Lejelovsændringer

Best practice - kundeguide

Lejelovsændringer i Unik Bolig pr. 1. juli 2022

 

 


Ændringer i Unik Bolig

I denne kundeguide beskriver vi de manuelle ændringer, du som administrator selv skal foretage i Unik Bolig omkring den 1/7-2022. Du skal foretage ændringerne – uanset hvilken version af Unik Bolig I har.

I vores guide tager vi udgangspunkt i vores best practice. Det betyder, at der kan være flere og andre værdier, du skal ændres i jeres Unik Bolig.

Start med at åbne din version af Unik Bolig som SYSOP-bruger. *(se vejledning på sidste side)

 

01 |    Kodetabel

 

  Generelt | Tilpasning | Kodetabel

Kodetabel

Nuværende

Fra 1. juli 2022

Boligtype

Bolig (§5.1) OMK.best.

Bolig (§19,1) OMK.best.

Bolig (§5.2) totalistandsat

Bolig (§19,2) Gengrib. moderniseret

Bolig (§53, 3) Ejd. ef.31/12-1991

Bolig (§54,1.1) Ejd. ef.31/12-1991

Bolig (§53, 4) tidl. Erhverv

Bolig (§54,1.2) tidl. Erhverv

Bolig (§53, 5) tagetage

Bolig (§54,1.3) tagetage

Ejendomssatser

Udv. vedl. §18

Udv. vedl. §119

Udv. vedl. §18 uafrundet

Udv. vedl. §119 uafrundet

Udv. vedl. §18b (høj)

Udv. vedl. §120 (høj)

Udv. vedl. §18b (høj) uafrundet

Udv. vedl. §120 (høj) uafrundet

Udv. vedl. §18b (lav)

Udv. vedl. §120 (lav)

Udv. vedl. §18b (lav) uafrundet

Udv. vedl. §120 (lav) uafrundet

Udv. vedl. §63

Ændres ikke, da udgået

Udv. vedl. §63 uafrundet

Ændres ikke, da udgået

Forretningsgangstype

Varsling § 13 a – satser

Varsling §31 – satser

Sag, kategori

§ 5,2 totalmodernisering

§19,2 Gengrib. moderniseret

Sumtype, lejemål

Bolig, nyindrettet (§53, 3-5)

Bolig, nyindrettet (§54,1.1-3)

Varslingsgruppe, lejemål

Bolig, nyindrettet (§53, 3-5)

Bolig, nyindrettet (§54,1.1-3)

Varslingstype, lejemål

§ 13 a - satser

§31 - satser

 


 

02 |    Opkrævningstyper

Der er to trin under dette punkt. Først skal du rette opkrævningstyperne. Efterfølgende skal du køre et script, så de nye navne slår igennem.

 

1.    Ret opkrævningstyper

Find opkrævningstyperne du skal rette i menuen:

  Bolig | Opkrævningstype

OpkrTypeNr

Nuværende navn

Nyt navn fra 1. juli 2022

11020

Udv. vedl. §18

Udv. vedl. §119

11030

Udv. vedl. §18b (høj)

Udv. vedl. §120 (høj)

11032

Udv. vedl. §18 b (lav)

Udv. vedl. §120 (lav)

11034

Udv. vedl. §63 a *

Ændres ikke, da udgået

11045

Udligning af OMK-beregning § 5.2

Udligning af OMK-beregning §19,2

11050

Modernisering § 5 stk. 2

Modernisering §19,2

 

* fra 1. juli 2015 hensætter man ikke længere til §63 a, medmindre der er en negativ saldo. Har man ikke den type ejendomme, kan man blot skrive 'udgået' efter den eksisterende tekst.

 

2.    Kør script

Når du har rettet navne på opkrævningstyper, skal du køre et script, så ændringerne slår igennem på gældende varslinger. Scriptet tager de nye navne og sætter dem i varslingernes tekst for konto og opkrævning. Dog kun hvis teksten for opkrævning i forvejen indeholder tegnet § og slutdato på varslingen er blank / større end 30-06-2022.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

Gå i menuen:

  Generelt | Værktøjer | SQL-forespørgsel

Kopier hele teksten i rammen nedenfor ind i SQL-forespørgsel. Husk at fjerne den tekst som står der i forvejen. Klik så Udfør og OK.


-- Ændring af varslinger så tekst svarer til opkrævningstypens navn

 

declare @Numre varchar(1000) = '11020,11030,11032,11034,11045,11050'

 

update  OD

  set   OD.OpkrTekst  = OT.OpkrTypeNavn,

        OD.KontoTekst = OT.OpkrTypeNavn

  from  OpkrDef     OD    (NOLOCK)

  join  OpkrType    OT    (NOLOCK)

    on (OT.OpkrTypeNr = OD.OpkrTypeNr)

  where OD.OpkrTypeNr in ( select * from dbo.StrListToTable(@Numre,',') )

    and OD.OpkrTekst  like '%§%'

    and coalesce(OD.SlutDato,'2999-12-31') > '2022-06-30'

 

update  OL

  set   OL.OpkrTekst  = OT.OpkrTypeNavn,

        OL.KontoTekst = OT.OpkrTypeNavn

  from  OpkrLin     OL    (NOLOCK)

  join  OpkrType    OT    (NOLOCK)

    on (OT.OpkrTypeNr = OL.OpkrTypeNr)

  where OL.OpkrTypeNr in ( select * from dbo.StrListToTable(@Numre,',') )

    and OL.OpkrTekst  like '%§%'

    and coalesce(OL.SlutDato,'2999-12-31') > '2022-06-30'

Eksempel

 

 

 


 

03 |    Standardkontoplan

  Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan

Konto

Nuværende kontotekst

Ny kontotekst fra 1. juli 2022

11020

Udvendig vedligeholdelse §18

Udvendig vedligeholdelse §119

11030

Udvendig vedligeholdelse §18b

Udvendig vedligeholdelse §120

11040

Indvendig vedl. §22, opkrævet

Indvendig vedl. §117, opkrævet

11045

Udligning af OMK-beregning § 5.2

Udligning af OMK-beregning § 19,2

82020

Indvendig vedligeholdelse, §22

Indvendig vedligeholdelse, §117

82030

Udvendig vedligeholdelse, §18

Udvendig vedligeholdelse, §119

82040

Udvendig vedligeholdelse, §18b

Udvendig vedligeholdelse, §120

 

 

04 |    Indstillinger

 

  Filer | Indstillinger | Bolig | Diverse

Under Udskrifter ændres feltet Tekst, lejemål saldo til enten Indv.vedl. §117 saldo eller Konto Indv.vedl. saldo.

 

 

 


 

05 |    OMK-budgetter

  Bolig | Varslinger | OMK skabelon

 

I de skabeloner der indeholder en opstilling af et OMK-budget vil der være én linje, hvor du skal ændre teksten.
ML § 9, stk. 7 ændres til LL §25, stk. 7 som vist herunder:
Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

Første gang du herefter skal arbejde med et OMK-budget på en ejendom, skal du blot trykke på knappen Ajourfør og derefter på Ja. Det vil så rette teksten på de øvrige OMK-budgetter, der er baseret på dette OMK-budget.

Hvis du fx retter på OMK-budgettet for 2022 i ejendom 2-24, så bliver budgetterne for 2021, 2020, 2019 osv. også rettet.

 

NB
Hvis du har budgetter, hvor du manuelt har ændret teksten på en linje som har J i kolonnen Std. vil disse linjer bliver overskrevet med teksten fra skabelonen. Hvis du ikke vil have overskrevet disse linjer, skal du ændre paragraffen for forøget kapitalafkast iht. ML § 9, stk. 7 på de enkelte budgetter – uden brug af knappen Ajourfør.

 

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

Ændringer i breve

Paragraffer i jeres basisbreve skal ændres manuelt. Basisbreve er breve som ikke starter med 20000xxxxx. Breve, der starter med 20000xxxxx, er standardbreve, og dem får I i en opdateret udgave sammen med Unik Bolig version 2022.3.

Vores dataspecialister har udviklet et værktøj, så du let kan finde de brevskabeloner, der indeholder fx §-tegn. Værktøjet hedder Find brevskabelon og er tilgængelig i DaTech 3.0. Du kan se mere om det her:

Find Brevskabelon.

DaTech 3.0

DaTech 3.0 installations guide

 

NB
Vi anbefaler, at du tager backup af dine brevskabeloner, inden du begynder at rette i dem. Det gør du let via menuen:

  Generelt | Breve | Eksport af skabeloner

 

Vi anbefaler at du henter paragrafnøglen som er udgivet af EjendomDanmark og Kammeradvokaten. Du finder den blandt andet på indenrigs- og boligministeriets hjemmeside.

NB

Vær opmærksom på, om I har oprettet ekstra basisbreve – så skal de selvfølgelig også ændres, hvis de indeholder henvisninger til paragraffer.

I det følgende viser vi i hvilke brevskabeloner, du skal ændre paragraffer.

Basisbreve

BrevNavn

Ændres fra

Ændres til

11005

Samtykke CPR-nr (lejekontrakt)

Lejer og udlejer aftaler, at parterne kan kommunikere ved hjælp af elektronisk kommunikation jf. lejelovens § 4.

Lejer og udlejer aftaler, at parterne kan kommunikere ved hjælp af elektronisk kommunikation jf. lejelovens § 13, stk. 1.

11010

§11 tillæg - Nettoprisindeks

I henhold til lejelovens § 53, stk. 2 aftales det, at lejen reguleres i lejeperioden efter nettoprisindekset.


Foruden regulering efter nettoprisindekset gælder lejelovgivningens regler om lejeregulering på grund af ændringer i skatter og afgifter jf. lejelovens §§ 50-52.

Forbedres det lejede efter principperne i lejelovens § 58 kan der tillige varsles lejeforhøjelse for forbedringerne efter lovgivningens regler herom.

I henhold til lejelovens § 53, stk. 2 aftales det, at lejen reguleres i lejeperioden efter nettoprisindekset.

Foruden regulering efter nettoprisindekset gælder lejelovgivningens regler om lejeregulering på grund af ændringer i skatter og afgifter jf. lejelovens §§ 46-48.

Forbedres det lejede efter principperne i lejelovens §§ 128-129 kan der tillige varsles lejeforhøjelse for forbedringerne efter lovgivningens regler herom.

13500

Bekr. rettidig opsigelse - Bolig

vedligeholdelse jfr. Lejelovens § 22 ikke kan

vedligeholdelse jfr. lejelovens § 117 ikke kan

14045

Varsling af Beboerep OMK

til Boligreguleringslovens § 13, vil

Boligreguleringslovens § 13, stk. 2 foreskriver

budgettet jf. Boligreguleringslovens § 13, stk. 3.

omfattet af Boligreguleringslovens § 5.
Hensættelser til Brl. § 18
Hensættelser til Brl. § 18bL
Hensættelser til Brl. § 18bH

til lejelovens § 30, vil

 

Lejelovens § 30, stk. 2 foreskriverbudgettet jf. lejelovens § 30, stk. 3.

 

 

omfattet af lejelovens §§ 19-22.

 

Hensættelser til LL. § 119
Hensættelser til LL. § 120L
Hensættelser til LL. § 120H

14050

Varsling OMK - satser

I henhold til boligreguleringslovens § 13 a, jf. lov nr. 419 af 1. juli 1994, § 4, stk. 6, reguleres

Udvendig vedligeholdelse §18:

Udvendig vedligeholdelse §18bL:

Udvendig vedligeholdelse §18bH:

til lejelovens § 34 stk. 3.

til lejelovens § 34 stk. 3.

til lejelovens § 34 stk. 3.

til lejelovens § 34 stk. 3.


§18 §18b H §18bL §22

I henhold til lejelovens § 31, reguleres

 

 

Udvendig vedligeholdelse § 119:

Udvendig vedligeholdelse § 120L:

Udvendig vedligeholdelse § 120H:

til lejelovens § 60 stk. 1.

til lejelovens § 60 stk. 1.

til lejelovens § 60 stk. 1.

til lejelovens § 60 stk. 1.


§ 119 § 120H § 120L § 117

14060

Varsling OMK - budget

I henhold til boligreguleringsloven §§ 7 og 12
I henhold til boligreguleringsloven §§ 7 og 13


Udvendig vedligeholdelse §18:
Udvendig vedligeholdelse §18bL:
Udvendig vedligeholdelse §18bH:
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.
huslejenævnet, jf.

 

Boligreguleringslovens § 15.
omfattet af Boligreguleringslovens § 5.

Sats § 22 indvendig vedligehold:
Sats § 18 Udvendig vedligehold:
Sats §18bL Udvendig vedligehold:
Sats §18bH Udvendig vedligehold:

I henhold til lejelovens §§ 23 og 29

I henhold til lejeloven §§ 23 og 30

 

Udvendig vedligeholdelse § 119:
Udvendig vedligeholdelse § 120L:
Udvendig vedligeholdelse § 120H:
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
huslejenævnet, jf. lejelovens § 38.

omfattet af lejelovens § 19.

 

 

Sats § 117 indvendig vedligehold:
Sats § 119 Udvendig vedligehold:
Sats §120L Udvendig vedligehold:
Sats §120H Udvendig vedligehold:

14070

Varsling Skatter og afgifter

til lejelovens §§ 50 og 51 varsles
til lejelovens § 52 varsles
til lejelovens § 12 varsles
til lejelovens § 34, stk. 3.
til lejelovens § 34, stk. 3.
til lejelovens § 34, stk. 3.
til lejelovens § 34, stk. 3.

til lejelovens §§ 46 og 47 varsles
til lejelovens § 48 varsles
til lejelovens § 96 varsles
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.

