BS Plus

Best practice – guide til opsætning

BS plus


 


Generelle indstillinger

01 |    Ændringer på standardkontoplan

Du tilretter din opsætning to steder, dels under menupunktet Finans dels under menupunktet Generelt.

Start med ændringer i din standardkontoplan via menuen:

  Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan

Du skal oprette en ekstra konto i din standardkontoplan (er det almene boliger er det i din selskabskontoplan). Opret 99998 Fejlkonto BS plus. Sæt denne konto som Standard fejlkonto på fanen Kontogrupper.

Har du almene boliger skal du også oprette konto 499998 Fejlkonto BS plus i din afdelingskontoplan.

 

 

02 |    Ændringer i filindstillinger

  Filer | Indstillinger | (vælg mappen Finans og BS plus i kolonnen til venstre)

BS Plus

Standardkontoplan

4 (privat)

1 (almen)

 

Fejlkonto

99998 (privat)

499998 (almen)

 

 

Krediteringsmetode

Aftalens navn

 

Tilmeld aftaler til CVR-nr. fra likvidkonto

P

 

Benyt overordnet CVR-nr. og PBS-nr., når CVR-nr. eller PBS-nr. mangler på likvidkonto

 

Anvend momsoplysninger fra BS plus opsætning

 

Anvend momskode fra enhedskontoplan

P

BS plus - advarselstekst

Benyt advarsel i perioden mellem eksport og import

 

Advarsel er aktiv nu

 

 

Du skal desuden oprette en mappe på et fælles drev med tre undermapper:

·          Filer til Nets

·          Filer fra Nets

·          Bilag

 

 


 

Forretningsgang

Du skal oprette eller tilrette fem guider:

1.    BS plus betaling

2.    BS plus importer aftaler

3.    BS plus eksporter aftaler

4.    BS plus afmelding

5.    BS plus medsend bilag

 

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på BS plus i listen)

Dit vindue åbner pr. default på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor.

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

 

Anbefalet opsætning

01 |    BS plus betaling

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

P

01 Fil

01 Katalog hvor filen er placeret

(husk ”\” til sidst)

Sti til mappe ”Filer fra Nets”

02 Filens navn

BS-betalinger

02 Scanning

01 Notetype for arkivering af betalingsoversigt

BS plus

03 Bogføring

01 Ny kladde ved skift af sektion

 

02 Aftaler pr. kladde

1

03 Anvend manuelt bilagsnr.

 

04 Tilføj BS-aftalenr. til bogføringsteksten

P

05 Kassekladde til ompostering af afviste betalinger

Standard Finanskladde - Finanstype

04 Udskrivning af de modtagne betalinger

01 Udskriftsversion for betalingsliste

<BS oversigt stående simpel>

02 Adressefunktion for opdeling af betalingsliste

 

05 Betalinger, angivelse af Workflow

01 Vis fasen workflow

 

02 Start workflow for betalinger med status Bogført

 

03 Start workflow ved manglende finansenhed på BS plus-aftale

 

04 Start workflow ved manglende kreditor på BS plus-aftale

 

05 Start workflow for betalinger bogført på fejlkonto

 

06 Standard workflow

 

07 Fast modtager ved manglende finansenhed på BS plus-aftale

 

08 Fast modtager ved manglende kreditor på BS plus-aftale

 

06 PDF rapporter

01 Vis fasen videresend

P

02 Katalog for dannelse af PDF rapporter

(husk ”\” til sidst)

Sti til mappe fx ”BS plus”

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

 

02 |    BS plus importer aftaler

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

P

01 Konfiguration

01 Sti og evt. filnavn (husk ”\” til sidst)

Sti til mappe ”Filer fra Nets”

02 Opret nye aftaler automatisk

P

03 Set status til ophørt for manglende aftaler

 

04 Opdater aftaletekster

P

05 Opdater PBS-nr. og debitorgruppe

P

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

 

03 |    BS plus eksporter aftaler

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

P

01 Konfiguration

01 Sti til destinationsmappe (husk ”\” til sidst)

Sti til mappe ”Filer til Nets”

02 Filnavn

Eksport

03 Filtype

BSP

04 Medtag dato og tid i filnavn

P

05 CVR-/SE-nr.

Dataleverandørs CVR-/SE-nr.

06 Delsystem

BSP

07 Standard PBS-nr.

Dataleverandørs PBS-nr.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

 

04 |    BS plus afmelding

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

P

01 Konfiguration

01 Afgræns på finansenhedsgrupper

 

02 Fra finansenhedsgruppe

 

03 Til finansenhedsgruppe

 

04 Fra finansenhed

 

05 Til finansenhed

 

06 Afgræns på funktion

 

07 Formel afmeldingsdato

 

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

 

05 |    BS plus medsend bilag

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

 

02 Vis slutinformation

P

01 Konfiguration

01 Notetype for BS plus-bilag

BS plus

 

01 Mappe for BS plus-bilag (husk ”\” til sidst)

Sti til mappe ”Bilag”

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Husk at pakke zip-fil ud.

NB Hvis du ikke har oprettet guidenummerserie, skal du gøre det nu – for at dine guider virker.

 

 

Opret guidenummerserie

Du har her tre hurtige trin, du skal igennem – i tre menuer:

  Filer | Indstillinger (i venstre kolonne vælger du mappen Generelt / Guider / Generelt)

Dobbeltklik på Kreditorbetaling i midterfeltet, så det kommer over i højre kolonne.

 

Gå videre til menuen:

  Finans | Tilpasning | Nummerserie, skabelon

Klik Opret nede i højre hjørne og udfyld felterne:

·          Navn: Guidenummerserie

·          Niveau: Fælles

·          Anvendelse: Bilag

·          Nummerserietype: Automatisk

 

Klik OK og markér derefter den guidenummerserie, du lige har oprettet. Klik på knappen Tilknytninger nede til højre og dobbeltklik på BS plus, så den rykker over i højre kolonne.

 

Gå til menuen:

  Finans | Tilpasning | Guidenummerserie

Markér BS plus. Klik på Dan automatisk eller Opret (manuel dannelse).

 

 

Adgang til modulet

  Generelt | Tilpasning | Modulstyring | Modulopsætning

Udvid 12000 Finans, og markér 12005 BS plus. Under Opsætning og Parameter sætter du et J.

 

Gå videre til menuen:

  Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Medarbejder

Indtast initialer, og tjek under Funktionsgrupper, hvilken gruppe den relevante medarbejder er knyttet til.

 

Gå videre til menuen:

  Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Funktionsgrupper

Markér funktionsgruppe, og gå til mappen Menupunkter i venstre kolonne. Tjek at Kommando-struktur er markeret.

Find Gruppe: Finans og udvid den på plusset. Find på listen linjerne med BS plus i teksten (burde være otte), og tildel rettigheder ude til højre.

 

Tips & tricks
Du kan navigere til BS-aftale ved at markere finanspostering på finanskontokort og vælge pil ved siden af Følg transaktion (nede til højre), og BS plus aftale.
Du kan udskrive rapporter – både aftaler og betalinger via Finans | Udskrifter | BS plus aftaler
Det er også muligt at afvise betalinger i betalingsoversigten. Betalinger kan afvises indtil d. 7. i måneden.
Du kan oprette en regel i konteringsdefinition ved at markere søgetekst i betalingsspecifikation og højreklikke på markering, og vælge Opret ny regel (gælder først i version 4.9.5)
Hvis en finansenhed skifter bankkonto, eller der skal ændres CVR-nummer, kan du rette alle BS-aftaler på én gang med Masserettelser via Generelt | Værktøjer | Masserettelser
Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + N + B + I

Åbner import af BS plus aftaler

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem

Alt + N + B

Åbner menuen for BS plus

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

Hvad nu hvis jeg vil...

Vide hvor mange regler jeg kan oprette på en konteringsdefinition

Der er muligt at oprette maksimum 12 regler på en konteringsdefinition

Afvise en betaling, som blev bogført automatisk ved Betalingsregistreringsguiden

1. Find aftalenummer (findes i bogføringstekst i parantiser) 2. Gå til Finans | BS Plus | BS Plus aftale og indtast aftalenummer 3. Vælg fanen Oversigter 4. Markér den betaling du vil afvise 5. Vælg Funktion, og Afvis betaling 6. Gennemfør guiden Export, BS plus aftaler for at generere en 605-fil til Nets 7. Send filen til Nets senest d. 5. i måneden

Bogføre med periode, men der fremgår ikke perioder af betalingsspecifikationen

På BS Plus Aftalen er det muligt, at angive perioder, hvis betalingerne skal periodiseres, og der ikke fremgår en periode af betalingsspecifikation.Du skal fjerne markering i Anvend periode ud fra konteringsdefinitio-nen før beregning af perioden.

Vide hvad Status betyder på BS Plus aftalen

Oprettelse af ny BS plus aftaleInden eksportOprettelsesstatus - Under oprettelse Ajourføringsstatus - SendesEfter eksportOprettelsesstatus - Afventer oprettelseAjourføringsstatus - Er sendtEfter importOprettelsesstatus - AktivAjourføringsstatus – NormalÆndring af BS plus aftaleInden eksportOprettelsesstatus - AktivAjourføringsstatus - SendesEfter eksport Oprettelsesstatus - AktivAjourføringsstatus - Er sendtEfter import Oprettelsesstatus - AktivAjourføringsstatus – NormalAfmelding af BS plus aftaleInden eksport Oprettelsesstatus - Under afmeldingAjourføringsstatus – SendesEfter eksport Oprettelsesstatus - Under afmeldingAjourføringsstatus - Er sendtEfter import Oprettelsesstatus - OphørtAjourføringsstatus - Ajourføres ikkeHvis BS plus aftaler er oprettet automatisk – det vil sige oprettet ved import - så får BS plus aftaler oprettelsesstatus Automatisk oprettet.

Adskille regler i konteringsdefinitioner, hvis samme ord fremgår flere steder

Prøv at sætte ^ foran søgetekst – denne tegn betyder, at linjen der skal findes, skal startes med denne tekst