Rykker

Best practice – guide til opsætning

Rykker - boende

 

 


 

Rykker – boende

Gruppe: Rykker

I denne guide viser vi best practice på opsætning af rykker for boende. Du skal være opmærksom på, at du skal lave opsætning på grupperne:

1.     rykker

2.     bolig rykkerkodeopsætning

 

 

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Rykker Boende i listen)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

 


 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

P

01 Generelt

01 Hvilken adressefunktion skal der sorteres efter

 

02 Sortering af breve efter sagsbehandler undertrykkes ved 'Vis breve'. (Af hensyn til maskines hukommelse)

P

02 Datoer for rykkeren

03 Hvilke lejere skal rykkes

01 Løbedage for fra rykkerdato

-2PM

02 Løbedage for til rykkerdato

DD

01 Løbedage for dato til beregning af lejerstatus

DD

02 Løbedage for dato til beregning af fraflytter

DD

03 Medtag indflytter

 

04 Medtag boende

P

05 Medtag fraflytter

 

06 Medtag kun lejemål i administration

P

04 Niveauer på poster der skal rykkes

01 Fra niveaunr.

0

02 Til niveaunr.

3

05 Restancekonto

01 Konto

71020

06 Hvilke rykkerkoder skal der rykkes

01 Rykkermetode

Rykker, boligudlejning

Rykker, andelsboliger

Rykker, ejerforeninger

Rykker, erhverv

 

NB Se vejledning til opsætninger nedenfor

07 Beregning

01 Løbedage for bogføringsdato

+LM+1D

02 Må forfaldsdato kunne indtastes

 

03 Løbedage for forfaldsdato

 

04 Må boligposter opkræves i guiden

P

05 Flyt betalingsdato til næste ordinære termin

P

06 Flyt bogføringsdato til næste ordinære termin

P

07 Må opkrævede boligposter slettes

P

08 Opret poster som engangsvarslinger i stedet for boligposter

 

08 Vis faser

01 Vis fasen uopkrævede poster.

 

02 Vis fasen 'Ekstra breve'

 

03 Vis fasen bogføring

 

09 Ekstra brev 1

01 Brevnr.

 

02 Notetyper som skal vedhæftes som bilag

 

10 Ekstra brev 2

01 Brevnr.

 

02 Notetyper som skal vedhæftes som bilag

 

11 Ekstra brev 3

01 Brevnr.

 

02 Notetyper som skal vedhæftes som bilag

 

12 Ekstra brev 4

01 Brevnr.

 

 

02 Notetyper som skal vedhæftes som bilag

 

13 Ekstra brev 5

01 Brevnr.

 

 

02 Notetyper som skal vedhæftes som bilag

 

14 Eksport af nye lejere der skal til inkasso

01 Vis eksport til inkasso

 

02 Standardkatalog til fil

 

03 Standardfilnavn

 

04 Tilføj dato og tid til filnavn

 

05 Standardbeskrivelse af hovedstol

 

06 Beløbsoverskrift 1

 

07 Beløbsformel 1

 

08 Beløbsoverskrift 1

 

09 Beløbsformel 1

 

10 Beløbsoverskrift 1

 

11 Beløbsformel 1

 

12 Beløbsoverskrift 1

 

13 Beløbsformel 1

 

14 Beløbsoverskrift 1

 

15 Beløbsformel 1

 

16 Beløbsoverskrift 1

 

17 Beløbsformel 1

 

18 Beløbsoverskrift 1

 

19 Beløbsformel 1

 

20 Beløbsoverskrift 1

 

21 Beløbsformel 1

 

22 Beløbsoverskrift 1

 

23 Beløbsformel 1

 

24 Beløbsoverskrift 1

 

25 Beløbsformel 1

 

26 Tekst overskrift 1

 

27 Tekst formel 1

 

28 Tekst overskrift 2

 

29 Tekst formel 2

 

30 Tekst overskrift 3

 

31 Tekst formel 3

 

32 Tekst overskrift 4

 

33 Tekst formel 4

 

34 Tekst overskrift 5

 

35 Tekst formel 5

 

15 Erindringer

01 Erindringer

 

02 Dan erindringer når guiden pauses

 

03 Erindringskategori

 

04 Tilknyt huskelistenummer

 

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Genvejstaster

Alt + R + R

Åbner rykkerguiden

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F9

Gem

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Hvad nu hvis jeg vil...

Ændre satserne for rykkergebyrer

For at ændre satserne, skal du vide, hvilke formler der skal ændres. Disse findes i forretningsgangen. Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgange Vælg den forretningsgang i gruppen Bolig rykkerkodeopsætning, hvor rykkergebyret skal ændres. Formlerne kan findes i felterne Formel for grundgebyr (f.eks. pkt. 04.05, pkt. 05.05 og pkt. 06.05) Herefter skal du finde selve formlen (Generelt – Breve – Formel). Når du har fundet formlen og markeret denne vælges Rediger. Beløbet ændres herefter i feltet Udtryk.

Benytte et andet brev i guiden

Du kan vælge et andet brevnummer i forretningsgangen (Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgange). Brevnummeret skal indsættes på hvert enkelt rykkerniveau i feltet Brevnr. (f.eks. pkt. 04.07, pkt. 05.07 og pkt. 06.07).

Slette et rykkergebyr på en lejer der har modtaget en rykker

Slå lejeren op og vælg mappen Diverse – Rykker. Her kan du se en oversigt over, hvornår lejeren har modtaget en rykker, og for hvilke beløb, der er rykket. Find den rykker du ønsker, at fjerne gebyret fra og marker denne. Vælg herefter Slet nederst til højre. Er rykkergebyret allerede bogført, skal du fortsat slette rykkeren som ovenfor, dog skal du også oprette en varslingslinje, hvor du tilbagefører rykkergebyret.

Slette en lejer fra rykkerguiden

På fasen Rykkerposter vises en oversigt over, hvilke lejere der vil blive rykket i guiden. Ønsker du, at slette nogle af disse lejere fra rykkerguiden kan du gøre to ting: • Marker lejeren og vælg Slet rykker i højre hjørne • Marker lejeren, højreklik og vælg Set henstandsdato på lejer. I feltet skriver du den dato, hvor lejeren tidligst skal rykkes fra næste gang. Herefter sættes markering i Slet rykkeren på lejeren og vælg Ok.

Danne rykkere med kompensationsbeløb for mine erhvervslejere

For at danne kompensationsbeløb på erhvervslejere skal disse først beregnes i en separat rykkerkørsel. Star med at åbne rykkerguiden Bolig – Rykker – Rykker på fasen Forretningsgang vælges Beregn Kompensationsbeløb Erhverv eller Beregn Kompensationsbeløb Erhverv Almen. Herefter forsættes guiden som normalt, dog skal der ikke dannes breve. Kompensationsbeløbene er nu bogført på lejerne, og normal rykkerprocedure kan opstartes.