Saldoliste på lejer

Saldoliste på lejer - kundeguide

Best practice - miniguide

Saldoliste på lejer

 

Saldoliste på lejer bruges til at afstemme finans og kigger kun på bogføringsdato.

Brug fx listen ved årsafslutning, hvor din rykkerliste ikke kan bruges, fordi den kigger på forfaldsdatoen.

Vælg i menuen:

 Bolig | Udskrifter | Saldoliste

*        Sæt en afgrænsning på selskabsnummer, ejendomsnummer og ultimodato.

*        Klik på Vis udskrift.

 

Herefter ses en udskrift af saldolisten.

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem