Kontakter og funktioner

Kontakter og funktioner

Best practice – guide til opsætning

Kontakter & funktioner


 


Generelle indstillinger

  Filer | Indstillinger (vælg Kontakter i listen)

Søgning

Søgning

 

Anvend begge navnefelter ved søgning

P

Søgetype

Indeholder alle ordene

Visning

Visning

 

Vis ikke ”Opret” for enhedskontakter

 

Fjern tomme felter ved visning af kontakter

P

Mulighed for at vise kontakter på overliggende kartoteker

P

Vis søgenavn

P

Vis fødselsdato

P

Vis CPR-nr./CVR-nr.

P*

Vis CPR-nr./CVR-nr. før fødselsdato

P

Vis CPR-nr./CVR-nr. og fødselsdato før søgenavn

P

Vis uddannelsesnr.

 

Oprettelse

Oprettelse

 

Automatisk søgning ved oprettelse af kontakt

P

Tillad først oprettelse efter søgning

P

Advar ved manglende indtastning i navnefelt 2

P

Tilsagn

 

Værdien ”Ved ikke” ved brug af CPR-nr. tolkes som et

Nej

Standard type ved oprettelse af nye kontakter

Type

Privat

Lejer

Privat

Ansøger

Privat

Ansøgerselskab

Firma

Kreditor

Firma

Debitor

Firma

Ejendom

Firma

Kundeemne

Firma

Finansenhed

Firma

Medarbejder

Privat

Finansieringslån

Firma

Likvidkonti

Firma

Anlægsaktiv

Firma

Redigering/Sletning

Redigering/sletning

 

Tillad redigering af alle kontakter

P

Funktionsgrupper der må rediger/slette datoer

Valgte

ADMIN

Funktioner

Funktioner

 

Vis funktioner ved søgning

P

Vis web-adgang felter for funktioner

 

Vis bestyrelsesfelter for funktioner

 

Funktioner, der må tilknyttes flere gange til samme enhed

Valgte

Beboerrepræsentation

Bestyrelsesmedlem

Fakturagodkender

Pengeinstitut

Underskriftsberettiget

Breve

Kontaktlinjer - Generelt

 

Att.

 

Medtag landekode i kontaktlinjer (før postnr.)

 

Medtag land i kontaktlinjer

 

Medtag landekode i kontaktlinjer

 

Kontaktlinjer - Privat

 

Indsæt navnefelt 1 og 2 på separate linjer

 

Titel på separat linje

P

Medtag land/landekode i kontaktlinjer

 

Valgte

ingen

P-Data

Anvendes ikke


* Rettigheder til redigering og visning af CPR-nr. kan sættes på brugerniveau (Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Medarbejder | Standardværdier)

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort