Sikkerhedsstillelse

Bogføringskladde

Best practice – miniguide

Sikkerhedsstillelse

 

 


 

01 |    Sikkerhedsstillelse på lejemål

Sikkerhedsstillelse på lejemålet, skal overføres til ny lejer/ejer registreres det på lejemål. (fx sikkerhed til E/F jf. vedtægterne)

 Bolig | Lejemål (Shift+Ctrl+M)

Indtast lejemålsstreng og vælg fanen Sikkerhedsstillelse. Her kan du se, hvilke sikkerhedsstillelser der er oprettet i forvejen. Du kan registre dine nye sikkerhedsstillelser ved at klikke på Opret:

*        Vælg sikkerhedsstillelsestype

*        Indsæt dato (dagsdato)

*        I tekst skives, hvem sikkerheden er stillet overfor, og eventuelle oplysninger og betingelser

*        Beløbet udfyldes med sikkerhedens størrelse.

*        Klik herefter ok.

 

02 |    Sikkerhedsstillelse på lejer

Sikkerhedsstillelsen lejer (fx udlæg i depositum) registreres på lejer. Hvis du vil registrere sikkerhedsstillelse i Unik Bolig skal du ind i menuen: 

 Bolig | Lejer (Shift+Ctrl+L)

Indtast lejerstreng og vælg fanen Økonomi | Sikkerhedsstillelse Her kan du se, hvilke sikkerhedsstillelser, der er oprettet i forvejen. Du kan registre dine nye sikkerhedsstillelser ved at klikke på Opret:

*        Vælg sikkerhedsstillelses type

*        Indsæt dato (dagsdato)

*        I tekst skives, hvem sikkerheden er stillet overfor, og eventuelle oplysninger og betingelser

*        Beløbet udfyldes med sikkerhedens størrelse.

*        Klik herefter ok.

 

03 |    Sikkerhedsstillelse i indflytningsguiden

Vil du registrere sikkerhedsstillelse i forbindelse med indflytning, kan dette gøres i indflytningsguiden under fanen Sikkerhedsstillelse.

 Bolig | indflytning

I guidens fane sikkerhedsstillelse kan du registre dine nye sikkerhedsstillelser ved at klikke på Opret:

*        Vælg sikkerhedsstillelses type

*        Indsæt dato (dagsdato)

*        I tekst skives, hvem sikkerheden er stillet overfor, og eventuelle oplysninger og betingelser

*        Beløbet udfyldes med sikkerhedens størrelse.

*        Klik herefter ok.

 

04 |    Sikkerhedsstillelse i fraflytningsguiden

Vil du se registrerede sikkerhedsstillelser ved fraflytning, går du via menuen:

  Bolig | Fraflytning

Under fanen sikkerhedsstillelse vil alle registrerede sikkerhedsstillelser automatisk blive vist.

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort