Varsling af lejer

Best practice - miniguide

Varsling af lejer

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vil du lægge en faktura på lejers opkrævning?

I dette tilfælde forestiller vi os, at fakturaen allerede er bogført i Finans på konto 71060 Diverse tilgodehavender og udlæg (Aktiv) og betalt via banken eller kreditorsystemet.

På boende lejer skal du danne en engangsopkrævning, som kommer med ved næste huslejeopkrævning.

Normale / Ordinære opkrævningslinjer bliver tilknyttet et lejemål – men her, hvor posten kun skal pålignes én gang, tilknytter vi den på lejer.

Slå lejeren op via menuen:

 Bolig | Lejer | Økonomi | Varslinger

1.     Sæt markering i Engangslinjer og klik på Indsæt.

2.     Udfyld opkrævningstype eller søg på opkrævningstypen ved at klikke på de tre prikker.

3.     Udfyld startdato med datoen for næste huslejeopkrævning. (Da det er en engangsopkrævning vil systemet selv udfylde en slutdato).

4.     Opkrævningsteksten kan evt. overskrives, hvis dette ønskes.

5.     Klik på Beregning i menuen til venstre.

6.     Sæt markering i beløb.

7.     Under forudsætninger sættes Måneder pr. beløb til 1 - En måned.

8.     Under fast beløb indtast beløbet fx kr. 500

9.     Klik på ok.

Nu kan du se din post. Gå til lejeroversigt i menuen til venstre for at kontrollere din varsling.

Hvis din lejer betaler husleje kvartalsvis, bliver din engangsopkrævning skubbet frem til næste kvartal.

Hvis der er fejl i udtrykket, skal du gå tilbage til menuen Bolig | Lejer | Økonomi | Varsling og klikke på Rediger eller Slet – og så starte forfra.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort