonen skal være oprettet med en modtager

4.    Der skal være indtastet en mailadresse på modtager

5.    Der skal være samtykke på modtagerens kontaktoplysninger til digital kommunikation

 

Brevskabeloner (punkt 2 og 3)

De brevskabeloner, som ønskes at blive afsendt på mail skal have en markering i feltet Brev må sendes som mail. For at finde en brevskabelon skal du i menuen vælge:

  Generelt | Breve | Skabelon

Her slår du brevskabelonen op ved at taste nummeret på skabelonen. I sidste felt midtfor på skærmen, sætter du en markering i Brev må sendes som mail.

Herefter skal du have en modtager på til dette brev. Du trykker på fanen Modtagere helt til venstre, og sætter én eller flere modtagere på.

 

Mailadresse på modtager (punkt 4 og 5)

For at fx en lejer skal kunne modtage et brev via mail, kræver det, at der er indtastet en mailadresse på lejer. For at finde en lejer skal du i menuen vælge:

  Bolig | Lejer

Når du har slået en lejer op, trykker du på fanen Kontakter til venstre. Her skal du redigere kontakten ved at trykke på Pil ned ved siden af knappen Kontakt. Du trykker på Rediger kontakt, og taster en mailadresse i feltet Mail.

Under fanen Tilsagn til højre, skal du tjekke om samtykke til digital kommunikation er sat til “ja”.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort