Areal- og fordelingstyper opsætning

Areal- og fordelingstyper opsætning

Best practice – guide til opsætning

Areal– og fordelingstyper

 

Arealtype

Ejendomstype

Anvendelse

Andelsindskud

A/B

Det oprindelig indskud der anvendes til beregning af andelsværdien

Andet areal

Alle

Arealtype der ikke kan omfattes af øvrige betegnelser

BBR areal

A/B

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. BBR-meddelelsen indeholder kommunens oplysninger om ejendommen, sådan som ejeren af ejendommen har oplyst det til kommunen. Det er altid ejer af ejendommens ansvar at BBR altid er opdateret i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Bruttoareal

Bolig,

Erhverv

I bruttoarealet medregnes eventuelle fællesareal til fx kælder, fælleslokale, trappeopgang o.lign. Bruttoarealet vil ofte være samme areal som kontraktarealet. Skulle der være en difference mellem bruttoarealet til kontraktarealet skal dette registreres som værende et ”+/-andet areal”.

Fordelingstal

E/F

Anvendes til fordelingsnøgle, som afgør hvor stor en del af foreningens udgifter – og eventuelle indtægter – ejeren af den enkelte lejlighed skal bære. Fordelingstallet har derudover betydning for fordelingen af stemmer ved generalforsamling og relative andel af foreningens grund og fælles bygningsbestanddele.

Gældende leje

A/B, Bolig, Erhverv

Anvendes til varsling af skatter og afgifter

Nettoareal

Erhverv

Vil primær anvendes på erhvervslejemål og ofte til udarbejdelse af fællesregnskaber

Nøgle-andelsværdi

A/B

Anvendes til beregning af andelsværdien pr lejlighed.

Varmeareal

Bolig, Erhverv

Anvendes til udarbejdelse af varmeregnskab og har primær anvendelse på erhvervslejemål, hvor der kan være et differentieret areal end bruttoarealet.

Vurderingsleje

A/B, Bolig

Anvendes til varsling af OMK