Lejerliste - autoregulering

Liste over lejere med autoregulering

Best practice - miniguide

Lejerliste - autoregulering (Pristalsregulering)

 

Lejere, der skal reguleres årligt i forhold til nettoprisindekset eller omsætning, kaldes i Unik Bolig for autoreguleringer.

For at kunne danne sig et overblik over, hvad der allerede er indtastet, og hvilke lejere, der skal reguleres udskrives en liste med autoreguleringer.

Vælg i menuen:

 Bolig | Udskrifter | Varslinger | Autoreguleringer

 

Afgræns på selskabsnummer og ejendomsnummer. Du kan også afgrænse på ejendomsadministrator, hvis du kun vil se dine egne ejendomme.

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort