Typeformular A 10nde udgave

vi

Opsætning til brug for ny lejekontrakt

Typeformular A
10. udgave

 

 


De enkelte trin

01 |    Indledende

Fra Unik Bolig version 2022.5 bruges typeformular A, 10. udgave til udskrivning af den private lejekontrakt.

I typeformular A, 10. udgave er der tilføjet flere udfyldningsfelter, men der er også fjernet nogle muligheder i forhold til typeformular A, 9. udgave.

Det betyder, at INDEN du danner en privat lejekontrakt i version 2022.5 eller senere, skal du gå til menuen:

  Bolig | Tilpasning | Lejekontrakt

I undermappen Generelt | Egenskaber skal du tage stilling til disse nye værdier:

Brugsret til Andet 2

§ 1

Brugsret til Andet 3

§ 1

Varme opkræves ud over lejen, jf. 65, stk. 1

§ 5

Varme indeholdes i lejen, jf. 65, stk. 2

§ 5

Fordeles udg. til el individuelt

§ 5

Udlejer udlejeren mere end én beboelseslejlighed?

§ 7

Bliver lejemålets stand konstateret ved et fraflytningssyn?

§ 7

Tilhører køle-/fryseskab udlejer

§ 9

Tilhører vaskemaskine/tørretumbler

§ 9

Særlige vilkår for husdyrtilladelsen

§ 10

 

 

Disse værdier udfylder nu felterne i lejekontrakten således:

Benyttelse linje 2

 

Der er nu kun én linje i lejekontrakten til Benyttelse. Benyttelse linje 1 og 2 udfyldes derfor i forlængelse af hinanden.

§ 1

 

 

 

Betalingssted

§ 3

Betalingskonto

 

Hvis hverken Betalingssted eller Betalingskonto er defineret, sættes der markering ud for teksten Lejen m.v. betales via Betalingsservice.

§ 3

 

 

 

Disse værdier er fjernet fra opsætningen af lejekontrakt:

Tilhører elpaneler udlejer

§ 9

Tilhører vandvarmer udlejer

§ 9

 

 

§ 11. Særlige vilkår:

Under Generelt | Tekster er der kommet en ny teksttype Privat §54, som skal udfyldes for lejeforhold, der er omfattet af reglerne om fri leje.

Der skal tilknyttes en brevskabelon, hvor der er markering i feltet Anvend som kontrakttekst.

 

Der skal oprettes én brevskabelon til hver af de forskellige typer af ejendomme / lejemål, man administrer. Fx én skabelon til § 54, stk. 1, nr. 1 og en anden til § 54, stk. 1, nr. 2.

Hvis man både administrere ejendomme i regulerede og uregulerede kommuner, vil der her være tale om op til seks skabeloner.

Unik Bolig kan ikke være behjælpelige med skabelonernes indhold. Vi henviser til EjendomDanmark eller jeres juridiske rådgiver.

Det er ikke muligt at udfylde disse § 54 tekster i Indflytningsguiden. Det kan kun ske under Generelt | Tekster.

 

 

02 |    Ændringer i indflytningsguiden

I Indflytningsguiden er det nu muligt at vælge, hvilken autoregulering, der skal udfylde lejekontraktens felt § 11 – Lejeregulering.

Det sker på fasen Opkrævninger – Lejer.

Hvis der er oprettet en autoregulering for opkrævningstypen, er det nu muligt at markere feltet Udskrives til lejekontraktens § 11. Det er kun muligt at have én linje med markering i dette felt.

Hvis der ikke findes en autoregulering for opkrævningstypen på den markerede linje, vil feltet Udskrives i lejekon-traktens § 11 ikke være aktivt.

Du kan blot klikke på knappen Autoregulering, og der oprettes en autoregulering med den opkrævningstype, du har markeret.

 

Det vil også blive vist i Indflytningsguiden under Opkrævninger – Lejemål, hvilken autoregulering, der er sat til at blive udskrevet fra i lejekontrakten.

 

Du kan også sætte markering på lejer under Varsling | Ordinære linjer, så længe lejer ikke er fraflytter.

 

 

03 |    Ændringer sidevis i typeformularen

Ad side 1

A. Feltet til lejemålsnr. øverst på siden kan nu indeholde flere antal tegn.

 

B. De nye felter i § 1 i afsnittet Udlejeren udfyldes på følgende betingelser:

Der skal være oprettet en adressefunktion på ejendommen af typen Ejerforhold.

*         Telefon: Hentes fra feltet Telefon fra adressefunktionen Ejerforhold

*         E-mail: Hentes fra feltet Mail fra adressefunktionen Ejerforhold

 

 

Hvis der ikke er en adressefunktion oprettet med Ejerforhold, hentes stamoplysninger fra selskab, og felterne Telefon og Mail udfyldes ikke.

 

C. De nye felter i § 1 i afsnittet Lejeren udfyldes på følgende betingelser:

*         Telefon: Hentes fra feltet Mobiltelefon. Hvis Mobiltelefon ikke er udfyldt, så hentes fra Telefon privat (Juridisk lejer og Juridisk lejer2). Der vil blive skrevet en / mellem nummeret på Juridisk lejer og Juridisk lejer2. Fx 11111111 / 22222222. Hvis der kun kan hentes telefonnummer fra Juridisk lejer2, vil det stå således / 22222222

*         E-mail: Hentes fra feltet Mail (Juridisk lejer). Er der ingen mail på Juridisk lejer, så hentes mail fra Juridisk lejer2.

 

Ministeriet har åbnet for to felter i § 12 til underskrift af hhv. Juridisk lejer og Juridisk lejer2.

Desværre er der ikke gjort plads i § 1, så man kan udfylde oplysninger om to lejere. Derfor har vi været nødt til at definere de nye feltet efter ovenstående regler.

I afsnittet om Lejeren, er linjen med postnr. og by fjernet. Der er nu kun én linje til adresse, postnr. og by for både Juridisk lejer og Juridisk lejer 2. Derfor kan man kun angive adresse og postnr. – uanset om der er én eller to lejere. Da adressen i de fleste tilfælde kun er aktuel indtil indflytningstidspunktet, er det kun et mindre irritationsmoment.

 

Ad. side 4

Feltet til § 10 tekster er udvidet, så det nu starter på side 4 med 10 linjer og fortsætter på side 5 med 23 linjer i alt 33 linjer. Der udskrives 98 tegn pr. linje.

 

Ad. side 5

Som noget nyt er der nu to afsnit i § 11 som skal udfyldes:

Lejefastsættelse:

Der skal svares Ja eller Nej til om lejeforholdet er omfattet af reglerne om fri leje. Dette gøres automatisk efter følgende regel:

Er der oprettet § 54 tekster for lejemålet: sæt markering i Ja
(Teksten fra den brevskabelon, der er relevant for lejemålet (Privat §54), bliver skrevet i feltet. Der er plads til 12 linjer.)

 

Er der ingen § 54 tekster at udskrive: sæt markering i Nej.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

Lejeregulering:

Der skal svares Ja eller Nej til om der reguleres én gang årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. Dette gøres automatisk efter følgende regel:

*        Er der en autoregulering med markering i Udskrives i lejekontraktens § 11 sættes der markering i Ja og de fire felter nedenfor udfyldes med oplysninger fra autoreguleringen.

*         Er der ingen autoreguleringer med markering i Udskrives i lejekontraktens § 11, sættes der markering i Nej.

 

Ad. side 6

Feltet til § 11 tekster er udvidet, så det nu starter på side 6 med 63 linjer og fortsætter på side 7 med 58 linjer i alt 121 linjer. Også her er der 98 tegn pr. linje.

 

Ad. side 7

I § 12 er der nu to felter til underskrift som udlejer. Unik Bolig udfylder det øverste underskriftsfelt med navn fra Ejerforhold. Hvis adressefunktionen ikke er oprettet på Ejendom udfyldes Selskabsnavn fra Selskab.

Der er nu også underskriftsfelter til to lejere. Øverste felt udfyldes med navn og efternavn på Juridisk lejer. Det nederste felt udfyldes med navn og efternavn på Juridisk lejer2.

Hvis der i lejekontrakt-opsætningen er defineret Nej i Udfyld ikke navne i § 12 gælder ovennævnte ikke.

 

Se eventuelt typeformular A, 10. udgave på indenrigs- og boligministeriets hjemmeside:

https://im.dk/publikationer/2022/sep/ny-lejekontraktsformular-for-beboelse-typeformular-a-10-udgave

 

Eller download den direkte her - fra indenrigs- og boligministeriets hjemmeside:

https://im.dk/Media/637985628345350882/Typeformular%20A.pdf

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort