Indflytning

Indflytning_privat_opsætning

Best practice – guide til opsætning

Indflytning – privat boligudlejning


 


Generelle indstillinger

Du tilretter din opsætning under to menupunkter:

1.    Filer

2.    Generelt

 

01 |    Filer og indstillinger på indflytning (boligudlejning)

  Filer | Indstillinger (vælg i venstre kolonne mappen Bolig og Ind-/fraflytning)

Ind- / fraflytning

 

 

Generelt

 

Areal-/fordelingstal

 

Bruttoareal

Datoformel

+6M

Notetype, emnebrev

Emne

Notetype, emneopfølgning

Emneopfølgning

Notetype, tilbudsbrev

Emnetilbud

Notetype, energimærkning

Energimærkning

Responstid

10

Notetype

 

Standard:

e-mail fra Outlook, emne, emneopfølgning, emnetilbud

 

Arealanvendelse

 

Bolig

Udlejningssager

 

 

 

 

02 |    Filer og indstillinger på indflytning (lejekontrakt)

  Filer | Indstillinger (vælg i venstre kolonne mappen Bolig og Lejekontrakt)

Ind- / fraflytning

Oprettelse af note ved udskrivning fra Indflytningsguide

Objekttype

 

Opret note som fil

Notetyper

Lejekontrakt

 

Gem som note ved udskrivning

P

Gem som PDF-fil

P

 

 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Indflytning boligudlejning i listen)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

 

Slutinformation

Guiden kan nu udføres.

 

Kan du ikke få lov at udføre guiden, kan du i oversigten til venstre klikke på slutinfo og få vist hvilken fase, der mangler at blive udfyldt.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinformation

01 Vis start information

 

02 Vis slutinformation

P

03 Indflet brev i startinformation

 

01 Generelt

01 Indflyt uden kontrakt

 

02 Skal der gives mulighed for varsling af aconto bidrag

 

03 Anvist kode skal udfyldes

 

04 Indtastning af Anvist kode sker på fasen:

Feltet vises ikke/ Anvendes ikke.

05 Adressefunktion på ejendom

 

06 Åben dialog om overtagelse af ansvar når en anden bruger pauser

P

07 Åben dialog om accept af lejers indflytningsdato når guide udføres

P

08 Standardniveau for oprettelse af sikkerhedsstillelse

Oprettes på lejer

09 Kopier altid nøgler men ikke vaskekort

 

10 Eller kopier udvalgte nøgletyper/vaskekort til ny lejer

Ingen valgt

02 Kontakter

01 Ændre lejers adresse til lejemålets pr. indflytningsdatoen

P

02 Samlever tilknyttes som juridisk lejer 2

P

03 Fravælg simpel oprettelse

 

04 Foreslå lejemålets adresse ved oprettelse

 

05 Vis mailfelt ved oprettelse

P

06 Vis tlf.nr. felter ved oprettelse

P

07 Vælg standard telefon-indtastningsfelt ved adresse indtastning

Mobil

08 Vælg funktion ved oprettelse i afsnit 2

Juridisk lejer2

09 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 2

Ingen

10 Vælg funktion ved oprettelse i afsnit 3

 

11 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 3

Ingen

12 Vælg funktion til indtastning i afsnit 4

 

13 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 4

Ingen

14 Vælg funktion til indtastning i afsnit 5

 

15 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 5

Ingen

16 Vælg funktion til indtastning i afsnit 6

 

17 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 6

Ingen

18 Standard kontakttype ved oprettelse

Anvend den valgte kontakttype fra indstillinger

19 Vælg opsætning til ansøgerintegration

 

20 Sæt automatisk CPR-tilsagn på juridiske lejere ved underskrevet lejekontrakt

P

03 Datoer

01 Validering af indflytningsdato

Dag=1 eller Dag=15

02 Tillad indflytning tidligere end fraflytters opsigelsesdato?

 

03 Kontrakt svarfrist

8 dage

04 Anvend anciennitets dato

 

05 Validering af anciennitets dato

 

06 Vis felt om tidsbegrænset lejeaftale

 

07 Vis ordinær leje og varslinger pr. indflytningsdato

P

08 Vis revisionsdato

 

04 Opkrævningsdata

01 Antal terminer

12

02 Løbedage

1. Bankdag

03 Skal der opkræves moms på ny lejer

Nej

04 Benyt opkrævningsmetode på ejendommen

P

05 Opkrævningsmetode

PBSBetaling

06 Bogføring mellem fraflytter og indflytter

P

07 Bogføring mellem fraflytter og indflytter - kan ændres af brugeren

P

08 Opkræv første termin separat

P

09 Må 'Opkræv første termins leje' ændres af brugeren i guiden

P

10 Opkræv første termin separat

 

11 Startmåned

Januar

12 Tillad oprettelse af opkrævninger på lejemål

P

13 Ordinære varslinger oprettes default med tilknytning til lejer

 

14 Engangsvarslinger oprettes standard med tilknytning til lejer

P

15 Indflytters Antal terminer - start værdi

Tag oplysning fra ejendom – ellers standard

16 Indflytters Løbedage - start værdi

Tag oplysning fra ejendom – ellers standard

17 Indflytters Startmåned - start værdi

Tag oplysning fra ejendom – ellers standard

18 Dato for bogføring af ordinære posteringer

Bogføres på forfaldsdato

19 Dato for bogføring af engangsopkrævninger

Bogføres på forfaldsdato

20 Ryk betalingsdag på engangsposter til lejerens løbedage

 

21 -eller vælg løbedage for beregning af forfaldsdato

 

22 Engangsopkrævninger - vælg løbedage for tidligste forfaldsdato

 

23 Istandsættelsesperiode

14 Dage (lejers regning)

24 Indflytters istandsættelsesperiode - start værdi

Tag oplysning fra ejendom – ellers standard

25 Engangsposteringer opkræves på hovedlejemåls forfaldsdato (ved billejemål)

P

26 Ordinær leje opkræves på hovedlejemåls forfaldsdato (ved bilejemål)

P

27 Medtag varslede opkrævninger på indflytter

P

05 Rykker

01 Rykkerkode indflytter

Boligudlejning

02 Rykkerkode boende

Boligudlejning

03 Rykkerkode fraflytter

Fraflytning

04 Indflytters rykkerkode indflytter - start værdi

Tag oplysning fra fraflytter – ejendom, standard

05 Indflytters rykkerkode boende - start værdi

Tag oplysning fra fraflytter – ejendom, standard

06 Indflytters rykkerkode fraflytter - start værdi

Tag oplysning fra fraflytter – ejendom, standard

06 Syn

01 Frist for syn

 

02 Dato for syn

 

03 Tidspunkt for syn

 

04 Der skal laves indflytningssyn

P

07 Uopsigelighed

01 Uopsigelig indtil lejer

 

02 Opsigelsesvarsel lejer

Løbende måned + 3 måneder

03 Kan opsiges lejer

 

04 Opsiges tidligst lejer

 

05 Uopsigelig indtil udlejer

 

06 Opsigelsesvarsel udlejer

 

07 Kan opsiges udlejer

 

08 Opsiges tidligst udlejer

 

08 Råderet
(bruges kun til almen)

01 Opkr.type for kontant betaling

 

02 Opkr.typer (flere) for lejevarsling

0 valgt

03 Fast beregningsprocent for lejevarsling

0,00

04 Rentetabel

 

05 Rentedato

 

06 Anvend indflytningsdato som rentedato

 

07 Rentefelt

0

08 Afrunding af lejevarsling

0,00

09 Opkr.type for tilbageført udbetalt godtgørelse

 

10 Opkr.type for ydelse vedr. nedskrivning af råderetssaldo

 

11 Opkr.type for rentetilskrivning af råderetssaldo

 

12 Bogføringstekst for tilbageført udbetalt godtgørelse

 

13 Långiver

 

09 Udskrifter

00 Benyt særskilt brevopsætning

 

01 Udskriv kontrakt med Word

P

02 Kontrakt brevgruppe

Indflytning privat udlejning (12500)

03 Kontrakt brevnr.

Fremsend lejekontrakt til lejer (12510)

04 Kontrakt brevnr. låst

P

05 Kontrakt arkviver brev

P

06 Opkrævning brevgruppe

Indflytning generelle breve (12000)

07 Opkrævning brevnr.

Indflytning – Opkrævning samlet (12055)

08 Opkrævning brevnr. låst

 

09 Opkrævning arkiver brev

P

10 Opkrævning (ordinær) brevgruppe

Indflytning generelle breve (12000)

11 Opkrævning (ordinær) brevnr.

Indflytning – Opkrævning Ordinær (12045)

12 Opkrævning (ordinær) brevnr. låst

 

13 Opkrævning (ordinær) arkiver brev

P

14 Rykker for kontrakt brevgruppe

Indflytning generelle breve (12000)

15 Rykker for kontrakt brevnr.

Indflytning – rykker for returnering af kontrakt (12070)

16 Rykker for kontrakt brevnr. låst

P

17 Rykker for kontrakt arkiver brev

P

18 Rykker for opkrævning brevgruppe

Indflytning generelle breve (12000)

19 Rykker for opkrævning brevnr.

Indflytning – rykker for depositum mv. (12090)

20 Rykker for opkrævning brevnr. låst

P

21 Rykker for opkrævning arkiver brev

P

22 Annuller kontrakt brevgruppe

Indflytning generelle breve (12000)

23 Annuller kontrakt brevnr.

Indflytning – ann. af fremsendt kontrakt (12080)

24 Annuller kontrakt brevnr. låst

P

25 Annuller kontrakt arkiver brev

P

10A Øvrige udskrifter 1-10

01 Brugerbrev 1 felttekst

Indkald lejer til syn

02 Brugerbrev 1 brevgruppe

Indflytning privat boligudlejning (12500)

03 Brugerbrev 1 brevnr.

Indkaldelse til indflytningssyn (12580)

04 Brugerbrev 1 brevnr. låst

P

05 Brugerbrev 1 krav til udskrivning

Ingen tvang

06 Brugerbrev 2 felttekst

Returnere kontrakt

07 Brugerbrev 2 brevgruppe

Indflytning generelle breve (12000)

08 Brugerbrev 2 brevnr.

Indflytning kontrakt retur (12110)

09 Brugerbrev 2 brevnr. låst

P

10 Brugerbrev 2 krav til udskrivning

Ingen tvang

11 Brugerbrev 3 felttekst

Meddelelse bebeorrep. mv.

12 Brugerbrev 3 brevgruppe

Indflytning generelle breve (12000)

13 Brugerbrev 3 brevnr.

Meddelelse om ny beboer til øvrige (12170)

14 Brugerbrev 3 brevnr. låst

P

15 Brugerbrev 3 krav til udskrivning

Ingen tvang

16 Brugerbrev 4 felttekst

Meddelelse varmeforsyning

17 Brugerbrev 4 brevgruppe

Indflytning generelle breve (12000)

18 Brugerbrev 4 brevnr.

Indflytning – varmeforsyn. Øvrige (12160)

19 Brugerbrev 4 brevnr. låst

P

20 Brugerbrev 4 krav til udskrivning

Ingen tvang

21 Brugerbrev 5 felttekst

 

22 Brugerbrev 5 brevgruppe

 

23 Brugerbrev 5 brevnr.

 

24 Brugerbrev 5 brevnr. låst

 

25 Brugerbrev 5 krav til udskrivning

 

26 Brugerbrev 6 felttekst

Fuldmagt til elleverandøre

27 Brugerbrev 6 brevgruppe

 

28 Brugerbrev 6 brevnr.

Fuldmagt elleverandør indflyt (13085)

29 Brugerbrev 6 brevnr. låst

P

30 Brugerbrev 6 krav til udskrivning

Ingen tvang

31 Brugerbrev 7 felttekst

 

32 Brugerbrev 7 brevgruppe

 

33 Brugerbrev 7 brevnr.

 

34 Brugerbrev 7 brevnr. låst

 

35 Brugerbrev 7 krav til udskrivning

Ingen tvang

36 Brugerbrev 8 felttekst

 

37 Brugerbrev 8 brevgruppe

 

38 Brugerbrev 8 brevnr.

 

39 Brugerbrev 8 brevnr. låst

P

40 Brugerbrev 8 krav til udskrivning

Ingen tvang

41 Brugerbrev 9 felttekst

 

42 Brugerbrev 9 brevgruppe

 

43 Brugerbrev 9 brevnr.

 

44 Brugerbrev 9 brevnr. låst

P

45 Brugerbrev 9 krav til udskrivning

Ingen tvang

46 Brugerbrev 10 felttekst

 

47 Brugerbrev 10 brevgruppe

 

48 Brugerbrev 10 brevnr.

 

49 Brugerbrev 10 brevnr. låst

P

50 Brugerbrev 10 krav til udskrivning

Ingen tvang

10B Øvrige udskrifter 11-20

(Udfyldes kun hvis der er behov)

01 Brugerbrev 11 felttekst

 

02 Brugerbrev 11 brevgruppe

 

03 Brugerbrev 11 brevnr.

 

04 Brugerbrev 11 brevnr. låst

P

05 Brugerbrev 11 krav til udskrivning

Ingen tvang

06 Brugerbrev 12 felttekst

 

07 Brugerbrev 12 brevgruppe

 

08 Brugerbrev 12 brevnr.

 

09 Brugerbrev 12 brevnr. låst

P

10 Brugerbrev 12 krav til udskrivning

Ingen tvang

11 Brugerbrev 13 felttekst

 

12 Brugerbrev 13 brevgruppe

 

13 Brugerbrev 13 brevnr.

 

14 Brugerbrev 13 brevnr. låst

P

15 Brugerbrev 13 krav til udskrivning

Ingen tvang

16 Brugerbrev 14 felttekst

 

17 Brugerbrev 14 brevgruppe

 

18 Brugerbrev 14 brevnr.

 

19 Brugerbrev 14 brevnr. låst

P

20 Brugerbrev 14 krav til udskrivning

Ingen tvang

21 Brugerbrev 15 felttekst

 

22 Brugerbrev 15 brevgruppe

 

23 Brugerbrev 15 brevnr.

 

24 Brugerbrev 15 brevnr. låst

P

25 Brugerbrev 15 krav til udskrivning

Ingen tvang

26 Brugerbrev 16 felttekst

 

27 Brugerbrev 16 brevgruppe

 

28 Brugerbrev 16 brevnr.

 

29 Brugerbrev 16 brevnr. låst

P

30 Brugerbrev 16 krav til udskrivning

Ingen tvang

31 Brugerbrev 17 felttekst

 

32 Brugerbrev 17 brevgruppe

 

33 Brugerbrev 17 brevnr.

 

34 Brugerbrev 17 brevnr. låst

P

35 Brugerbrev 17 krav til udskrivning

Ingen tvang

36 Brugerbrev 18 felttekst

 

37 Brugerbrev 18 brevgruppe

 

38 Brugerbrev 18 brevnr.

 

39 Brugerbrev 18 brevnr. låst

P

40 Brugerbrev 18 krav til udskrivning

Ingen tvang

41 Brugerbrev 19 felttekst

 

42 Brugerbrev 19 brevgruppe

 

43 Brugerbrev 19 brevnr.

 

44 Brugerbrev 19 brevnr. låst

P

45 Brugerbrev 19 krav til udskrivning

Ingen tvang

46 Brugerbrev 20 felttekst

 

47 Brugerbrev 20 brevgruppe

 

48 Brugerbrev 20 brevnr.

 

49 Brugerbrev 20 brevnr. låst

P

50 Brugerbrev 20 krav til udskrivning

Ingen tvang

10C Øvrige udskrifter generelt

01 Vælg notetyper der skal kunne underskrives

Opret notetype husorden

02 Benyt digital underskrift på udvalgte noter og energimærkninger

 

03 Modtager 1 adressefunktion

Juridisk lejer 1

04 Modtager 2 adressefunktion

Juridisk lejer 2

05 Gem energimærkning som note på lejer

P

11 Udskrift nøgler

01 Udlevering af nøgler brevgruppe

 

02 Udlevering af nøgler brevnr.

 

03 Udlevering af nøgler brevnr. låst

 

04 Udlevering af nøgler arkiver brev

 

12 Annullering

01 Aktiver brugervalg i dialogboksen

P

02 Slet adresseoplysninger

P

03 Slet indflytter

P

04 Slet lejemål

 

05 Tilbagefør posteringer på fraflytter

P

06 Tilbagefør posteringer på tomgang

P

07 Skal ny tomgangsdato kunne redigeres

 

08 Formel for udregning af ny tomgangs indflytningsdato

-PM

09 Vis følgende tekst i dialog ved annullering (ca. 50 tegn)

Dette vil slette din igangværende indflytningsguide!

10 Annulleringsbrev - brevgruppe

 

11 Annulleringsbrev - brevnr.

 

13 Vis faser

01 Areal/Fordelingstal

 

02 Erhvervsudlejning

 

03 Tilbud

 

04 Forsøgsordning

 

05 Sager og emner

 

06 Ansøger integration

 

07 Adresse oprettelse

P

08 Rykker

 

09 Moms

 

10 Datoer - varsling

P

11 ErhvervStamdata1

 

12 ErhvervStamdata2

 

13 ErhvervStamdata3

 

14 Erhverv øvrige rettigheder

 

15 ErhvervNogletal

 

16 ErhvervSkatter

 

17 ErhvervCenter

 

18 Sikkerhedsstillelse

 

19 Faciliteter

 

20 Råderet

 

21 Uopsigelighed/Benyttelse

 

22 Øvrige vilkår

 

23 Syn

P

24 Bilejemål

 

25 Indkomst integration

 

26 Opkrævningstypegrupper

 

27 Depositum

P

28 Opkrævningsdata

P

29 Fællesregnskab

 

30 Erindringer

 

31 Lejekontrakt øvrige oplysninger

P

32 Lejekontrakt særlige vilkår

P

33 Øvrige udskrifter

P

34 Nøgler og kort

 

35 BS tilmelding

 

36 Finansbogføring

 

14 Venteliste

(Skal kun oprettes hvis ventelistemodulet bruges)

01 Skal tilknyttet tilbudsguide automatisk afsluttes

 

02 Ansøger handling

Sæt i bero og marker lejemålsoplysninger på ansøger

03 Skal ansøgerens opnoteringer slettes

 

04 Skal feltet ansogerselskabtype på ansøgeren opdateres

 

05 Angiv ansøgerselskabtypen

 

06 Skal feltet ansogertype på ansøgeren opdateres

 

07 Angiv ansøgertypen

 

08 Skal feltet BetaltTilDato på ansøgeren slettes

 

09 Skal ansøgerens tilbud slettes?

 

15 Boligbutikken

(Skal kun oprettes hvis Boligbutikken bruges)

01 Giv besked ved anvendelse af ansøger tilknyttet boligbutikken

 

02 Vælg brevskabelon hvis der ønskes dannelse af brev

 

03 Skal der udskrives til printer - ved nej udskrives til skærm

P

04 Skal brev arkiveres på ansøger

 

16 Oplysninger vedrørende Faktura/Kreditnota/Momsvisning

01 Angiv overordnet nummerserie til fakturanummerering på opkrævninger

Bolig Faktura

02 Angiv nummerserie anvendelser til individuel fakturanummerering

Bolig Faktura

03 Medtag faktura-/kreditnotanummer i specifikationen

P

04 Anvend faktura-/kreditnotanummer på momsfrie lejemål

 

17 Nye lejemål

01 Standard boligtype

 

02 Standard sumtype

 

03 Standard varslingstype

 

18 Erindringer

01 Dan erindring når guiden pauses

P

02 Dataformel for erindringsdato

+ 7 dage

03 Erindringskategori

Indflytning

04 Tilknyt huskeliste nummer

2 – Indflytning

05 Dan erindring for: Indflytningssyn

 

06 Dan erindring for: kontrakt retur

 

07 Dan erindring for: lejers indbetaling

 

08 Datoformel for lejers indbetaling

 

09 Skal åbne erindringer lukkes når guide afsluttes

Ja, men kun erindringer der er udløbet.

10 Ved annullering af indflytning sker dette med erindringer

Erindringer slettes

19 Digital underskrift

(Dette er tilkøbsmodul)

01 Denne guide benytter digital underskrift

 

02 Løbedage for udløb af underskriftspakke

 

03 Vælg profil der skal bruges til afsendelse af lejekontrakten

 

04 Vælg profil der skal bruges til afsendelse af den underskrevne lejekontrakt

 

20 Digital underskrift og Wordkontrakt

01 Benyt underskrift for lejekontrakten

 

02 Notetype for underskrevet kontrakt

Indflytning

03 Bemærkning på note med underskrevet kontrakt

Lejekontrakt – Digital underskrift

04 Underskriver 1 adressefunktion

Juridisk Lejer

05 Underskriver 1 type

Obligatorisk

06 Underskriver 1 funktionstype

Ekstern

07 Accepter kun underskrift med lejers CPR-nr.

P

08 Underskriver 1 skal modtage underskrevet dokument

P

09 Underskriver 2 adressefunktion

Juridisk Lejer2

10 Underskriver 2 type

Valgfri

11 Underskriver 2 funktionstype

Ekstern

12 Accepter kun underskrift med lejers CPR-nr.

P

13 Underskriver 2 skal modtage underskrevet dokument

P

14 Underskriver 3 adressefunktion

Udlejer

15 Underskriver 3 type

Obligatorisk

16 Underskriver 3 funktionstype

Intern

17 Accepter kun underskrift med lejers CPR-nr.

 

18 Underskriver 3 skal modtage underskrevet dokument

 

21 Sager og emner

01 Overfør logbog fra kundeemne til lejer

 

02 Skriv i kundeemne logbog ved udlejning

 

22 Minimering af faser

01 Undertryk faser hvis ingen data

P

02 Lejekontrakt øvrige opl. vises også under Udskrifter

 

03 Lejekontrakt særlige vilkår vises også under Udskrifter

 

04 Opdatering - automatisk opdatering ved visning

P

23 Genhusning

01 Brug valgte forretningsgangsdefinitioner ved genhusning

 

02 Der dannes ikke varslinger fra skabeloner

 

03 Indflytter får feltet ”Anvist af” sat til flg. Værdi.

 

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Tips & tricks
Under Generelt/Tilpasning/Huskeliste kan du oprette punkter, der skal tjekkes ved hver indflytning.
Under Generelt/Tilpasning/Huskeliste kan du oprette punkter, der skal tjekkes ved hver indflytning.
Under Generelt/Tilpasning/Huskeliste kan du oprette punkter, der skal tjekkes ved hver indflytning.
Under Generelt/Tilpasning/Huskeliste kan du oprette punkter, der skal tjekkes ved hver indflytning.
Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Hvad nu hvis jeg vil...

Ændre lejers adresse til lejemålets ved indflytning

På fasen ”Adresseoprettelse” kan du sætte markering i ”Ændre lejers adresse til lejemålets ved indflytning.  Dette kan sættes op default i forretningsgangsdefinitionen for ”Indflytning erhverv”

Ændre antallet af antal terminer pr. år

I forretningsgangen for Indflytning – Erhverv, kan du ændre værdien til eksempelvis 4 terminer pr. år.

Sende korrespondance og opkrævning til forskellige adresser

Skal Lejer korrespondance og Lejebetaler sendes til anden adresse end juridisk lejer, skal du rette det i Generelt | Kontakter | Kontaktkartotek.NB Vær opmærksom på at de 3 funktioner, som er oprettet som standard, er til-knyttet den samme kontakt. Skal du derfor have en anden lejebetaler, så skal der oprettes en ny kontakt, som får funktionen ”Lejebetaler”.

Have en information i starten af guiden, til mine brugere, omrking lejemål, ejendom mv.

I forretningsgangen ”Indflytning privat boligudlejning”, få vist startinfo, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan hente forskellige informationer fra Unik Bolig, som vises i starten af guiden.

Jeg kan ikke udføre guiden?

Du kan i faserne til venstre klikke på slutinfo, og få vist hvilken fase du mangler at udføre. Når alle faser er udført, kan du udføre guiden.

Hvis jeg har en lejer med regulering i lejekontrakten

1. Marker lejer2. Marker ordinære linjer3. Klik på knappen Autoregulering nederst i venstre hjørne – her kan du op-rette en fremtidig autoregulering på den enkelte lejerTilknytning skal være samme som varslingslinjen.Efterfølgende kan du se autoreguleringen under mappen ”Erhverv – Varsling – Autoregulering”

Ændre standardteksten i Lejekontrakt særlige vilkår

Teksten skal ændres på brevskabelonen under Generelt – Breve – Skabelon. (se mere i opsætning af lejekontrakter)

Hente areal fra andet lejemål (fx ved sammenlægning)

Under fanen Areal/fordelingstal, vælges ”Hent fra andet lejemål” Det lejemål som arealet ønskes hentet fra vælges og husk skæringsdato. Vælg om kun del af areal/fordelingstal skal hentes eller vælg hent alt.

Jeg har oprettet faciliteter, men de kommer ikke med ud i lejekontrakten

Faciliterer kommer ikke med ud i kontrakten. Hvis der er vaskemaskine, opvaskemaskine eller andet som ønskes medtaget, skal dette tilføjes under opsætning af lejekontrakter under Generelt – Breve – Skabelon. (se mere i guiden opsætning af lejekontrakter)

Have et nyt brev med i guiden under udskrifter

Breve tilknyttes i forretningsgangen under punkt 10A-C. Dette kan kun gøres af en superbruger

Registrere et tidsbegrænset lejeforhold.

I forretningsgangsdefinitionen, har du mulighed for at sætte markering i punktet ”Vis feltet om tidsbegrænset lejeaftale”. Herefter får mulighed for at indsætte en dato for tidsbegrænsning i indflytningsguiden, når du flytter lejer ind. Feltet kan også udfyldes på lejers stamdata.

Registrere at kommunen/ advokat har udlæg i depositum ved lejers indflytning

I forretningsgangsdefinitionen, har du mulighed for at sætte markering i fasen ”Sikkerhedsstillelse”. Her får du mulighed for at registrere udlæg i indflytningsguiden.

Opkræve depositum og forudbetalete leje særskilt fra 1. måneds leje.

Ønsker du at opkræve depositum uafhængigt af 1. måneds leje, kan du sætte markering i feltet, ”Engangs- og 1. opkrævning opkræves separat” i indflytnings-guiden på fasen ”Opkrævning” hvorefter du får mulighed for at udskrive 2 opkrævningsbreve.Brevene du skal benytte ver separat opkrævning er 12045 samt 12065.

Opkræve et dørskilt ved indflytning

I skabelonlinjer, kan du oprette en linje, som automatisk opkræve et beløb til dørskilt i indflytningsguiden. Dette er som udgangspunkt sat op, således du blot skal oprette en sats på ejendomsniveau, hvorefter det automatisk kommer med i indflytningsguiden.

Sende korrespondance og opkrævning til forskellige adresser

Skal lejer korrespondance eller lejebetaler sendes til anden adresse end juridisk lejer, skal du rette det i på Lejer – kontakter – kontakt – opret kontakt og funktion Så vil den gamle korrespondance eller lejebetaler lukkes ned til historikken og åbne den nye du har oprettet

Have en information i starten af indflytningsguiden til mine brugere – om lejemål, ejendom mv.

I forretningsgangen ’indflytning almen familiebolig’, få vist startinfo, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan hente forskellige informationer fra Unik Bolig, som vises i starten af guiden.

Jeg kan ikke udføre guiden

1. Du kan i faserne til venstre klikke på slutinfo, og få vist hvilken fase du mangler i at udføre. 2. Når alle faser er udført, kan du udføre guiden.

Ændre standardteksten i ’Lejekontrakten særlige vilkår’

1. Hvis det kun er på denne Lejer gør du når du ser lejekontrakten. 2. Hvis det er noget der skal ind/slettes i kontrakten til alle lejer, gøres dette i brevskabelonen under Generelt – Breve – Skabelon (se mere i opsætning af lejekontrakten)

Jeg har oprettet faciliteter, men de kommer ikke med ud i lejekontrakten

Faciliterer kommer ikke med ud i kontrakten. Hvis der er vaskemaskine, opvaskemaskine eller andet som ønskes medtaget, skal dette tilføjes under opsætning af lejekontrakter under Generelt – Breve – Skabelon. (se mere i guiden opsætning af lejekontrakter)

Have et nyt brev med i guiden under udskrifter

Breve tilknyttes i forretningsgangen under punkt 10A-C. Dette kan kun gøres af en superbruger

Registrere et tidsbegrænset lejeforhold.

I forretningsgangsdefinitionen, har du mulighed for at sætte markering i punktet ”Vis feltet om tidsbegrænset lejeaftale”. Herefter får mulighed for at indsætte en dato for tidsbegrænsning i indflytningsguiden, når du flytter lejer ind. Feltet kan også udfyldes på lejers stamdata.

Registrere at kommunen/ advokat har udlæg i depositum ved lejers indflytning

I forretningsgangsdefinitionen, har du mulighed for at sætte markering i fasen ”Sikkerhedsstillelse”. Her får du mulighed for at registrere udlæg i indflytningsguiden.

Opkræve depositum og forudbetalte leje særskilt fra 1. måneds leje.

Ønsker du at opkræve depositum uafhængigt af 1. måneds leje, kan du sætte markering i feltet, ”Engangs- og 1. opkrævning opkræves separat” i indflytningsguiden på fasen ”Opkrævning” hvorefter du får mulighed for at udskrive 2 opkrævningsbreve. Brevene du skal benytte ved separat opkrævning er 12045 samt 12065.

Opkræve et dørskilt ved indflytning

I skabelonlinjer, kan du oprette en linje, som automatisk opkræve et beløb til dørskilt i indflytningsguiden. Dette er som udgangspunkt sat op, således du blot skal oprette en sats på ejendomsniveau, hvorefter det automatisk kommer med i indflytningsguiden.

Hvad hvis vi har en springer, hvad sker der så med tilbudsguiden

1. Man åbner indflytter igen også tilbagefør man under ’Opdatering’, derefter annuller man indflytningsguiden. 2. Når man så laver en ny indflytning, kommer den samme tilbudsrykke op så tager man den næste på listen.

Indflytte en lejer ind på en valgfri dato?

I forretningsgangen for Indflytning – Erhverv, kan du fjerne valideringen af indflytningsdatoen, således at du nu kan flytte lejeren ind på en valgfridato.

Have en ikke momspligtige lejer i et momspligtigt lejemål?

Er lejemålet momspligtigt, vil Unik Bolig automatisk gøre alle lejere i lejemålet momspligtige. Dette kan ændres i guiden, ved at fjerne markeringen ”Momspligtig” i indflytningsguiden.

Ikke vil opkræve tomgangsleje på erhvervslejemål

Som udgangspunkt lægges varslingslinjer på lejemålet, hvorfor der opkræves tomgangsleje på erhvervslejemålene. Ønsker du ikke dette kan varslingslinjerne lægges på lejerniveau, eller dette kan rette på opkrævningstypen, således der ikke opkræves tomgangsleje. OBS. Hvis dette markeres på aconto beløb, vil tomgangslejemål ikke automatisk komme med i acontoregnskaberne.

Sende korrespondance og opkrævning til forskellige adresser

Skal Lejer korrespondance og Lejebetaler sendes til anden adresse end juridisk lejer, skal du rette det i Generelt | Kontakter | Kontaktkartotek. NB Vær opmærksom på at de 3 funktioner, som er oprettet som standard, er tilknyttet den samme kontakt. Skal du derfor have en anden lejebetaler, så skal der oprettes en ny kontakt, som får funktionen ”Lejebetaler”.

Indflytte en lejer ind på valgfri dato?

I forretningsgangen for Indflytning – almene familieboliger, kan du fjerne valideringen af indflytningsdatoen, således du nu kan flytte lejeren ind på en valgfri dato.

Ændre antallet af antal terminer pr. år

I forretningsgangen for Indflytning – almene familieboliger, kan du ændre værdien til eksempelvis 4 terminer pr. år.

Ændre en funktion til en anden kontakt allere i indflytningsguiden?

Det er muligt i opsætningen af indflytningsguiden at skabe plads til at påføre fx lejerbetaler som en anden kontakt, således at du allerede ved indflytningen kan påføre forskellige kontakter (juridisk lejer er beboeren, lejebetaler er kommunen mv.)

Hvordan ændrer jeg den forvalgt instandsættelsesperiode

Det er muligt i opsætningen af indflytningsguiden at vælge mellem følgende 3 muligheder: 14 dage (lejers regning) 14 dage (udlejeres regning) 0 dage

Jeg har A-ordning og B-ordning hvordan sættes dette op.

Kopier forretningsgangen – ændr navn – lav tilknytning om. Ændre den forvalget istandsættelsesperiode.

Jeg kan ikke udføre guiden?

Du kan i faserne til venstre klikke på slutinfo, og få vist hvilken fase du mangler at udføre. Når alle faser er udført, kan du udføre guiden.

Ændre standardteksten i Lejekontrakt særlige vilkår

Teksten skal ændres på brevskabelonen under Generelt – Breve – Skabelon. (se mere i opsætning af lejekontrakter)

Jeg har oprettet faciliteter, men de kommer ikke med ud i lejekontrakten

Faciliterer kommer ikke med ud i kontrakten. Hvis der er vaskemaskine, opvaskemaskine eller andet som ønskes medtaget, skal dette tilføjes under opsætning af lejekontrakter under Generelt – Breve – Skabelon. (se mere i guiden opsætning af lejekontrakter)

Have et nyt brev med i guiden under udskrifter

Breve tilknyttes i forretningsgangen under punkt 10A-C. Dette kan kun gøres af en superbruger

Registrere et tidsbegrænset lejeforhold.

I forretningsgangsdefinitionen, har du mulighed for at sætte markering i punktet ”Vis feltet om tidsbegrænset lejeaftale”. Herefter får mulighed for at indsætte en dato for tidsbegræsning i indflytningsguiden, når du flytter lejer ind. Feltet kan også udfyldes på lejers stamdata.

Ændre lejers adresse til lejemålets adresse automatisk ved indflytning

I forretningsgangen for Indflytning – Erhverv, kan du markere at lejers adresse automatisk ændres til lejemålets ved indflytning.

ikke vil opkræve mom på alle opkrævningslinjer

Du kan i indflytningsguiden på fasen ”moms”, vælge hvilke momsgrupper der skal tillægges moms.