14075

Varsling OMK - NPI 1. år

henvisning til § 9a i Boligreguleringsloven,

fastsat jf. § 7 i Boligreguleringsloven.


Udvendig vedligeholdelse §18:
Udvendig vedligeholdelse §18bL:
Udvendig vedligeholdelse §18bH:
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.

indeksreguleres jf. Boligreguleringslovens § 9a.
omfattet af Boligreguleringslovens § 5.

Hensættelser til Brl. § 18
Hensættelser til Brl. § 18bL
Hensættelser til Brl. § 18bH
Sats § 22 indvendig vedligehold:
Sats § 18 Udvendig vedligehold:
Sats §18bL Udvendig vedligehold:
Sats §18bH Udvendig vedligehold:

henvisning til § 26 i lejeloven,

 

fastsat jf. § 23 i lejeloven.

 

Udvendig vedligeholdelse § 119:
Udvendig vedligeholdelse § 120L:
Udvendig vedligeholdelse § 120H:
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.

indeksreguleres jf. lejelovens § 26.
omfattet af lejelovens § 19.

 

 

Hensættelser til LL. § 119
Hensættelser til LL. § 120L
Hensættelser til LL. § 120H
Sats § 117 indvendig vedligehold:
Sats § 119 Udvendig vedligehold:
Sats § 120L Udvendig vedligehold:
Sats § 120H Udvendig vedligehold:

14080

Varsling OMK - NPI 2. år

henvisning til § 9a i Boligreguleringsloven,

fastsat jf. § 7 i Boligreguleringsloven.

Udvendig vedligeholdelse §18:
Udvendig vedligeholdelse §18bL:
Udvendig vedligeholdelse §18bH:
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.

indeksreguleres jf. Boligreguleringslovens § 9a.

omfattet af Boligreguleringslovens § 5.

Hensættelser til Brl. § 18
Hensættelser til Brl. § 18bL
Hensættelser til Brl. § 18bH
Sats § 22 indvendig vedligehold:
Sats § 18 Udvendig vedligehold:
Sats §18bL Udvendig vedligehold:
Sats §18bH Udvendig vedligehold:

henvisning til § 26 i lejeloven,

 

fastsat jf. § 23 i lejeloven.

 

Udvendig vedligeholdelse § 119:
Udvendig vedligeholdelse § 120L:
Udvendig vedligeholdelse § 120H:
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.

indeksreguleres jf. lejelovens § 26.

 

omfattet af lejelovens § 19.

 

Hensættelser til LL. § 119
Hensættelser til LL. § 120L
Hensættelser til LL. § 120H
Sats § 117 indvendig vedligehold:
Sats § 119 Udvendig vedligehold:
Sats § 120L Udvendig vedligehold:
Sats § 120H Udvendig vedligehold:

14085

Varsling OMK - 1. år efter NPI

henvisning til § 9a i Boligreguleringsloven,

fastsat jf. § 7 i Boligreguleringsloven.

nu beregnede leje jf. § 7.
henvisning til § 9a i Boligreguleringsloven,


fastsat jf. § 7 i Boligreguleringsloven.


nu beregnede leje jf. § 7.


til boligreguleringsloven §§ 7 og 12 varsles

til boligreguleringsloven §§ 7 og 13 varsles

Udvendig vedligeholdelse §18:
Udvendig vedligeholdelse §18bL:
Udvendig vedligeholdelse §18bH:
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.
til lejelovens § 34 stk. 3.

huslejenævnet, jf. Boligreguleringslovens § 15

omfattet af Boligreguleringslovens § 5.

Hensættelser til Brl. § 18
Hensættelser til Brl. § 18bL
Hensættelser til Brl. § 18bH
Sats § 22 indvendig vedligehold:
Sats § 18 Udvendig vedligehold:
Sats §18bL Udvendig vedligehold:
Sats §18bH Udvendig vedligehold:

henvisning til § 26 i lejeloven,

 

fastsat jf. § 23 i lejeloven.

 

nu beregnede leje jf. § 23.
henvisning til § 26 i lejeloven,

 

fastsat jf. § 23 i lejeloven.

 

nu beregnede leje jf. § 23.

til lejeloven §§ 23 og 29 varsles

 

til lejeloven §§ 23 og 30 varsles

 

Udvendig vedligeholdelse § 119:
Udvendig vedligeholdelse § 120L:
Udvendig vedligeholdelse § 120H:
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.
til lejelovens § 60 stk. 1.

huslejenævnet, jf. lejelovens § 38

 

omfattet af lejelovens § 19.

 

Hensættelser til LL. § 119
Hensættelser til LL. § 120L
Hensættelser til LL. § 120H
Sats § 117 indvendig vedligehold:
Sats § 119 Udvendig vedligehold:
Sats § 120L Udvendig vedligehold:
Sats § 120H Udvendig vedligehold:

14090

Meddelelse til lejerne jf. BRL §15

Brevnavn: Meddelelse til lejerne jf. BRL §15


henhold til boligreguleringslovens § 15,

Brevnavn: Meddelelse til lejerne jf. lejelovens § 38


henhold til lejelovens § 38,

15030

Rykker påkrav med kontokort Bolig

misligholdelse jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra a.
misligholdelse jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra a.

misligholdelse jf. lejelovens § 182, stk. 1, nr. 1.
misligholdelse jf. lejelovens § 182, stk. 1, nr. 1.

15080

Ophævelse af lejemål Bolig

jævnfør lejelovens § 93, stk. 1, litra a, jævnfør stk. 2.
jævnfør lejelovens § 93, stk. 1, litra a, jævnfør stk. 2.

jævnfør lejelovens § 182, stk. 1, nr. 1, jævnfør stk. 2.
jævnfør lejelovens § 182, stk. 1, nr. 1, jævnfør stk. 2.

15086

Eksklusion af andelshaver

eksklusionen og efter lejelovens § 93, stk. 1, litra a,
eksklusionen og efter lejelovens § 93, stk. 1, litra a,

eksklusionen og efter lejelovens § 182, stk. 1, nr. 1,
eksklusionen og efter lejelovens § 182, stk. 1, nr. 1,

23000

Forbrugsopgørelse boende lejere

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23002

Hovedregnskab boende - samfakt.

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23010

Forbrugsopgørelse fraflyttede lejer

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23012

Hovedregnskab fraflyt - samfakt.

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23015

Varmeopgørelse lejer m enhedspris

at i henhold til lov om leje pgf. 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23032

Underregnskab boende - samfakt.

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23042

Underregnskab fraflyt - samfakt.

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23050

Korrigeret varmeopgørelse boende

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23060

Korrigeret varmeopgørelse fraflyt

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23070

Korrigeret vandopgørelse fraflyt

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

23080

Korrigeret vandopgørelse boende

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

90020

Indv,vedligeh m/kontokort

henvisning til lejelovens § 22, stk.4,

henvisning til lejelovens § 117, stk.4,

90060

Meddelelse om digital kommunikation

at i henhold til lov om leje § 45, skal

at i henhold til lov om leje § 77, skal

 

 

Ændring af feltnavne

Feltnavne er ikke synlige, når et brev er dannet, men vil du gerne ændre feltnavnene, kan du gøre det ved at dobbeltklikke på feltet og derefter ændre teksten i feltet Navn. Afslut med OK – se eksempel nedenfor.

Fra version 2022.3

I brevskabelon 14050 er der en detaljesektion OmkEjendomSats, hvor værdien i Felt i feltdefinitionen også kan rettes.

Du behøver ikke at ændre værdien. Både nye og gamle værdi vil virke. Men hvis du vil ændre værdien, skal feltet ændres til én af følgende værdier:

1.    p18bUdvVedlHoj ændres til: p120UdvVedlHoj

2.    p18UdvVedl ændres til: p119UdvVedl

3.    p18UdvVedlLav ændres til: p120UdvVedlLav

4.    p22IndvVedl ændres til: p117IndvVedl

 

NB
Det er også yderst vigtigt, at I gennemgår alle § 10 og § 11 tekster for paragrafændringer, og også tjekker, at de stadig er aktuelle.

 

Ændringer der slår igennem i ny version

Der er nogle ændringer, I først kan få glæde af, når I opdaterer til version 2022.3.

De manuelle tilretninger, vi har gennemgået ovenfor, skal suppleres med en ny version af Unik Bolig for at ændringer af paragraffer på fx skærmbilleder og kodetabelgrupper slår igennem. De opdaterede skærmbilleder ligger i Unik Bolig version 2022.3.

Det vil ikke have indflydelse på funktioner i Unik Bolig, at man i en periode kørermed forkert paragrafhenvisninger.

Eksempel på skærmbillede, som bliver rettet i version 2022.3:

 

Eksempel på kodetabelgruppe, som bliver rettet i version 2022.3:

Eksempel på Opkr.kategori, som bliver rettet i version 2022.3: