Opret ejendom

Best practice – guide til opsætning

Opret ejendom


 


 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

P (skal markeres i denne forretningsgang, da guiden ellers ikke kan sættes i gang)

02 Vis slutinformation

P

01 Ejendom

01 Kontrol for oprettelse af opkrævningsmetode

P

03 Kontrol for oprettelse af restancekonto på fraflyttere

 

04 Kontrol for oprettelse af konto for anbringelige

P

05 Kontrol for oprettelse af konto for forudbetalinger

 

06 Normalistandsættelse

N

02 Lejemål

01 Anvend etagebeskrivelse som BBREtage

P

02 Automatisk oprettelse af arealer/fordeling

<Rediger ved klik på knappen>

03 Felter: Lejemål

01 Lejemålsnr.

LmlAutomatiske

02 Adresse

LmlAutomatiske

03 Adresse 2

LmlAutomatiske

04 Postnr.

LmlAutomatiske

05 Anlægsnr.

LmlIkkeFastlagte

06 Lejemål start

LmlIkkeFastlagte

07 Lejemål slut

LmlIkkeFastlagte

08 Anvisningsret

LmlIkkeFastlagte

09 Matrikel

LmlIkkeFastlagte

10 Momspligtig

LmlIkkeFastlagte

11 Etage

LmlAutomatiske

12 Rum

LmlFaste

13 Kamre

LmlIkkeFastlagte

14 SumType

LmlFaste

15 BoligType

LmlFaste

16 Varslingsgruppe

LmlFaste

17 Forretningsgangsgrp.

LmlFaste

18 MdrBankGaranti

LmlIkkeFastlagte

19 Depositum måneder

LmlFaste

20 Forudbet. leje måneder

LmlFaste

21 Bankgaranti måneder

LmlIkkeFastlagte

22 Depositum måneder u/reg.

LmlIkkeFastlagte

23 Forudbetalt måneder u/reg

LmlIkkeFastlagte

24 Normalistandsættelse

LmlIkkeFastlagte

25 Vejkode (BBR)

LmlIkkeAnvendte

26 Husnr. (BBR)

LmlIkkeAnvendte

27 BBR etage (BBR)

LmlIkkeAnvendte

28 BBRSideDor (BBR)

LmlIkkeAnvendte

29 Bogstav (BBR)

LmlIkkeAnvendte

30 Rum (BBR)

LmlIkkeAnvendte

31 Kamre (BBR) (BBR)

LmlIkkeAnvendte

32 Fordelingstal

LmlFaste

 

 

 

 

04 Felter: Lejer

01 Opkrævningsmetode

LjrFaste

02 Rykker

LjrFaste

03 Anvist af

LjrIkkeFastlagte

04 Betalingsdag

LjrFaste

05 Indflytningsdato

LjrVariable

06 Første opkrævning

LjrFaste

07 Standard start dato

LjrFaste

08 Moms

LjrFaste

09 Ny leje

LjrIkkeFastlagte

10 Skatte og afgifter

LjrIkkeFastlagte

11 Vælg funktion til indtastning afsnit 2

Juridisk lejer2

12 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 2

Ingen

13 Vælg funktion til indtastning afsnit 3

 

14 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 3

Ingen

15 Vælg funktion til indtastning afsnit 4

 

16 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 4

Ingen

17 Vælg funktion til indtastning afsnit 5

 

18 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 5

Ingen

19 Vælg funktion til indtastning afsnit 6

 

20 Vælg standard anvendelse til funktion i afsnit 6

Ingen

21 Standard type ved oprettelse af nye kontakter

Anvend den valgte kontakttype fra indstillinger

05 Kontrol for oprettelse

01 Kontrol for oprettelse af bilagsnummerserie

P

02 Kontrol for oprettelse af journalnummerserie

P

03 Kontrol for oprettelse af regnskabsår

P

04 Kontrol for oprettelse af mellemregningskonti

 

05 Kontrol for oprettelse af kontoplan

P

06 Kontrol for oprettelse af sumenhed

 

07 Kontrol for tilknytning af bilagsskabelon

P

08 Kontrol for tilknytning af journalskabelon

P

06 Generelt

01 Tekst ved ingen indtastning af faste oplysninger

Der er ikke valgt felter til oprettelse i denne fase. Vælg evt. tilbage for at angive de felter, som er faste og gældende for alle lejere. Det anbefales at vælge det som er mest benyttet, og tilrette det som adskiller sig fra det mest benyttede

02 Kontrol udskrift

 

03 Skal guiden gemme ved faneskift

P

04 Skal guiden gemme efter antal minutter

0

Øvrige

KontrolforRestanceIndflyt

 

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at guiden er tilknyttet på totalniveau.

 

Tips & tricks
Du kan ændre lejemålenes adresser i fasen Lejemål – variable. Unik Bolig vil fx foreslå st.tv./st.mf/st.th, når du vælger 3 lejemål pr. etage. Disse benævnelser kan ændres ved at ”skrive oveni”. Dvs. du kan rette benævnelserne, som du ønsker det.
Du kan efter udførslen af guiden gå ind i de forskellige kartoteker og tilrette de lejemål, som måtte være oprettet forkert, da du anvendte ”80/20”-reglen. Du vil kunne opleve, at du ikke har fået alle relevante ejendomskoder oprettet i guiden på ejendommen. Dette kan du redigere i Bolig/Ejendom, Stamdata2/Ejendomskoder, og du vil herefter kunne vælge den rigtige ejendomskode på lejemålet.
Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Hvad nu hvis jeg vil...

… bogføre primoposteringer på de oprettede lejere:

Dette skal gøres i en bogføringskladde med bogføringstype U (selvudligning). Derved kan du bogføre allerede opkrævede deposita, acontoopkrævninger osv ind på de nyoprettede lejere. Modpost vil typisk være en uanbringelighedskonto.

… slette de data, jeg har oprettet:

Så længe du ikke har bogført på ejendommen, vil det være muligt anvende Bolig/Værktøjer/RedigerSlet ejendom til at slette en ejendom med tilhørende lejemål/lejere

… påføre varslingslinjer på de oprettede lejemål/lejere:

Dette gøres ved at anvende de gængse værktøjer, varslingsguiden, massevarslingsguiden eller oprettelse direkte på lejemål eller lejer.

… ændre på oprettelsen af data efter at have udført opret ejendomsguiden:

Her må du slå data op, fx lejemålet, og ændre data direkte på lejemålets stamdata. Alternativt kan du anvende Generelt/Værktøjer/Masserettelser, hvis der er tale om et felt, som Masserettelser understøtter, og mængden er for stor til at rette enkeltvis