Kreditorbogføring

Best practice – guide til opsætning

Kreditorbogføring

 

 


 

Anbefalet opsætning

NB Opsætning af kreditor er delt op i to dokumenter: dette + Kreditorbetaling.

Gå til menuen:

  Filer | Indstillinger (vælg Kreditor i mappen i venstre kolonne)

Kreditor 1

Standardtekster

 

Felterne findes også på den enkelte kreditor og overstyrer Filer | Indstillinger.

Faktura

(fakturanummer kopieres til betalingstekst ved bogføring)

>71<@

Kreditnotatekst

(kreditnotanummer kopieres til betalingstekst ved bogføring)

Kreditnota nr. {Fakturanr}

Udbetaling

(tekst i kassekladden ved manuelle ind- eller udbetalinger)

Betaling {Kundenavn}

Bogføring

Tillad oprettelse af rekvisitioner på kreditorer som har status Bero/annulleret

 

 

Tillad automatisk oprettelse af enhedskreditorer i kassekladden

(så kan I tilknytte en standardkreditor til en finansenhed under bogføring)

P

 

Betalingsdag skal være større end eller lig med fakturadato

P

Afgrænsning af kontokort

 

Udfyldes felterne ikke, er standard periode indeværende år.

Datoformel fra

-PÅ

Datoformel til

+LÅ

Branche

Standardkontoplan

4 (for private)

1 (for almene boligselskaber)

 

NB Tjek altid bogføringssamlekonto*

KOB koder

Vis kreditor KOB-kode

 

Felthistorik

Log ændringer på enhedskreditorer, som er forårsaget af ændringer på standardkreditorer

 

Spær for ændringer på kreditorer ved kreditorbetalinger

(fx hvis kreditor indgår i kreditor-betalingsguide)

P

 

Startdato for visning af historik

 

Godkendelse skal foretages af anden bruger, end den som foretog registreringerne

(der hvor der er mere end én medarbejder anbefaler vi denne sikkerhedsforanstaltning)

P

 

Kreditor

Tildel fortløbende kreditornummer ved oprettelse

bruges ikke

(vi anbefaler, at kreditornummer er kreditors CVR-nr.)

Antal cifre & Første kreditornummer

 

Kreditor 2

Deludligning af indbetalingskort

Deludligning af FI-betalinger

P

Tekst v/deludligning

(sættes ind i posteringsteksten foran kortartstypen)

Deludligning

Udligning af kreditnotaer (tvunget åben post for senere manuel udligning)

Kreditnota afventkode

(så posten ikke udlignes med det samme, og man senere manuelt kan udligne posten)

Afventer faktura

Workflow

Søg kun efter enhedskreditorer i workflow

(som udgangspunkt søges på standardkreditor)

 

Automatisk justering af forfaldsdato

(hentes fra kreditor)

P

Standardværdier kan overskrive tekstfeltet

(overskriver tekst i workflow med kreditorens tekst)

 

Posteringstype bestemmer beløbsfortegn

P

Undersøg og foreslå evt. udligning af posten inden der bogføres

P

Fortegn

(negativt ved kreditnota og betaling)

(positivt ved faktura og indbetaling)

 

Kreditorkontokort

Vis kun åbne poster

 

Validering faktura/kreditnota

Valider fakturanumre på tværs af finansenheder

P

Fakturavalidering

Entydigt i kalenderår = fakturanummer kan anvendes én gang på et kalenderår

Ingen validering = kan anvendes flere gange

Unik inden for regnskabsår = kan bruges på en kreditor én gang på et regnskabsår

Unik på tværs af regnskabsår = kan bruges én gang på en kreditor (feltet kan overstyres på den enkelte kreditor)

Entydig på tværs af regnskabsår

Valider kreditnotanumre på tværs af finansenheder

P

Kreditnotavalidering

Entydigt i kalenderår = kreditnotanummer kan anvendes én gang på et kalenderår

Entydigt inden for regnskabsår = kan bruges på en kreditor én gang på et regnskabsår

Entydigt på tværs af regnskabsår = kan bruges én gang på en kreditor (feltet kan overstyres på den enkelte kreditor)

Ingen validering = kan anvendes flere gange

Entydig på tværs af regnskabsår

Standardværdier

Standardværdier ved oprettelse af kreditorer

Betalingsbetingelser

5

Bogføringsgruppe

3

Kvalitetsgruppe

 

Status

Aktiv

Indkøbsaftale

Nej

Levering

 

Advisering

Advisering via kontoudtog

 

* Tjek bogføringssamlekonto

 

1.     Gå i menuen Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan.

2.     Tast nummer på kontoplan i feltet øverst og gå over i venstre side og vælg Bogføringsgruppe.

3.     Tjek at Bogf. samlekonto ude til højre er rigtig:

a.     For standardkontoplan 4 skal den være 98120

b.     For standardkontoplan 1 skal den være 421100

4.     Opret eller rediger eventuelt via knapperne nede til venstre.

 

Hvis enkelte finansenheder kører på en enhedskontoplan, der afviger fra standardkontoplan, skal du oprette / redigere i menuen Finans | Finansenhed (vælg i venstre side Stamdata2, Bogføring), klik på Kreditor og rediger eller opret via knapperne nederst i højre hjørne.

 

Ønsker du også at opsætte forretningsgangen til kreditorbetalinger, henvises der til opsætningsvejledningen Kreditorbetaling.

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort