Omfordeling kvm

Omfordeling kvm

Best practice - miniguide

Omfordeling af kvadratmeter

 

Når du vil ændre fordeling af kvadratmeter, skal du gå ind på det relevante lejemål via menuen:

 Bolig | Lejemål (Shift + Ctrl + M)

Find lejemålet frem og vælg Areal/fordelingstal i mappen til venstre.

*        Vælg Hent fra andet lejemål…

*        Under Lejemålsnr. fremsøges det ”donorende” lejemål enten via indtastning eller søgning.

*        Det af donorlejemålets arealer, der ønskes reduceret vælges.

*        Under anvendelse kan den nye anvendelse af modtageren tilføjes på en eller flere linjer.

*        Transaktionen afsluttes med ok.

 

De nye arealer fremgår nu af modtagerens arealoversigt.

 

 

 

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort