Debitor

Best practice – guide til opsætning

Debitor

 

 


Generelle indstillinger

  Filer | Indstillinger (vælg Debitor / Debitor2 i venstre side)

(Debitor 1 bruges ikke længere, derfor starter vi direkte i Debitor 2)

Debitor standardværdier

Bogføringsgruppe

Debitor

Betalingsbetingelse

Fakturadato + 8 dage

Standard debitorgruppe

 

Standard debitorstatus

Aktiv

Standard udl. metode

Åben post med saldo

Standard rykkerbetingelse

158 (Debitor rykkerbetingelse)

Debitor fakturasortering

Debitor fakturasortering

<Finansenhed>

Fakturaoversigt

Benyt automatisk nummerserie til bogføring

markeres ikke

 

 

 

 

Forretningsgang - debitorfakturering

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (vælg Debitorfakturering af ejendom i listen)

Dit vindue åbner pr. default på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

 

Startinformation

 

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

 

 

00 Start- og slutinformation

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

P

01 Afgrænsninger

01 Vis fasen ”Omkostninger”

P

02 Vis fasen ”Honorar”

P

03 Vis fasen ”Sager”

 

04 Vis fasen ”Abonnement” (kræver særskilt modul)

 

02 Viderefakturering

01 Vis fasen Viderefakturering

P

02 Faktura bundtekst

 

03 Faktura toptekst

 

04 Fakturatekst overskrift

 

05 Fakturalinje fast tekst

 

06 Forfaldsdato

 

07 Periode

 

    

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

 

Nummerserier

  Finans | Tilpasning | Nummerserie, skabelon

01 |    Faktura, debitor

Klik på knappen Opret og udfyld som vist herunder:

Navn

Faktura, Debitor

Niveau

Finansenhed

Alias

 

Anvendelse

Faktura

Nummerserietype

Debitor

Periode=regnskabsår

P

Faktura udgør bilagsnr.

P

Manuel nummerering

 

Følg primærmarkeringen for finansenheden

 

Marker som default for finansenheden

 

Ekstra finansenhed

 

Præfiks

 

Præfiks

 

Finansenhed

P

Finansenhed, antal cifre

3

Årstal

P

Årstal, antal cifre

2

Første nr.

1

Løbenr. antal cifre

4

Sidste nr.

99999999

Bemærkning

 

 

 

 

 

02 |    Kreditnota, debitor

Klik på knappen Opret og udfyld som vist herunder:

Navn

Kreditnota, Debitor

Niveau

Finansenhed

Alias

 

Anvendelse

Kreditnota

Nummerserietype

Debitor

Periode=regnskabsår

P

Faktura udgør bilagsnr

P

Manuel nummerering

 

Følg primærmarkeringen for finansenheden

 

Marker som default for finansenheden

 

Ekstra finansenhed

 

Præfiks

P

Præfiks

9

Finansenhed

P

Finansenhed, antal cifre

3

Årstal

P

Årstal, antal cifre

2

Første nr.

1

Løbenr. antal cifre

2

Sidste nr.

99999999

Bemærkning

 

 

 

 

Standardkontoplan

  Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan (vælg din kontoplan)

 

Der skal være oprettet indtægtskonti til de varer og ydelser der skal faktureres.

Indsæt vores standardkontonumre eks. 10220 osv.

 

Bogføringsgrupper

  Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan (Shift + Ctrl + P)

Vælg din kontoplan og gå i mappen Bogføringsgrupper i venstre side.

Marker Vare og vælg Rediger

Bogf.gruppenr.

4 (Vare)

Indtægtskonto

99999 (hvis privat kontoplan)

899999 (hvis almen kontoplan)

Udgiftskonto

99999 (hvis privat kontoplan)

899999 (hvis almen kontoplan)

    

 

Marker Debitor og vælg Rediger

Bogf.gruppenr.

5 Debitor

Bogf. Samlekonto

71120 (hvis privat kontoplan)

725000 (hvis almen kontoplan)

Bankkonto versur

 

FI-Kreditornr.

 

Rykkergebyr

Indsæt kontonummer til rykkegebyr

Gironr.

 

Renteindtægter

Indsæt kontonummer til renteindtægter. Rykker er en del af BP.
52120 (hvis privat kontoplan)

Xxx (hvis almen kontoplan)

Renteudgifter

 

 

NB Fi kreditornummer skal oprettes på de finansenheder, som udsteder fakturaer. Dette gøres i bogføringsgrupper på de enkelte finansenheder.

 

 

Opkrævningstyper

  Bolig | Opkrævningstype

Der skal være oprettet opkrævningstyper til de honorarer, der skal faktureres via honorar på ejendom.

Opkrævningstyperne til debitor består af to cifre, så disse ikke forveksles med de opkrævningstyper, der benyttes på lejer. Skriv vores standard. Der skal være opkrævningstyper til både acontobeløb samt afregningsbeløb.

 

01 |    Viderefakturering

  Bolig | Opkrævningstype (vælg din kontoplan)

Det er muligt at viderefakturere beløb opkrævet på lejer via en opkrævningstype.

F.eks. I forbindelse med den månedlige rykkerkørsel, bliver lejerne opkrævet et rykkergebyr. Beløbet kan viderefaktureres automatisk, når opkrævningstypen er sat op til viderefakturering.

Dette gør sig også gældende for øvrige gebyrer, som opkræves lejer, men tilfalder ejendomsadministrator fx gebyrer i forbindelse med andelssalg.

Vælg i venstre side mappen Bogføring / Konti – nederst i billedet ser du området for viderefakturering

Std. Kontoplan

Vælg den kontoplan, du ønsker at indtægtsføre beløbet i

Kontonr.:

Vælg den konto, du ønsker at indtægtsføre beløbet på

Momspligtig ved viderefakturering

Med markering:

Rykkergebyr på kr. 100,- på lejer.

Der faktureres kr. 80,- + moms (20 kr. på konto for udgående moms)

 

Uden markering:

Rykkergebyr på kr. 100,- på lejer.

Der faktureres kr. 100,-.

Fakturatekst

Her angiver du bogføringsteksten.

F.eks. Viderefakturering rykkergebyr.

 

Varer

  Debitor | Vare | Standardvare

Varer bruges til ekstern fakturering og fakturering af enkeltstående omkostninger for ejendomme.

Stamdata

Varenr.

Udfyld fortløbende varenummer

Beskrivelse

Angiv en beskrivelse af, hvad der faktureres med denne vare

Varegruppe

Anvendes ikke

Status

Aktiv

Varetype

Vælg om din vare er en ydelse (rådgivning) eller vare (porto)

Kostpris

Anvendes ikke

Salgspris

Angiv prisen for varen pr. stk. ekskl. moms.

 

Fakturering

Standard indtægtskonto

*        Kontoplan

 

*        Konto

 

4 - Privat

2 – Almen

Angiv den konto indtægten skal bogføres på

Standard udgiftskonto

*        Kontoplan

 

*        Konto

 

4 - Privat

2 – Almen

Angiv den konto udgiften skal bogføres på

Evt. bogføringsgruppe på finansenhed

*        Bogføringsgruppenummer

 

 

Moms

 

*        Indgående moms

*        Udgående moms

NB Hvis der ikke skal pålægges moms til prisen, skal momskoder ikke udfyldes fx ved porto

*        Bør stå tom, da flere finansenheder kan bruge varen

*        I udgående moms vælges 2 Udgående moms 25%

 

Finansenheder

Tilgængelige finansenheder

Viser tilgængelige finansenheder

Valgte finansenheder

Viser valgte finansenheder, der kan udstede fakturaer med denne vare.

 


 

Fakturatype

  Debitor | Tilpasning | Fakturatype

01 |    Fakturering – Ekstern

Klik på knappen Opret og udfyld som herunder:

Fakturatype

Navn

1 Fakturering - Ekstern

Standard posteringstype

Faktura

Skal der default anvendes moms?

P

Noter

Finansenhed

P

Debitor

P

Notetype

Faktura

Faktura skabelon

Udskriv faktura

 

Brevskabelon

27005

Generelt

Fakturanr. serie

Faktura

Alias, bilagsnr. serie

 

Finansenhed, indtægt angives ved faktura oprettelse

 

Udgiftskonto angives pr. fakturalinje

 

Afregning via mellemregning

 

Afregning via kreditorbetaling

 

Bogføring

Anvend standard bogføringstekst

P

Tekst på debitorposter

 

Tekst på samleposter

 

Tekst på indtægtspost

 

Tekst på udgiftspost

 

Sag

Honorar i sagsregnskab

 

Autogodkend 1. trin i Workflow

 

Workflow

 

Standard kreditor

 

Betalingstype

 

Find automatisk samlekonto

 

Fakturametode

 

OIO Fakturaer

OIO Faktura via Workflow

 

Kø navn

 

 

 

02 |    Kreditnota – Ekstern

Klik på knappen Opret og udfyld som herunder:

Fakturatype

Navn

2 Kreditnota - Ekstern

Standard posteringstype

Kreditnota

Skal der default anvendes moms?

P

Noter

Finansenhed

P

Debitor

P

Notetype

Kreditnota

Faktura skabelon

Udskriv faktura

 

Brevskabelon

27010

Generelt

Faktura nr. serie

Faktura

Alias, bilagsnr. serie

 

Finansenhed, indtægt angives ved faktura oprettelse

 

Udgiftskonto angives pr. fakturalinje

 

Afregning via mellemregning

 

Afregning via kreditorbetaling

 

Bogføring

Anvend standard bogføringstekst

P

Tekst på debitorposter

 

Tekst på samleposter

 

Tekst på indtægtspost

 

Tekst på udgiftspost

 

Sag

Honorar i sagsregnskab

 

Autogodkend 1. trin i Workflow

 

Workflow

 

Standard kreditor

 

Betalingstype

 

Find automatisk samlekonto

 

Fakturametode

 

OIO Fakturaer

OIO Faktura via Workflow

 

Kø navn

 

 

 

03 |    Fakturering – Workflow

Klik på knappen Opret og udfyld som herunder:

Fakturatype

Navn

5 Fakturering - Workflow

Standard posteringstype

Faktura

Skal der default anvendes moms?

P

Noter

Finansenhed

P

Debitor

P

Notetype

Faktura

Faktura skabelon

Udskriv faktura

 

Brevskabelon

27006

Generelt

Faktura nr. serie

Faktura

Alias, bilagsnr. serie

 

Finansenhed, indtægt angives ved faktura oprettelse

P

Udgiftskonto angives pr. fakturalinje

 

Afregning via mellemregning

 

Afregning via kreditorbetaling

 

Bogføring

Anvend standard bogføringstekst

P

Tekst på debitorposter

 

Tekst på samleposter

 

Tekst på indtægtspost

 

Tekst på udgiftspost

 

Sag

Honorar i sagsregnskab

 

Autogodkend 1. trin i Workflow

 

Workflow

Her vælges det Workflow der ønskes anvendt

Standard kreditor

Indsæt kreditornummer

Betalingstype

Kreditor

Find automatisk samlekonto

P

Fakturametode

 

OIO Fakturaer

OIO Faktura via Workflow

 

Kø navn

 

 

NB hvis debitorfaktura skal i workflow, kræver det adgang til modulet 8,2. Har I ikke dette modul, skal du have adgang via Unik. Kontakt konsulentafdelingen eller salgsafdelingen.

 

04 |    Kreditnota – Workflow

Klik på knappen Opret og udfyld som herunder:

Fakturatype

Navn

6 Kreditnota Workflow

Standard posteringstype

Kreditnota

Skal der default anvendes moms?

P

Noter

Finansenhed

P

Debitor

P

Notetype

Kreditnota

Faktura skabelon

Udskriv faktura

 

Brevskabelon

27011

Generelt

Faktura nr. serie

Faktura

Alias, bilagsnr. serie

 

Finansenhed, indtægt angives ved faktura oprettelse

P

Udgiftskonto angives pr. fakturalinje

 

Afregning via mellemregning

 

Afregning via kreditorbetaling

 

Bogføring

Anvend standard bogføringstekst

P

Tekst på debitorposter

 

Tekst på samleposter

 

Tekst på indtægtspost

 

Tekst på udgiftspost

 

Sag

Honorar i sagsregnskab

 

Autogodkend 1. trin i Workflow

P

Workflow

 

Standard kreditor

Indsæt kreditornummer på udsteder

Betalingstype

Kreditor

Find automatisk samlekonto

P

Fakturametode

 

OIO Fakturaer

OIO Faktura via Workflow

 

Kø navn

 

    

 

 

Administrationshonorarskabelon

  Bolig | Tilpasning | Administrationshonorer skabelon

Administrationshonorarskabeloner kan hentes ind på ejendommene i Unik Bolig og tilpasses de individuelle vilkår i administrationsaftalerne. Skabelonerne benyttes for at spare tid på oprettelse af bogføringstekst, valg af opkrævningstyper m.v.

 

01 |    Administrationshonorar UDEN afregning

Fakturering uden afregning vælges, når du ikke ønsker at regulere tidligere indbetalt acontohonorar.

 

Vælg Opret eller Rediger. I mappen Stamdata udfylder du følgende:

Stamdata

Skabelon

1

Beskrivelse

Administrationshonorar UDEN afregning

Start dato

Udfyldes med den dato, du ønsker at fakturere fra.

Slut dato

 

Startdato ordinær

Udfyldes automatisk

Terminer pr. år

Udfyldes med det antal terminer, du skal fakturere pr år.

Honorartype

Vælg om din faktura skal være forudbetalt eller bagudbetalt

Aconto

Bogføringsdag

Vælg den dag din faktura skal bogføres (løbedage)

Betalingsdag

Vælg den dag din faktura skal betales (løbedage)

Periodiser

P

Afregning

Afregningsdato

 

Bogføringsdag

 

Betalingsdag

 

Afregning beregnes pr. måned

 

Sidste aconto inkluderes på afregning

 

Fælles faktura

Benyt honorar som fælles faktura

P

Medtag omkostninger på fælles faktura

 

Medtag sager på fælles faktura

 

Medtag honorar på særskilt faktura

 

 

I mappen Beregning / Beskrivelse markerer du den linje, du ønsker at redigere, eller du opretter en ny, hvis der ikke allerede er oprettet beregningsmetoder. De forskellige beregningsmetoder er beskrevet nedenfor.  

 

Administrationshonorar boliglejemål

Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. boliglejemål (afgrænses pr. boligtype).

I mappen Stamdata udfylder du:

Beskrivelse af honorar

Beskrivelse

Adm. honorar boliglejemål

Bogføring af honorar

Aconto

11

Afregning

 

Momspligtig

P

Fast enhed for indtægter

 

Fast enhed for udgifter

 

Fakturatekst

Fakturatekst skal behandles som formel

 

Aconto fakturatekst

Adm. honorar - Boliglejemål {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år}

Afregning fakturatekst

 

Opkrævet fakturatekst

 

 

 

I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:

Beregningstype

Marker Antal lejemål

Parameter til beregning

Under Ejendomssats vælger du Adm. honorar pr. boliglejemål

Lejemål

Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen

Dimensioner

 

 

Administrationshonorar erhvervslejemål

 

Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. erhvervslejemål (afgrænses pr. boligtype).

I mappen Stamdata udfylder du:

Beskrivelse af honorar

Beskrivelse

Adm. honorar erhvevslejemål

Bogføring af honorar

Aconto

12

Afregning

 

Momspligtig

P

Fast enhed for indtægter

 

Fast enhed for udgifter

 

Fakturatekst

Fakturatekst skal behandles som formel

 

Aconto fakturatekst

Adm. honorar - erhverv {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år}

Afregning fakturatekst

 

Opkrævet fakturatekst

 

 

 

I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:

Beregningstype

Marker Antal lejemål

Parameter til beregning

Under Ejendomssats vælger du Adm. honorar pr. erhvervslejemål

Lejemål

Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen

Dimensioner

 

 

 

 

 

Administrationshonorar fast beløb

Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere et fast beløb.

I mappen Stamdata udfylder du:

Beskrivelse af honorar

Beskrivelse

Adm. honorar fast beløb

Bogføring af honorar

Aconto

10

Afregning

 

Momspligtig

P

Fast enhed for indtægter

 

Fast enhed for udgifter

 

Fakturatekst

Fakturatekst skal behandles som formel

 

Aconto fakturatekst

Adm. honorar – fast andel {kvartal} kvt. {år}

Afregning fakturatekst

 

Opkrævet fakturatekst

 

 

 

I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:

Beregningstype

 

Parameter til beregning

Fast beløb sætter du til 1,00

Lejemål

 

Dimensioner

 

 

 

 

Administrationshonorar øvrige lejemål

Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. øvrige lejemål (afgrænses pr. boligtype).

I mappen Stamdata udfylder du:

Beskrivelse af honorar

Beskrivelse

Adm. honorar øvrige lejemål

Bogføring af honorar

Aconto

13

Afregning

 

Momspligtig

P

Fast enhed for indtægter

 

Fast enhed for udgifter

 

Fakturatekst

Fakturatekst skal behandles som formel

 

Aconto fakturatekst

Adm. honorar – øvrige {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år}

Afregning fakturatekst

 

Opkrævet fakturatekst

 

 

 

I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:

Beregningstype

Du markerer Antal lejemål

Parameter til beregning

Ejendomssats sætter du til Adm. honorar øvrige lejemål

Lejemål

Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen

Dimensioner

 

 

 

 

Viceværtydelse

 

Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere et fast beløb.

I mappen Stamdata udfylder du:

Beskrivelse af honorar

Beskrivelse

Viceværtsydelse

Bogføring af honorar

Aconto

30

Afregning

 

Momspligtig

P

Fast enhed for indtægter

 

Fast enhed for udgifter

 

Fakturatekst

Fakturatekst skal behandles som formel

 

Aconto fakturatekst

Viceværtsydelse for {kvartal}. kvt. {år}

Afregning fakturatekst

 

Opkrævet fakturatekst

 

 

 

I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:

Beregningstype

Du markerer Fast beløb

Parameter til beregning

Fast beløb sætter du til 1,00

Lejemål

 

Dimensioner

 

 

Der benyttes en sats i stedet jf. tidligere forklaring.

 

02 |    Administrationshonorar MED afregning

Fakturering uden afregning vælges, når du ikke ønsker at regulere tidligere indbetalt aconto honorar.

Vælg Opret eller Rediger. I mappen Stamdata udfylder du følgende:

Stamdata

Skabelon

2

Beskrivelse

Administrationshonorar MED afregning

Start dato

Udfyldes med den dato, du ønsker at fakturere fra.

Slut dato

 

Startdato ordinær

Udfyldes automatisk

Terminer pr. år

Udfyldes med det antal terminer, du skal fakturere pr år.

Honorartype

Vælg om din faktura skal være forudbetalt eller bagudbetalt

Aconto

Bogføringsdag

Vælg den dag din faktura skal bogføres (løbedage)

Betalingsdag

Vælg den dag din faktura skal betales (løbedage)

Periodiser

 

Afregning

Afregningsdato

Dag: 31 Måned: 12

Bogføringsdag

Vælg den dag din faktura skal bogføres (løbedage)

Betalingsdag

Vælg den dag din faktura skal betales (løbedage)

Afregning beregnes pr. måned

 

Sidste aconto inkluderes på afregning

 

Fælles faktura

Benyt honorar som fælles faktura

P

Medtag omkostninger på fælles faktura

P

Medtag sager på fælles faktura

 

Medtag honorar på særskilt faktura

 

 

I mappen Beregning / Beskrivelse markerer du den linje, du ønsker at redigere, eller du opretter en ny, hvis der ikke allerede er oprettet beregningsmetoder. De forskellige beregningsmetoder er beskrevet nedenfor.  

 

 

Administrationshonorar boliglejemål

Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. boliglejemål (afgrænses pr. boligtype).

I mappen Stamdata udfylder du:

Beskrivelse af honorar

Beskrivelse

Adm. honorar boliglejemål

Bogføring af honorar

Aconto

11

Afregning

21

Momspligtig

P

Fast enhed for indtægter

 

Fast enhed for udgifter

 

Fakturatekst

Fakturatekst skal behandles som formel

 

Aconto fakturatekst

Adm. honorar - bolig {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år}

Afregning fakturatekst

Adm. honorar - bolig {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år}

Opkrævet fakturatekst

Tidligere faktureret adm. honorar - boliglejemål

 

 

I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:

Beregningstype

Du markerer Antal lejemål

Parameter til beregning

Ejendomssats sætter du til Adm. honorar pr. boliglejemål

Lejemål

Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen

Dimensioner

 

 

 

Administrationshonorar % af erhvervsleje

 

Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en procentdel af erhvervslejen (afgrænses på opkrævningstypegruppe).

I mappen Stamdata udfylder du:

Beskrivelse af honorar

Beskrivelse

Adm. honorar erhvervslejemål

Bogføring af honorar

Aconto

12

Afregning

22

Momspligtig

P

Fast enhed for indtægter

 

Fast enhed for udgifter

 

Fakturatekst

Fakturatekst skal behandles som formel

 

Aconto fakturatekst

Adm. honorar - erhverv {procent} á kr. {lejen} for {kvartl}. kvt. {år}

Afregning fakturatekst

Adm. honorar - erhverv {procent} á kr. {lejen} for {kvartl}. kvt. {år}

Opkrævet fakturatekst

Tidligere faktureret adm. honorar - Erhvervslejemål

 

 

I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:

Beregningstype

Du markerer Procent af leje

Parameter til beregning

*        Ejendomssats sætter du til Adm. honorar % af leje

*        OpkrTypeGruppe sætter du til Erhvervsleje

*        Beregn af udlejet lejemål skal markeres

Lejemål

 

Dimensioner

 

 

 

Administrationshonorar fast beløb

 

Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere et fast beløb.

I mappen Stamdata udfylder du:

Beskrivelse af honorar

Beskrivelse

Adm. honorar fast andel

Bogføring af honorar

Aconto

10

Afregning

20

Momspligtig

P

Fast enhed for indtægter

 

Fast enhed for udgifter

 

Fakturatekst

Fakturatekst skal behandles som formel

 

Aconto fakturatekst

Adm. honorar - fast andel {kvartal}. kvt. {år}

Afregning fakturatekst

Adm. honorar - fast andel {kvartal}. kvt. {år}

Opkrævet fakturatekst

Tidligere faktureret adm. honorar - fast andel

 

 

I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:

Beregningstype

Du markerer Fast beløb

Parameter til beregning

Fast beløb sætter du til 1,00

Lejemål

 

Dimensioner

 

 

 

Administrationshonorar øvrige lejemål

 

Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. øvrige lejemål (afgrænses pr. boligtype).

I mappen Stamdata udfylder du:

Beskrivelse af honorar

Beskrivelse

Adm. honorar øvrige lejemål

Bogføring af honorar

Aconto

13

Afregning

23

Momspligtig

P

Fast enhed for indtægter

 

Fast enhed for udgifter

 

Fakturatekst

Fakturatekst skal behandles som formel

 

Aconto fakturatekst

Adm. honorar - øvrige {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år}

Afregning fakturatekst

Adm. honorar - øvrige {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år}

Opkrævet fakturatekst

Tidligere faktureret adm. honorar - øvrige lejemål

 

 

I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:

Beregningstype

Du markerer Antal lejemål

Parameter til beregning

 

Lejemål

Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen

Dimensioner

 

 

Genvejstaster