Rykker

Best practice – guide til opsætning

Rykker - erhverv

 

 


 Anbefalet opsætning

Gruppe: Bolig rykkerkodeopsætning

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Rykker, erhverv i listen)

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

P

01 Generelt

01 Rykkerkode som opsætningen gælder for

Erhverv

02 Minimum beløb der skal rykkes for

300,00

03 Maksimum beløb der skal rykkes for

9.999.999,99

04 Skal rykkerposter samles

P

05 Hvilket niveau skal den samlede rykker have

Maksimum af næste niveau på rykkede poster

06 Formel for om lejer generelt skal rykkes

 

02 Bogføring

01 Opkrævningstype på grundgebyr

11560 Påkravsgebyr

02 Opkrævningstype på procentgebyr

11560 Påkravsgebyr

03 Opkrævningstype på samlepost

11560 Påkravsgebyr

04 Tekst på grundgebyr

Påkravsgebyr

05 Tekst på procentgebyr

Påkrav procentgebyr

06 Tekst på samlepost

Påkravsgebyr

07 Skal boligposter samles

 

03 Niveau 0

01 Næste niveaunr.

1

04 Niveau 1

01 Nr.

1

02 Navn

Kompensationsbeløb

03 Formel for om lejer skal rykkes

 

04 Formel for procentgebyr

RykkerIngenGebyrLJR_s

05 Formel for grundgebyr

310

06 Formel for retskredsgebyr

 

07 Brevnr.

 

08 Gem brev under notetype

 

09 Dage til næste rykker

-1D

10 Næste niveaunr.

2

11 Næste rykkerkode

 

12 Medtag i tekstfil

 

13 Beskrivelse til hovedstol

 

14 Opkrævningstype på grundgebyr

11568 Kompensationsbeløb

15 Opkrævningstype på procentgebyr

 

16 Opkrævningstype på samlepost

11568 Kompensationsbeløb

17 Opkrævningstype for retskredsgebyr

 

18 Adressefunktion på ejendom til betaling af retskredsgebyr

 

05 Niveau 2

01 Nr.

2

02 Navn

Påkrav

03 Formel for om lejer skal rykkes

 

04 Formel for procentgebyr

RykkerGebyrMedAfrundLJR_s

05 Formel for grundgebyr

RykkerPåkravsGebyrErhverv_s

06 Formel for retskredsgebyr

 

07 Brevnr.

Rykker påkrav med kontokort erhverv (15035)

08 Gem brev under notetype

Påkrav

09 Dage til næste rykker

+3H

10 Næste niveaunr.

3

11 Næste rykkerkode

 

12 Medtag i tekstfil

 

13 Beskrivelse til hovedstol

 

14 Opkrævningstype på grundgebyr

 

15 Opkrævningstype på procentgebyr

11569 Procentgebyr

16 Opkrævningstype på samlepost

 

17 Opkrævningstype for retskredsgebyr

 

18 Adressefunktion på ejendom til betaling af retskredsgebyr

 

06 Niveau 3

01 Nr.

3

02 Navn

Ophævelse erhverv

03 Formel for om lejer skal rykkes

 

04 Formel for procentgebyr

RykkerIngenGebyrLJR_s

05 Formel for grundgebyr

RykkerIngenGebyrLJR_s

06 Formel for retskredsgebyr

 

07 Brevnr.

Ophævelse af lejemål erhverv (15085)

08 Gem brev under notetype

Ophævelse

09 Dage til næste rykker

-1D

10 Næste niveaunr.

3

11 Næste rykkerkode

 

12 Medtag i tekstfil

 

13 Beskrivelse til hovedstol

 

14 Opkrævningstype på grundgebyr

 

15 Opkrævningstype på procentgebyr

 

16 Opkrævningstype på samlepost

 

17 Opkrævningstype for retskredsgebyr

 

18 Adressefunktion på ejendom til betaling af retskredsgebyr

 

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

Genvejstaster

Alt + R + R

Åbner rykkerguiden

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem

Hvad nu hvis jeg vil...

Ændre satserne for rykkergebyrer

For at ændre satserne, skal du vide, hvilke formler der skal ændres. Disse findes i forretningsgangen. Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgange Vælg den forretningsgang i gruppen Bolig rykkerkodeopsætning, hvor rykkergebyret skal ændres. Formlerne kan findes i felterne Formel for grundgebyr (f.eks. pkt. 04.05, pkt. 05.05 og pkt. 06.05) Herefter skal du finde selve formlen (Generelt – Breve – Formel). Når du har fundet formlen og markeret denne vælges Rediger. Beløbet ændres herefter i feltet Udtryk.

Benytte et andet brev i guiden

Du kan vælge et andet brevnummer i forretningsgangen (Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgange). Brevnummeret skal indsættes på hvert enkelt rykkerniveau i feltet Brevnr. (f.eks. pkt. 04.07, pkt. 05.07 og pkt. 06.07).

Danne rykkere med kompensationsbeløb for mine erhvervslejere

For at danne kompensationsbeløb på erhvervslejere skal disse først beregnes i en separat rykkerkørsel. Star med at åbne rykkerguiden Bolig – Rykker – Rykker på fasen Forretningsgang vælges Beregn Kompensationsbeløb Erhverv eller Beregn Kompensationsbeløb Erhverv Almen. Herefter forsættes guiden som normalt, dog skal der ikke dannes breve. Kompensationsbeløbene er nu bogført på lejerne, og normal rykkerprocedure kan opstartes.

Slette en lejer fra rykkerguiden

På fasen Rykkerposter vises en oversigt over, hvilke lejere der vil blive rykket i guiden. Ønsker du, at slette nogle af disse lejere fra rykkerguiden kan du gøre to ting: • Marker lejeren og vælg Slet rykker i højre hjørne • Marker lejeren, højreklik og vælg Set henstandsdato på lejer. I feltet skriver du den dato, hvor lejeren tidligst skal rykkes fra næste gang. Herefter sættes markering i Slet rykkeren på lejeren og vælg Ok.

Slette et rykkergebyr på en lejer der har modtaget en rykker

Slå lejeren op og vælg mappen Diverse – Rykker. Her kan du se en oversigt over, hvornår lejeren har modtaget en rykker, og for hvilke beløb, der er rykket. Find den rykker du ønsker, at fjerne gebyret fra og marker denne. Vælg herefter Slet nederst til højre. Er rykkergebyret allerede bogført, skal du fortsat slette rykkeren som ovenfor, dog skal du også oprette en varslingslinje, hvor du tilbagefører rykkergebyret.