Opdater nettoprisindeks

Pristal indtastning

Best practice - miniguide

Opdater nettoprisindeks

 

Nettoprisindekset for den forudgående måned offentliggøres den 11. i måneden.

NB det er nettoprisindekset, der benyttes, og ikke forbrugsindekset.

I Unik Bolig finder du nettoprisindekset via menuen:

 Generelt | Tilpasning | Pristal

Vælg Nettopris index

*        Nyt nettoprisindeks indtastes ved at trykke Opret (genvej = Alt+O)

*        Feltet Dato udfyldes med datoen for, hvornår pristallet er gældende fra.

*        Feltet Værdi udfyldes med den værdi som pristallet har pr. den før nævnte dato.

*        I feltet Budget kan der evt. indtastes en budgetteret værdi for stigningen.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort