OMK Varsling af skatter og afgifter

Best practice – guide til opsætning

OMK – varsling skatter og afgifter

 

 


 

 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Varsling skatter og afgifter i listen)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

01 |    Forudsætninger før opsætningen påbegyndes

Før du begynder på opsætningen, skal du tjekke følgende opkrævningstyper:

·          11082              -               Skatter og afgifter - bolig

·          11081              -               Skatter og afgifter - Erhverv


 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinformation

01 Vis start information

 

02 Vis slut information

P

01 Diverse

01 Kontokort – Hvor bogføres varsling

Lejer

02 Terminer pr. år

 

03 Må der oprettes definitioner

P

04 Må der slettes definitioner

P

05 Benyttes der erindringer

P

06 Opdater seneste ny leje dato

P

07 Opdater seneste skatter dato

P

08 Opdater seneste diverse dato

P

09 Benyt fasen udvalgte lejere

 

10 Benyt fasen udvalgte lejer

 

11 Standard er markering af udvalgte lejere

 

12 Indtastning af sagsnr. til varsling ud fra byggeafgift

 

02 Standard ved oprettelse af definitioner

01 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

Lejemål

Varslingstype

 

03 Breve

01 Varslingsbrevnr.

Varsling Skatter og afgifter (14070)

02 Varslingsbrevgruppe

Varslinger (14000)

03 Arkiver varslingsbrev

P

04 Varsling skal godkendes før udskrivning af breve

P

04 Erindringer

01 Dan erindring når guiden pauses

P

02 Dato formel for erindringsdato

Varsling 6 uger

03 Erindringskategori

Skatte-/afgiftsvarsling

04 Tilknyt huskelistenummer

12 - Skatter og afgifter - varsling

05 Dan erindring for: indsigelsesfrist

 

05 Definition 1

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

<11181-Skatter og afgifter, erhverv, ordinærlinje tilknyttet lejemål, varslingstype Skatter og afgifter, erhverv, formel 'LejemålOpkrTypePrDatoTerminerPrÅr(Lejemaal.LejemaalID;'11181';OpkrDef.StartDato;1) + OmkBudgetLejemaal( Lejemaal.LejemaalID ; OpkrDef.GaeldendeStartDato  ; Falsk ; Falsk ; 1 )'>

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

06 Definition 2

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

<11182-Skatter og afgifter, bolig, ordinærlinje tilknyttet lejemål, varslingstype Skatter og afgifter, bolig, formel 'LejemålOpkrTypePrDatoTerminerPrÅr(Lejemaal.LejemaalID;'11182';OpkrDef.StartDato;1) + OmkBudgetLejemaal( Lejemaal.LejemaalID ; OpkrDef.GaeldendeStartDato  ; Falsk ; Falsk ; 1 )'>

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

07 Definition 3

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

 

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

08 Definition 4

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

 

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

09 Definition 5

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

 

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

10 Definition 6

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

 

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

11 Definition 7

01 Opkrævningstype

 

02 Varslingstype

 

03 Formel

 

04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i

 

05 Engangsopsætning

 

06 Udfør hændelse ved oprettelse

 

07 Dialog til defaultværdier

 

08 Benyt startdato2 i guiden som startdato

 

 

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort