Omsætningsmoms

Omsætningsmoms

Best practice – guide til opsætning

Omsætningsmoms

 

 


Omsætningsmoms

Omsætningsfordelt købsmoms (Omsætningsmoms momsnr. 12
Købsmoms af øvrige ”fælles” udgifter (drift og administration fx. udgifter til revision, rengøring, snerydning, græsslåning, vand, el og varme. udarbejdelse af varmeregnskab m.m.) kan fradrages efter forholdet mellem huslejeindtægterne fra de frivilligt momsregistrerede erhvervslokaler og ejendommens samlede huslejeindtægt. MVL § 38 stk. 1.

 

NB
Guiden her er tiltænkt at køre bagud i tid med en efterfølgende kørsel af Momskorrektionsguiden, således at der kan indberettes korrekte momsbeløb til Skat.

 

Forretningsgang

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (vælg omsætningsmoms)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata

Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.

Startinformation

Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.

Slutinformation

Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.

Opsætning

Best practice beskrives nedenfor

Tilknytninger

Skal tilknyttes på totalniveau.

Note

Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

 

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

 

Anbefalet opsætning

00 Start- og slutinfo

01 Vis startinformation

 

02 Vis slutinformation

 

01 Generelt

01 Momsnr. for splitmoms (Omsætningsmoms)

12

 

02 Skal tomgangslejemål springes over

(Hvis der sættes markering her, vil satsen ændre sig ved tomgang).

ü

 

03 Afrund momssats

Afrunding

 

04 Afrund til

0,0000

 

Vær opmærksom på at markering kun kan rettes i forretningsgangsdefinitionen og ikke mens guiden er åben.

 

 

01 |   Hvad betyder ”Tomgangslejemål springes over” punkt 01-02?

I eksemplet herunder er lejemål 2-2 i tomgang pr. 01-04-2021

 

Hvis lejemålet 2-2 ikke var i tomgang, (eller hvis der ikke er markering i pkt 01-02): ville splitmomssatsen være 74,71.

 

(203.162,48 / 271.930,13) x 100 = 74,71

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort