Årsafslutning

Best practice – guide til opsætning

Årsafslutning

 

 


 

Indledende

01 |    Bogføringsgruppe

  Finans| Tilpasning | Bogføringsgruppe

Det sikres, at der er oprettet en bogføringsgruppe med navn Årsafslutning, som tilhører Bogf.grp.modul Årsafslutning. Findes den ikke, oprettes den.

 

02 |    Kontoplan

  Finans| Kontrolplaner | Standard kontoplan

Standardkontoplanen åbnes og Bogføringsgrupper vælges.

Her oprettes Bogføringsgruppen Årsafslutning, og ved oprettelsen skal Driftskonto og Statuskonto angives

Herefter påføres bogføringsgruppen de finansenheder, som skal bruge årsafslutningen. Skal bogførings-gruppen påføres alle finansenheder (det anbefales), så vælges ”Opdater” i nederste venstre hjørne. Med denne opsætning fastlægges det, hvorledes årets resultat skal bogføres.

Det er i standardkontoplanen (eller enhedskontoplanerne) muligt at påføre kontonumre i kolonnen ”Nul-stillingskto. – årsafslutning”. Påfører du et kontonummer i den kolonne ud for en konto i kontoplanen, vil saldoen på kontoen ved årsafslutning overføres til den konto, der er angivet i kolonnen. Dette bruges ty-pisk til at overføre årets bevægelser på et aktiv til primo saldoen for det nye år.

 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (vælg Årsafslutning i listen)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor.

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

P (skal markeres i denne forretningsgang, da guiden ellers ikke kan sættes i gang)

02 Vis slutinformation

P

01 Afgrænsninger

01 Første finansenhedsgruppe i intervallet, der ønskes behandlet

 

02 Sidste finansenhedsgruppe der ønskes behandlet

 

03 Dato for start på det regnskabsår der skal afsluttes

 

04 Medtag finansenheder udenfor administrationen

 

02 Rekvisitioner

01 Skal der kontrolleres for åbne rekvisitioner ifm. afslutningen

P

03 Milepæle

01 Skal guiden lave en endelig afslutning og dermed lukke automatisk for bogføring?

 

02 Skal der ved foreløbige afslutninger kunne oprettes milepæle for de berørte finansenheder?

P

04 Bogføring

01 Advar hvis der forsøges at afslutte endeligt før ultimodato i regnskabsår

P

02 Standard bogføringstekst

Årsafslutning

03 Bogfør statuskonti i nyt regnskabsår i stedet for ultimo dette regnskabsår

 

04 Bogføring af poster på statuskonti med nulstilling

 

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Tips & tricks

Du kan åbne et regnskabsår, der er endeligt afsluttet:Gå ind på den pågældende finansenhed under menupunktet Finans § Finansenhed

  1. Vælg Regnskab/Regnskabsår
  2.  Klik Rediger på det regnskabsår, der skal låses op og slet det, der står i feltet Status
  3. Vælg Milepæle, vælg relevant milepæl, klik Rediger, slet dens status, gå tilbage og klik Slet
Genvejstaster

Alt + N + Å

Åbner Finans | Årsafslutning

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F9

Gem

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Hvad nu hvis jeg vil...

… nulstille enkelte statuskonti ifm. årsafslutningen:

1. Gå til Finans|Kontoplaner|Enhedskontoplan (standardkontopla-nen, hvis nulstillingen skal gælde for alle finansenheder)2. I kolonnen Nulstillingskonto – årsafslutning klikker du i feltet ud for den konto, du vil nulstille og angiver, hvilken konto saldoen skal overføres til

… tjekke de oprettede regnskabsår:

1. Gå til Finans|Finansenhed (Regnskab/Regnskabsår)2. Indtast periode du vil tjekke

Hvorfor kan jeg ikke køre årsafslutning på finansenheden?

1. Tjek om en endelig årsafslutningskørsel allerede har været kørt2. Tjek at din finansenhed har været i administration i hele den peri-ode, du vil køre årsafslutning for3. Tjek at du har indsat relevante konti på bogføringsgruppen Års-afslutning (under Stamdata 2/Konti/Bogføring/Kontooplysninger)4. Tjek at finansenhedens regnskabsår har den valgte periode, og at du har oprettet et regnskabsår på finansenheden.

… afslutte dit årsregnskab manuelt:

1. Gå til Finans|Finansenhed (Regnskab/Regnskabsår)2. Marker relevant regnskabsår3. Klik på knappen Rediger 4. Angiv status og klik på knappen Afslut regnskabsårOBSVed manuel afslutning bogføres der ikke automatisk.

… fortryde årsafslutning:

1. Gå ind på den pågældende finansenhed under Finans | Finansen-hed og gå ned i mappen Regnskab|Regnskabsår. Vælg Rediger på det regnskabsår, der skal låses op og slet det, der står i feltet Sta-tus.2. Gå i mappen Milepæle, hvor den tilhørende milepæl skal slettes. For at kunne slette milepælen, skal den redigeres og det, der står i Status skal slettes. Derefter kan du slette milepælen.3. Nu kan du bogføre i det ’gamle’ regnskabsår, og køre en ny års-afslutning 4. Vær her opmærksom på, at den bogføring, der er foretaget ved den allerede afviklede årsafslutning, forbliver bogført, og skal evt. manuelt tilbageføres

… tjekke de oprettede milepæle:

1. Gå til Finans|Finansenhed (Regnskab/Milepæle)2. Indtast eventuelt periode, du vil tjekke