Websiteadministration

Best practice – teknisk vejledning

Websitedefinition

 

 


Processen i overordnede træk

Webløsningen er bygget op i to dele:

01 |   Websitedefinition
Her redigerer du din webløsning

02 |   Webserver
Her fortæller du, at dine ændringer skal slå igennem, så de bliver vist.

 

I Unik Bolig finder du menupunktet Websiteadministration ved at vælge

   Generelt | Tilpasning | Websiteadministration

Hvis du ikke har adgang til dette menupunkt, skal du kontakte jeres superbruger og bede om, at du får adgang til menupunktet i den funktionsgruppe, du er medlem af.

 

 

01 |    Rediger websitedefinition

Når du åbner menupunktet Websiteadministration vil du blive bedt om at logge ind med din Administratorkonto med brugernavn og kodeord. Hvis alt er oprettet korrekt, vil der i Status stå Kører (normal drift).

Klik Rediger for at tilgå websitedefinitionen. NB sørg for at vælge den redigerknap, der ligger i menugruppen Website definition.

I feltet Navn øverst indtaster du et sigende navn – fx navnet på den version af Unik Bolig (og web), du anvender. Så lukker du ned på krydset i øverste højre hjørne.

Når du har redigeret i din websitedefinition, skal du huske at gemme. Klik på disketten øverst i venstre hjørne og luk derefter vinduet ved at klikke krydset øverst i højre side. 

Klik på Anvend websitedefinition for at sikre, at dine ændringer slår igennem på din webløsning. Det kan tage op til et halvt minut, før der igen står Kører (normal drift), som viser, at ændringen er slået igennem.

  

02 |    Siteegenskaber

Hvis du vil ændre i forhold til standard, skal du klikke Rediger i menugruppen Website definition – se skærmbillede i foregående afsnit.

Marker Site og højreklik. Vælg menupunktet Konfiguration. I vinduet Egenskaber har du mulighed for nogle generelle opsætninger på webløsningerne.

På fanen Generelt kan du vælge det overordnede tema, du synes websiderne skal have. Der ligger standard et blåt og et grønt tema. Vælger du ikke noget, benyttes det blå som standard.

Du kan også lave dit eget layout i Unik Bolig Web Platform, så du fx tilpasser layoutet til din / jeres hjemmeside. Har du brug for hjælp til det, kan du booke en af vores konsulenter, der sammen med dig ændrer og tilpasser layout.

NB Vælger du eget layout, skal du være opmærksom på, at der vil være manuelle tilpasninger ved fremtidige opdateringer. Det kan du selvfølgelig også booke udviklerhjælp til.

Alternativt kan vi give en praktisk instruktion i forbindelse med tilpasning af layout, så du eller en anden ansvarlig fremover selv kan stå for tilpasninger i forbindelse med opdateringer – kravet er, at den ansvarlige kan lave layout i en CMS-løsning og kan arbejde med HTML5 og CSS.

 

03 |    Opsætning af mail

Gå til menuen   Generelt | Tilpasning | Websiteadministration

Marker Site og højreklik. Vælg Egenskaber. På fanen Email har du følgende muligheder:

Benyt email

Markering = De enkelte moduler og sider kan sende mail til brugeren og bruger de centrale oplysninger angivet her. Hvis mail ikke er slået til her, vil mail funktionerne i modulerne ikke være aktive.

 

SMTP-server

Angiv IP adressen eller hostnavnet på den mail server, der skal bruges til at sende mails med.

Benyt webserverens autorisationsoplysninger

Markering = Hvis mails skal sendes via den konto, som webløsningen afvikles med på webserveren. Hvis der ikke er markering i dette felt, benyttes oplysningerne i "Brugernavn" og "Kodeord" til at logge på SMTP serveren. Bemærk disse felter kan være tomme, hvis SMTP serveren tillader anonym adgang. Det mest almindelige er, at enten benytte anonym adgang eller en bestemt bruger og kodeord.

Afsender email adresse

Dette er den mailadresse, der bruges som afsender på de mails, der sendes fra systemet. Normalt vælges en noreply@mitdomain.dk adresse. Den bruger, der er logget på SMTP serveren (se ovenfor) skal have rettigheder til at sende mails fra denne adresse.

BCC

Det er muligt, at få sat en BCC adresse på alle de mails, der sendes, således at man også selv har adgang til dem.

Test

Med testfunktionen, tvinges systemet til altid at sende mail til en bestemt adresse – uanset hvem den egentlige modtager er. Det kan bruges i forbindelse med test, fordi man således ikke kommer til at sende mails til rigtige brugere. Bemærk, dette gælder kun for funktionerne i webløsningerne, ikke for Unik Bolig generelt.

 

 

04 |    Cashing

I vinduet Egenskaber og fanen Caching har du mulighed for at styre oplysninger om, hvordan systemet skal cache sider og filer (altså lave en slags snapshots af sider og filer, der gør det hurtigere at hente det samme igen).

STANDARDOPSÆTNING

Aktiver caching af sider

Markér dette

Cachetid (i minutter) for sider, der caches på klienten

240

Cachetid (i minutter) for sider, der caches på serveren

2880

Aktiver caching af statiske filer

Markér dette

Cachetid (i minutter) for statiske filer

2880

 

NB Vi anbefaler, at du bruger standardværdirene. Hvis du vælger forkerte værdier, risikerer du, at brugerne får vist forkerte data, og du risikerer at nedsætte systemets hastighed.

 

Sider med statisk information kan have en høj cachetid, mens sider med dynamisk information bør have en lavere. I nogle tilfælde er det vigtigt, at data er fuldt opdateret – i Unik Bolig har de sider ikke caching.

Du kan aktivere caching af henholdsvis sider og statiske filer. For sider skelnes der mellem sidevisninger for autoriserede brugere (caches i brugerens browser) og ikke-autoriserede brugere (caches på serveren).

Ikke-autoriserede brugere
Siderne er typisk forside, loginside etc. Når først én bruger har fået vist en sådan side, er den cachet på serveren og vises derfor hurtigere til øvrige brugere.

Autoriserede brugere
Siderne er altid unikke for den enkelte bruger og caches på klienten. Browseren fornyer først en clachet side, når cachetiden er udløbet. Det betyder sider blive vist hurtigt, og serveren belastes mindst muligt.

 

NB Hvis du har genstartet webløsningen fx ændringer i konfigurationen, eller fordi den er sat til at recycle på bestemte tidspunkter, slettes cacheoplysninger på serveren, men ikke på klienterne.

 

05 |    Fejllogning / applikationslog

Under fanen Logning kan du angive, hvad der skal ske med de fejl og beskeder, som systemet danner.

Du bør som minimum logge på "Fejl" niveauet til applikationsloggen. Hvis du ønsker at få oplysninger om fx hvilke sider brugerne besøger, skal du sætte niveauet til "Information".

STANDARDOPSÆTNING

Applikation (database)

Advarsel

E-mail

Fejl

E-mail modtageradresse

Kan ændres til din e-mail, hvis du vil have fejlmeddelelser.

Alternativt tjekker du fejl i applikationsloggen (se nedenfor).

 

Fejlene gemmes i applikationsloggen i Unik Boligs database: i Unik Bolig vælger du menuen

   Generelt | Værktøjer | Applikationslog (klik evt. Søg-ikon øverst i venstre hjørne).

Hvis du ikke selv kan gennemskue årsagen til problemstillingen ud fra dette, kan du sende informationerne fra applikationsloggen til support-bolig@unik.dk.

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort