Månedsprocedure

Best practice – guide til opsætning

Månedsprocedure

(varsling autoregulering)

 

 


 

Forretningsgang

Der er tre forretningsgange, der skal sættes op i forhold til månedsprocedure:

1.    Varsling autoregulering

2.    Boligberegning

3.    Opkrævning

 

Her beskriver vi punkt 1: den anbefalede opsætning på Varsling autoregulering. Vælg menuen:

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Varsling autoregulering i listen)

 

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Anbefalet opsætning

01 Start- og slutinfo

Vis startinformation

 

Vis slutinformation

P

01 Udskrift og brev

01 Notetype på varslingsbrev

Varsling

02 Default brevnr. på varslingsbrev

Varsling - pristalsreg. - auto (14030)

03 Brev for formel

Varsling (14000)

04 Brev for procent af gældende leje

Varsling - Procentreg. - auto (14040)

05 Brev for procent af basisleje

Varsling - Procentreg. - auto (14040)

06 Brev for pristalprocent af gældende leje

Varsling – Pristalsregulering (14030)

07 Brev for pristalpoint af gældende leje

Varsling – Pristalsregulering (14030)

08 Brev for pristalsformel

Varsling - pristalsreg. - auto (14030)

09 Brev for pristalsprocent af basisleje

Varsling - Procentreg. - auto (14040)

10 Brev for pristalspoint af basisleje

Varsling - Procentreg. - auto (14040)

11 Brev for omsætningsbestemt leje

Varsling - Omsætningsbestemt leje (14020)

12 Brev for trappeleje

Varsling (14000)

13 Brev for fast beløb af gældende leje

Varsling (14000)

14 Adressefunktion på ejendom som varslingsbrev skal sorteres efter

Ejendomsadministrator

15 Sortering af breve efter sagsbehandler undertrykkes ved 'Vis breve' (Af hensyn til maskinens hukommelse)

P

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort