OMK

Best practice – guide til opsætning

Varsling omkostningsbestemt husleje ’normal’

 

 


 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Omkostningsbestemt husleje ”Normal” i listen)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

 

01 |    Forudsætninger

Er der påført opkrævningskategori som passer til de enkelte opkrævningstyper.

Inden du begynder på opsætningen, skal du tjekke følgende opkrævningstyper:

·          11010              -               Budgetleje

·          11020              -               Udv. Vedl. § 18

·          11032              -               Udv. Vedl. § 18b (lav)

·          11030             -               Udv. Vedl. § 18b (høj)

·          11040              -               Indvendig vedligeholdelse  

 

Du skal også tjekke kodetabellen|Ejendomssatser:

·          Udv. vedl. § 18               2748

·          Udv. vedl. § 18b (lav)    2749

·          Udv. vedl. § 18b (høj)   2750

·          Udv. vedl. § 63               2571

·          Indv. vedl.                      67

 

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

Vis startinformation

 

Vis slutinformation

P

01 Udskrift og brev

01 Kontokort – Hvor bogføres varsling

Lejer

02 Terminer pr. år

 

03 Må der oprettes definitioner

P

04 Må der slettes definitioner

P

05 Benyttes der erindringer

P

06 Opdater seneste ny leje dato

P

07 Opdater seneste skatter dato

P

08 Opdater seneste diverse dato

P

09 Beregning af indsigelsesFrist

Varsling 6 uger

10 Benyt fasen udvalgte lejere

 

11 Standard er markering af udvalgte lejere

 

12 Indtastning af sagsnr. til varsling ud fra byggeafgift

 

02 Standard ved oprettelse af definitioner

01 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

Lejemål

Varslingstype

Boligudlejning med OMK

03 Breve

01 Varslingsbrevnr.

Varsling OMK - budget (14060)

02 Varslingsbrevgruppe

Varslinger (14000)

03 Arkiver varslingsbrev

P

04 Varsling skal godkendes før udskrivning af breve

P

04 Erindringer

01 Dan erindring når guiden pauses

P

02 Dato formel for erindringsdato

Varsling 6 uger

03 Erindringskategori

OMK-varsling

04 Tilknyt huskelistenummer

11 - OMK - varsling

05 Dan erindring for: indsigelsesfrist

 

05 Definition 1

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

<11010-Budgetleje, ordinærlinje tilknyttet lejemål, varslingstype Boligudlejning med OMK, formel 'OmkBudgetLejemaal( Lejemaal.LejemaalID ; OpkrDef.StartDato ; Sand ; Sand ; 1 )-

 OpkrTypePrDatoPrTerminerPrÅrLML_s( Lejemaal.LejemaalID ; '11182' ; OpkrDef.StartDato; 1 )'>

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

06 Definition 2

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

<11020-Udv. vedl. §18, ordinærlinje tilknyttet lejemål, varslingstype Boligudlejning med OMK, formel 'SatsEjendom(Ejendom.EjendomID; 2748;OpkrDef.StartDato)*FordelingstalLejemaal(Lejemaal.LejemaalID;'6';OpkrDef.StartDato)'>

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

07 Definition 3

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

<11032-Udv. vedl. §18 b  (lav), ordinærlinje tilknyttet lejemål, formel 'SatsEjendom(Ejendom.EjendomID; 2749;OpkrDef.StartDato)*FordelingstalLejemaal(Lejemaal.LejemaalID;'6';OpkrDef.StartDato)'>

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

08 Definition 4

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

<11030-Udv. vedl. §18 b (høj), ordinærlinje tilknyttet lejemål, formel 'SatsEjendom(Ejendom.EjendomID; 2750;OpkrDef.StartDato)*FordelingstalLejemaal(Lejemaal.LejemaalID;'6';OpkrDef.StartDato)'>

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

09 Definition 5

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

<11040-Indvendig vedligeholdelse, opkræves, ordinærlinje tilknyttet lejemål, formel 'SatsEjendom(Ejendom.EjendomID; 67;OpkrDef.StartDato)*FordelingstalLejemaal(Lejemaal.LejemaalID;'6';OpkrDef.StartDato)'>

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

10 Definition 6

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

<11045-Udligning af OMK-beregning § 5.2, ordinærlinje tilknyttet lejemål, formel '-(OmkBudgetLejemaal( Lejemaal.LejemaalID ; OpkrDef.StartDato ; Sand ; Sand ; 1 )-

  (OpkrTypePrDatoPrTerminerPrÅrLML_s( Lejemaal.LejemaalID ; '11010' ; BeregnDato(OpkrDef.StartDato;'-1D'); 1 ))

+(Hvis(LejemålOpkrTypePrDato( Lejemaal.LejemaalID ; '11020' ; BeregnDato(OpkrDef.StartDato;'-1D'))>0;SatsEjendom(Ejendom.EjendomID; 2748;OpkrDef.StartDato)*FordelingstalLejemaal(Lejemaal.LejemaalID;'6';OpkrDef.StartDato);0)

+Hvis(LejemålOpkrTypePrDato( Lejemaal.LejemaalID ; '11030' ; BeregnDato(OpkrDef.StartDato;'-1D'))>0;SatsEjendom(Ejendom.EjendomID; 2750;OpkrDef.StartDato)*FordelingstalLejemaal(Lejemaal.LejemaalID;'6';OpkrDef.StartDato);0)

+Hvis(LejemålOpkrTypePrDato( Lejemaal.LejemaalID ; '11032' ; BeregnDato(OpkrDef.StartDato;'-1D'))>0;SatsEjendom(Ejendom.EjendomID; 2749;OpkrDef.StartDato)*FordelingstalLejemaal(Lejemaal.LejemaalID;'6';OpkrDef.StartDato);0)

+Hvis(LejemålOpkrTypePrDato( Lejemaal.LejemaalID ; '11040' ; BeregnDato(OpkrDef.StartDato;'-1D'))>0;SatsEjendom(Ejendom.EjendomID; 67;OpkrDef.StartDato)*FordelingstalLejemaal(Lejemaal.LejemaalID;'6';OpkrDef.StartDato);0))

-OpkrTypePrDatoPrTerminerPrÅrLML_s( Lejemaal.LejemaalID ; '11020;11030;11032;11034;11040' ; BeregnDato(OpkrDef.StartDato;'-1D'); 1 ))

+OpkrTypePrDatoPrTerminerPrÅrLML_s( Lejemaal.LejemaalID ; '11045' ; BeregnDato(OpkrDef.StartDato;'-1D'); 1 ) '>

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

11 Definition 7

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

 

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Hvad nu hvis jeg vil...

Fravælge enkelte lejer i min omk varslning?

Under Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange | omkostningsbestemt husleje ”normal” er det muligt at sætte flueben under punkt 01-10, herefter vil det i varslingsguiden være muligt at til/fravælge hvilke lejer som skal varsles.

Vil oprette satser i budgettet

Satser kan indtastes under Bolig|Varsling|Årlig stigning

Der ikke dannes varslingslinjer i varslingsguiden

Tjek at varsling start dato er den samme som datoen for budgettet.

Se varslingsbrevene uden at godkende varslingen?

Under Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange | omkostningsbestemt husleje ”normal”. Her er det muligt at fravælge flueben under punktet 03-04. Herefter skal varslingen ikke godkendes før brevene dannes.