Guidestatus

Guidestatus

Best practice - miniguide

Guidestatus

 

I Unik Bolig anvendes guider til forskellige formål. Disse guider kan pauses efter behov. I Unik Bolig er det muligt at få et overblik over, hvilke guider der er igangværende, samt hvilke der er afsluttet. For at finde guidestatus skal du i menuen vælge:

  Generelt | Guidestatus

Kodetabelgruppe

Denne bruges til afgrænsning. Du kan med fordel lade denne stå blank, da du kan afgrænse på næste felt ”Forretningsgang”.

Forretningsgang

Her kan du afgrænse på, hvilke guider der ønskes vist i oversigten. Ønsker du eksempelvis kun at se indflytningsguider, kan det vælges i combo-boksen. Ønsker du ikke at afgrænse, vises samtlige guider.

Igangværende

Ved markering i Igangværende vises kun guider, der endnu ikke er udført. Fjernes markeringen, vises både igangværende og afsluttede guider.

Bruger

Feltet vil automatisk blive udfyldt med den pågældende brugers initialer. Dvs., det er kun dine guider, som vises. Fjernes initialerne, vises guider for alle brugere.

Oprettetdato

Hvis det kun er guider, der er oprettet i en given periode, der ønskes vist, kan feltet udfyldes.

Rettelsesdato

Hvis der har været rettelser i en guide (pauset over flere omgange), kan feltet udfyldes med en given periode.

Funktion

Her er det muligt at indsætte en adressefunktion og udpege en konkret bruger, der er oprettet med den pågældende adressefunktion på en ejendom. Herefter vil alle guider vedrørende ejendommen vises.

 

Mange guider, heriblandt indflytnings-, fraflytnings- og varslingsguiden, kan umiddelbart genoptages direkte fra Guidestatus. Dette gøres ved at markere den ønskede guide og vælge Rediger nederst i højre side, hvorefter den pågældende guide åbnes. I stedet for at vælge Rediger kan der også dobbeltklikkes på linjen.

Det er også muligt at genstarte en afsluttet guide, hvis du er logget ind med brugeren ADMIN, SYSOP eller er medlem af funktionsgruppen ADMIN.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort