Arealmoms

Best practice – guide til opsætning

Arealmoms

 

 


Arealmoms

Arealfordelt købsmoms (Arealmoms momsnr. 11
Købsmoms af udgifter til ombygning, reparation og vedligeholdelsesarbejder, som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, kan fradrages efter forholdet mellem etagearealet af de frivilligt momsregistrerede erhvervslokaler og bygningens samlede etageareal. MVL § 39 stk. 4.

 

NB
Guiden her er tiltænkt at køre bagud i tid med en efterfølgende kørsel af Momskorrektionsguiden, således at der kan indberettes korrekte momsbeløb til Skat.

 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (vælg arealmoms)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

 

01 Generelt

01 Momsnr. for splitmoms (Arealmoms)

11

 

02 Arealtype til beregning

Bruttoareal

 

03 Skal tomgangslejemål springes over            

(Hvis der sættes markering her, vil satsen ændre sig ved tomgang. Gælder både momspligtige og momsfrie arealer).

 

 

04 Afrund momssats

Afrunding

 

05 Afrund til

0,0000

 

Vær opmærksom på at markering kun kan rettes i forretningsgangsdefinitionen og ikke mens guiden er åben.

 

01 |    

 

I nedenstående eksempel har vi et momspligtigt erhvervslejemål 8-1-402, der går i tomgang pr. 1/9 2020, samt to boliglejemål der går i tomgang henholdsvis 1/8 2020 og 1/10 2020.

Uden markering i punkt 01-03, vil arealerne indgå i beregningen og splitmomssatsen være uændret.

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

Med markering i punkt 01-03, vil arealerne udgå af beregningen og splitmomssatsen vil derfor ændre sig.

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort