Autoregulering

Autoregulering

Best practice – guide til opsætning

Autoregulering


 


Generelle indstillinger

Autoreguleringer bruges til at regulere en eller flere opkrævningstyper på lejer med fx nettoprisindeks.

Der skal laves opsætning af forretningsgang for dette.

 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (vælg Varsling Autoregulering)

Dit vindue åbner pr. default på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

01 |    Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

P

01 Udskrift og brev

01 Notetype på varslingsbrev

Varsling

02 Default brevnr. på varslingsbrev

Varsling - pristalsreg. - auto (14030)

03 Brev for formel

Åben varsling (14000)

04 Brev for procent af gældende leje

Varsling - Procentreg. - auto (14040)

05 Brev for procent af basisleje

Varsling - Procentreg. - auto (14040)

06 Brev for pristalsprocent af gældende leje

Varsling - pristalsreg. - auto (14030)

07 Brev for pristalspoint af gældende leje

Varsling - pristalsreg. - auto (14030)

08 Brev for pristalsformel

Varsling - pristalsreg. - auto (14030)

09 Brev for pristalsprocent af basisleje

Varsling - pristalsreg. - auto (14030)

10 Brev for pristalspoint af basisleje

Varsling - pristalsreg. - auto (14030)

11 Brev for omsætningsbestemtleje

Åben varsling (14000)

12 Brev for trappeleje

Åben varsling (14000)

13 Brev for fast beløb af gældende leje

Åben varsling (14000)

14 Adressefunktion på ejendom som varslingsbreve skal sorteres efter

Ejendomsadministrator

15 Sortering af breve efter sagsbehandler undertrykkes ved ’Vis breve’. (af hensyn til maskinens hukommelse)

P

 

 

 

Opret pristal

  Bolig | Lejer | Erhverv | Varsling | Autoregulering (Vælg Opret)

I feltet Pristal vælges den type pristal du ønsker at opdatere.

Vælg herefter Opret.

Indtast den Dato for pristal og udfyld herefter pristallet i feltet Værdi.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort