Flytteopgørelse

Best practice – guide til opsætning

Flytteopgørelse Privat udlejning


 


Generelle indstillinger

  Filer | Indstillinger (vælg Bolig / Fraflytning i venstre kolonne)

Oversigt

Grænsefarve 1

Grøn

 

Grænsefarve 2

Gul

 

Grænsefarve 3

Rød

 

Grænse 1

10

 

Grænse 2

18

Notetype for synsrapport

 

Flyttesynsrapport

 

 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (vælg Flytteopgørelse i venstre kolonne)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation 

 

02 Vis slutinformation 

 

01 Generelt

01 Udskr. gruppe for poster uden udskr. gruppe 

Øvrige 

02 Poster slåes sammen pr. opkr. gruppe 

 

03 Påfør lejernr. på alle poster 

 

04 Tekst der markerer momspligtige poster 

(*) 

05 Vælg notetype for flytteopgørelse  

Flytteopgørelse 

06 Tilknyt automatisk flytteopgørelsen 

Ved både udbetaling og afregning. 

07 Nulstil rykkerniveau på åbne poster 

 

08 Flytteopgørelse efterbetaling løbedage 

+7D 

09 Flytteopgørelse udbetaling løbedage 

1. bankdag 

10 Flytteopgørelse nulstiller udligninger efter frigørelsesdato  

 

02 Gammel restance

01 Opkr. type for ”gammel restance”  

9971030 Gammel restance 

02 Tekst for ”gammel restance” 

Restance vedr. leje m.m. 

03 Opkr. type for ”for meget betalt leje” 

9971031 For meget betalt leje 

04 Tekst for ”for meget betalt leje” 

For meget betalt leje m.m. 

05 Opkr. typer (flere) der ikke medregnes i ”gammel restance” 

 

03 Istandsættelse

01 Beregningsmetode 

 

02 Opkr. type for NI poster 

 

03 Konto for bogføring af NI beløb 

 

04 Bogf. Tekst for NI beløb 

 

05 Opkr. type for NI poster fra WEB 

 

06 Karens periode i måneder 

0,00 

07 Reduktionsprocent pr. måned 

0,00 

08 Reduktionsprocent pr. år  

0,00 

09 Istandsættelsesmodel  

 

10 Opkr. typer (flere) for øvrig istandsættelse 

 

11 Reduktion - opkr. type 

 

12 Reduktion – konto 

 

13 Reduktion – tekst 

 

14 Reduktion – vis udlejers %-andel i teksten 

 

15 Overslag – procent 

0,00 

16 Overslag - opkr. type 

 

17 Overslag – konto 

 

18 Overslag – tekst  

 

19 Overslag – vis overslagsbeløb i teksten  

 

04 Manuel tilbageholdelse

01 Tilbageholdelse aktiv i guiden 

 

02 Tilbageholdelse - opkr. type 

 

03 Tilbageholdelse – tekst 

 

04 Må bruger redigere teksten 

 

05 Tilbageholdelse aktiv uanset tilgodehavende 

 

05 Råderet

01 Råderet aktiv i guiden 

 

02 Råderet – udb. konto 

 

03 Råderet – tekst 

 

04 Råderet - opkr. type 

 

06 Oplysninger vedrørende Fak-tura/kreditnota/Moms visning

01 Angiv overordnet nummerserie til faktura nummerering på opkrævninger 

 

02 Angiv nummerserie anvendelser til individuel faktura nummerering 

Boligfaktura 

03 Angiv overordnet nummerserie til kreditnota nummerering på opkrævninger  

 

04 Angiv nummerserie anvendelser til individuel kreditnota nummerering  

Boligkreditnota 

05 Medtag faktura-/kreditnotanummer i specifikationen  

 

06 Anvend faktura-/kreditnotanummer på momsfrie lejemål 

 

07 Anvend fakturanummer på lejere hvor momsgruppe er valgt 

 

07 Data vedrørende check/bankoverførsel

01 Afregn flytteopgørelse via udbetalingsmodul 

 

02 Afregning må ske til bank konto hvis angivet 

 

03 Angiv kontotype for checkkonto  

 

04 Tekstlinje 1 til specifikation af afregning 

 

05 Tekstlinje 2 til specifikation af afregning 

 

06 Tekstlinje 3 til specifikation af afregning 

 

07 Tekst til beløbs specifikation på afregning  

 

08 Min. Beløb for udbetaling til fraflyttere  

 

09 Min. Beløb for bankoverførsel til fraflyttere 

 

10 Opkr.type for nulstilling af fraflytter  

 

11 Bogføringstekst på nulstilling  

 

12 Udbetaling deles automatisk til flere juridiske lejere 

 

13 Overskrift til udbetalingsspecifikation  

 

14 Tekstlinje 1 til specifikation af udbetaling  

 

15 Tekstlinje 2 til specifikation af udbetaling 

 

16 Tekstlinje 3 til specifikation af udbetaling 

 

17 Tekst til beløbsspecifikation på udbetaling 

 

18 Der kan udbetales til flg. adresse funktioner 

 

19 Antal linjer til udbetaling 

 

20 Vis checkdialog efter udbetaling (maks. 1 linje) 

 

21 Standard bogføringstekst 

 

22 Udbetaling – opkr.type 

 

23 Vis adressefelt til speciel udbetaling 

 

24 Kontroller for gyldig likvidkonto inden udbetaling  

 

08 Prisoverslag Istandsættelse (WEB)

01 Tekst til markering af foreløbige beløb  

 

02 Tekst der forklarer ovenstående markering  

 

03 Overskrift for udskriftsgruppen Istandsættelse 

 

04 Overskrift for udskriftsgruppen Misligholdelse 

 

05 Overskrift for udskriftsgruppen Øvrige rekvisitioner  

 

06 Tekst til totalen for udskriftsgruppen Istandsættelse  

 

07 Tekst til totalen for udskriftsgruppen Misligholdelse  

 

08 Tekst til totalen for udskriftsgruppen Øvrige 

 

09 Opkrævningstyper (flere) placeres som Øvrige  

 

10 Tekst om afdelingens andel af istandsættelse – husk %s 

 

11 Rekvisitionstype for Normal istandsættelse  

 

09 Minimering af dialoger

01 Skjul posteringsjournal efter bogføring 

 

02 Skjul bogføringsdialog  

 

03 Skjul dialoger ved udskrivning af flytteopgørelse 

 

04 Skjul status efter udskrift af flytteopgørelse 

 

05 Skjul dialog med bogføringsdato ved godkendelse  

 

06 Skjul dialog med godkendelse af flytteopgørelsen  

 

 

 

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort