Saldospecifikation

Best practice – guide til opsætning

Saldospecifikation

 

 


 

Opret din af egen opsætning

Der er som standard fem foruddefinerede opsætninger i Saldospecifikation. Disse kan du redigere i, og der er også en mulighed for at lave din egen opsætning, hvis du ønsker dette.

Denne guide er tiltænkt opsætninger med regnskabsår, som følger kalenderåret. Der er visse opsætninger, der agerer uhensigtsmæssigt i ”skæve” regnskabsår.

 

01 |    Afgrænsninger

  Finans | Tilpasning | Saldospecifikation

Klik F3 og Søg for at tjekke, om der allerede er oprettede opsætninger.

Hvis du vil oprette din egen opsætning:

Saldospec. opsætning

Brug et nummer, der ikke allerede eksisterer.

Navn

Giv opsætningen et navn, der er sigende for det, du vil bruge den til.

Finansenhed (fra og til)

Hvis denne opsætning kun skal bruges på bestemte finansenheder, kan du påføre dette her. Ellers efterlades felterne tomme.

Forskyd regnskabsår med

I/A

Dato fra

Her sættes datoformler ind, som matcher den periode, der ønskes dataudtræk for (eksempler på datoformler kan ses sidst i denne opsætningsguide).

Konto (fra og til)

Her påføres laveste kontonummer til højeste kontonummer. Hvis alle konti ønskes i dataudtrækket, kan felterne efterlades tomme.

Kontogruppe

Her vælges det kontogruppe-opsætningsID, som ønskes anvendt i dataudtrækket (i best practice vælges typisk nr. 4, som er regnskabsopsætningen for standardkontoplan 4).

Standard rapport udskrift

I/A

Dimensioner

Her er det muligt at afgrænse på dimensioner. Standarden er ”Alle valgt”

 

 

02 |    Definition af kolonner i saldospecifikationen

Nu skal selve opsætningen af kolonner i saldospecifikationen oprettes. Vælg Opret.

KolonneNr

Kolonnenummer indikerer rækkefølgen af kolonnen i opsætningen. Nr. 1 kommer som den første kolonne, herefter nr. 2 osv.

 

KolonneType

I kolonnetype vælger du, hvilken type poster, du gerne vil have med i opsætningen. Fra Unik kan hentes realiserede og budgetterede tal ind, men også resterende rekvirerede/ordrede beløb kan hentes ind. Det er også muligt lave beregninger som summer eller subtraktioner af allerede definerede kolonner.

 

Beregning

Feltet Beregning skal kun bruges, når du fx gerne vil have en budgetafvigelse med. Her skal du i så fald trække den ene kolonne fra den anden. Fx kan det være, at du har ”Realiseret, perioden” i kolonne 2 og ”Budget, perioden” i kolonne 3. For at se en budgetafvigelse, skal du nu oprette en kolonnetype mere, som kan være nr. 4. I denne vælger du kolonnetype ”Budgetafvigelse, kr.”., og i feltet Beregning skal du nu taste ”2-3”. Det vil sige, du i teorien trækker realiseret fra budget.

 

Budget (gældende og BudgetNr)

Har du valgt, at budgetter skal være en del af opsætningen, kan det give mening at sætte en markering i gældende budget på de kolonnetyper, som vedrører budget. Hvis du har lagt dine budgetter ind i Unik Bolig, vil opsætningen i så fald automatisk trække det gældende budget på en finansenhed ind. Alternativt har du selv mulighed for at opsætte et budgetnummer i feltet.

 

Datoformel Fra og Datoformel Til

Datoformel fra og til påføres og defineres ud fra det valgte datointerval i Afgrænsninger. Du kan få et overblik over datoformler i herunder. 

*        Regnetegn: +/-

*        Prefix: P for Primo og L for Løbedage

*        Dato:

-       D         Dag

-       U         Uge

-       M        Måned

-       Å         År

 

 

03 |    Eksempel

Eksempel ud fra mandag d. 05-07-1999:

+              = 05-07-1999

+5D         = 10-07-1999

+2M         = 05-09-1999

+2U         = 19-07-1999

-5D          = 30-06-1999

+2Å          = 05-07-2001

+6B          = 13-07-1999

+6B-1B+1B              = 13-07-1999 (mandag)

+6B+1B-1B              = 09-07-1999 (fredag)

-1PU        = 28-06-1999         

-PM         = 01-07-1999

-PÅ          = 01-01-1999

 

+LU         = 11-07-1999 (søndag)

+LM         = 31-07-1999

+1LÅ        = 31-12-1999

NB

*        Datoformler skal altid starte med +/-.

*        Der bør altid anvendes store bogstaver i datoformler.

 

Talformat

I feltet talformat kan du vælge, hvordan tallene skal se ud i din opsætning. Der er fire muligheder, kr/øre, hele kr, i hundreder og i tusinde.

 

Overskrift

Det er muligt at danne en overskrift, som overstyrer navnet saldospecifikationens egen overskrift. Her anbefaler vi dog, at du efterlader feltet tomt ved udtræk af data fra Unik Bolig, da du ellers ikke får perioden med i overskriften. Du kan med fordel tilføje en overskrift på de kolonnetyper, som vedrører afvigelser/beregninger.

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort