Opdater nettoprisindeks

Pristal indtastning

Best practice - miniguide

Opdatér nettoprisindeks

 

Nettoprisindekset for den forudgående måned offentliggøres d. 11. i måneden bl.a. på:

NB det er nettoprisindekset, der benyttes, og ikke forbrugsindekset.

I Unik Bolig finder du nettoprisindekset via menuen:

 Generelt | Tilpasning | Pristal

Vælg Nettopris index

*        Nyt nettoprisindeks indtastes ved at trykke Opret (genvej = Alt+O)

*        Feltet Dato udfyldes med datoen for hvornår pristallet er gældende fra.

*        Feltet Værdi udfyldes med den værdi som pristallet har pr. den før nævnte dato.

*        I feltet Budget kan der evt. indtastes en budgetteret værdi for stigningen.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem