Bogføringsdata og nummerserier

Best practice – guide til opsætning

Bogføringsdata

 

 


 

Bogføringsdata

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Bogføringsdata i listen)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor.

Tilknytninger

Bogføringsdata skal IKKE have tilknytning.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinformation

01 Vis startinformation

P

02 Vis slutinformation

P

01 Generelt

01 Afgræns på finansenhedsgrupper

 

02 Finansenhedsgruppe – fra

 

03 Finansenhedsgruppe - til

 

04 Afgræns på finansenheder

P

05 Fra finansenhed

 

06 Til finansenhed

 

07 Afgræns på funktion

 

08 Afgræns på regnskab

P

09 Regnskab pr.

 

10 Afgræns på administrationsperiode

 

11 Finansenheder hvor administrationsperiode er overskredet

 

12 Administration pr. datoformel

 

13 Tillad markering af enkelte finansenheder

P

02 Regnskabsår

01 Vis fasen ”regnskabsår”

P

02 Rul regnskabsår

P

03 Slutdato formel

 

04 Tekst på regnskabsår

Regnskabsår

05 Status for regnskabsår

 

06 Opret regnskabsår

 

07 Startdato formel

 

03 Milepæl

01 Vis fasen ”milepæl”

 

02 Opret milepæl

 

03 Datoformel

 

04 Tekst

 

05 Dato

 

06 Vælg funktionsgrupper

 

04 Nummerserieskabelon

01 Vis fasen ”nummerserieskabelon”

 

02 Opret tilknytninger

 

03 Udfyld på finansenheder

 

04 Finansenhed for selskabsvise nummerserier

 

05 Finansenhed for fælles nummerserier

 

05 Nummerserier

01 Vis fasen ”nummerserie”

P

02 Dan nummerserier

P

03 Dan nummerserier pr.

 

04 Vælg skabeloner

 

06 Øvrige

01 OpretNySlutDato

 

02 OpretNyStartDato

 

03 OpretUdFraRegnskab

 

 


 

Bogføringsdata til nye finansenheder

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Bogføringsdata til nye finansenheder i listen)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor.

Tilknytninger

Bogføringsdata skal IKKE have tilknytning.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinformation

01 Vis startinformation

P

02 Vis slutinformation

P

01 Generelt

01 Afgræns på finansenhedsgrupper

 

02 Finansenhedsgruppe – fra

 

03 Finansenhedsgruppe - til

 

04 Afgræns på finansenheder

P

05 Fra finansenhed

 

06 Til finansenhed

 

07 Afgræns på funktion

 

08 Afgræns på regnskab

 

09 Regnskab pr.

 

10 Afgræns på administrationsperiode

 

11 Finansenheder hvor administrationsperiode er overskredet

 

12 Administration pr. datoformel

 

13 Tillad markering af enkelte finansenheder

P

02 Regnskabsår

01 Vis fasen ”regnskabsår”

P

02 Rul regnskabsår

 

03 Slutdato formel

 

04 Tekst på regnskabsår

 

05 Status for regnskabsår

 

06 Opret regnskabsår

P

07 Startdato formel

 

03 Milepæl

01 Vis fasen ”milepæl”

 

02 Opret milepæl

 

03 Datoformel

 

04 Tekst

 

05 Dato

 

06 Vælg funktionsgrupper

 

04 Nummerserieskabelon

01 Vis fasen ”nummerserieskabelon”

P

02 Opret tilknytninger

P

03 Udfyld på finansenheder

P

04 Finansenhed for selskabsvise nummerserier

 

05 Finansenhed for fælles nummerserier

 

05 Nummerserier

01 Vis fasen ”nummerserie”

P

02 Dan nummerserier

P

03 Dan nummerserier pr.

D (dags dato)

04 Vælg skabeloner

 

06 Øvrige

01 OpretNySlutDato

 

02 OpretNyStartDato

 

03 OpretUdFraRegnskab

 

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Hvad nu hvis jeg vil...

Oprette milepæle i bogføringsdataguiden?

I forretningsgangsdefinitionen for bogføringsdata kan du lave en opsætning, så det er muligt at oprette milepæle på finansenheden. Dette gøres i pkt. 03. I guiden kan du oprette milepæle pr. en bestemt dato for alle finansenheder og gennemføre guiden flere gange, hvis du ønsker flere milepæle i en periode