Momsafregning

Best practice – guide til opsætning

Momsafregning

 

 


Indstillinger på finansenhederne

Momsafregningen opsættes i best practice således, at bogført udgående og indgående momssaldi på ejendommes finansenheder nulstilles og overføres til selskabets finansenhed. Herefter nulstilles selskabets udgående og indgående momssaldi og overføres til momsafregningen i selskabet.

Opsætning på momspligtige finansenheder skal foretages inden momsafregning.

Ejendommes momspligtige finansenheder:

  Finans | Finansenhed (vælg moms | Afregning i listen) – klik Opret

Konto

96010

Tekst

Indgående moms (købsmoms)

Momstype

Indgående

Overfør momssaldi til

P

Finansenhed

[Selskabets finansenhedsnummer]

Konto

96010

 

Konto

96020

Tekst

Udgående moms (salgsmoms)

Momstype

Udgående

Overfør momssaldi til

P

Finansenhed

[Selskabets finansenhedsnummer]

Konto

96020

 

Selskabers momspligtige finansenheder:

  Finans | Finansenhed (vælg moms | Stamdata i listen) - Nettoafregning

Tilgodehavende moms:

 

Finansenhed

[Selskabets finansenhedsnummer]

Konto

96190

Skyldig moms:

 

Finansenhed

[Selskabets finansenhedsnummer]

Konto

96190

 

 

 

  Finans | Finansenhed (vælg moms | Afregning i listen) – klik Opret

Konto

96010

Tekst

Indgående moms (købsmoms)

Momstype

Indgående

 

Konto

96020

Tekst

Udgående moms (salgsmoms)

Momstype

Udgående

 

I best practice sættes kun indgående og udgående moms op til afregning.

 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (vælg Momsafregning)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor.

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

 

02 Vis slutinformation

 

 

01 Afgrænsning

01 Standard formel for afregningsdatoen

Ultimo forrige måned

 

 

02 Finansenheder tilvalgt som standard

Ingen

 

02 Bogføring

01 Skal der overflyttes moms fra finansenheder der ikke er momsregistrerede

P

 

02 Skal bogføringsdatoen for momsoverførsler være den samme som i afgrænsningen

P

 

03 Skal der dannes en samlet nettopostering på afregningskontoen

P

 

04 Standard bogføringstekst

Momsafregning

 

05 Hvordan skal indberetningstallene afrundes

1,00

 

03 Afregningsdatoer

01 Datoafregning hver måned

+0LM+25-1B+1B

 

02 Datoafregning hvert kvartal

+2LM+1-1B+1B

 

03 Datoafregning hvert halvår

+2LM+1-1B+1B

 

04 Datoafregning hvert år

 

 

05 Datoafregning juni

+1LM+17-1B+1B

 

04 Filgenerering

01 Anvend momsindberetning

 

 

02 Dan fil til Told & Skat

 

 

NB

I best practice holdes de to felter tome, men det er muligt at opsætte filgenerering.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort