Opkrævningstyper

Indhold

Opkrævningstyper 8

Administrationshonorar, fast andel 8

Administrationshonorar, ALMEN.. 8

Administrationshonorar, øvrige ALMEN.. 8

Overdragelsesgebyr A/B - sælger 8

Overdragelsesgebyr A/B - køber 8

Overdragelsesgebyr A/B - deles. 8

Ejerskiftegebyr 8

Overdragelsesgebyr administrator sælger 8

Overdragelsesgebyr administrator køber 8

Overdragelsesgebyr administrator deles. 8

EL tjek - sælger 8

El tjek - køber 8

EL tjek - deles. 8

VVS tjek - sælger 8

VVS tjek - køber 8

VVS tjek - deles. 8

Rykkergebyr, faktureret 8

Opkrævningsgebyr, faktureret 8

VVS tjek - deles. 8

Facility management, faktureret 8

Administrationshonorar, boliglejemål 8

Aftalt leje. 8

Budgetleje. 8

Udv. vedl. § 18. 8

Udv. vedl. § 18b (høj) 9

Udv. vedl. §18 b  (lav) 9

Udv. vedl. §63A. 9

Indvendig vedl., opkræves. 9

Udligning af OMK-beregning § 5.2. 9

Modernisering § 5 stk. 2. 9

Modernisering Køkken - Bolig. 9

Modernisering Bad - Bolig. 9

Modernisering 1 - Bolig. 9

Modernisering 2 - Bolig. 9

Modernisering 3 - Bolig. 9

Pristalsregulering, Bolig. 9

Trapperegulering, Bolig (OMK) 9

Erhvervsleje. 9

Kontor - Erhverv. 9

Butik - Erhverv. 9

Butik 1. sal - Erhverv. 9

Institution - Erhverv. 9

Restaurant  - Erhverv. 9

Hotel - Erhverv. 9

Industri - Erhverv. 9

Lager - Erhverv. 9

Andet erhverv. 9

Andet (f.eks. grunde, skov, landbrug) 9

Garageleje. 9

P-Plads. 9

Loftrum.. 9

Kælderrum.. 9

Reklameplads. 9

Pristalsregulering, Erhverv. 10

Modernisering 1 - Erhverv. 10

Modernisering 2 - Erhverv. 10

Modernisering 3 - Erhverv. 10

Skatter og afgifter, erhverv. 10

Skatter og afgifter, bolig. 10

Renovation. 10

Diverse. 10

Dørskilt 10

Vaskeri 10

Trappevask. 10

Fælleslokale. 10

Fællesudgifter 10

Grundfond. 10

Afdrag, lån ejerforeninger 10

Renter 10

Ekstraordinære opkr., E/F. 10

Boligafgift 10

Afdrag lån, A/B. 10

Renter opkrævet, A/B. 10

Ekstraordinær opkr., A/B. 10

Arbejdstime. 10

Fribolig. 10

Nøgle. 10

Navneskilt 10

Antenne. 10

Grundpakke antenne. 10

Mellempakke antenne. 10

Fuldpakke antenne. 10

Internet 10

Påkravsgebyr 11

Rykkergebyr 11

Kompensationsbeløb. 11

Opkrævningsgebyr 11

Gebyr - ikke tilmeldt BS. 11

Låneomkostning. 11

Normalistandsættelse (med NI-beløb) 11

Afdelingens andel (A-ord.) 11

Overslag iht. %-sats (A-ord.) 11

Overslag iht. %-sats (B-ord.) 11

Afholdte udgifter fælleskonto (B-ord.) 11

Advokatomkostninger 11

Administrationshonorar, erhverslejemål 11

Indmeldelsesgebyr, venteliste. 11

Opnoteringsgebyr 11

Ajourføringsgebyr 11

Foreningsandel 11

Lejereduktion. 11

Administrationshonorar, øvrige lejemål 11

Tab ved fraflytning (Afskrevet) 11

Lejetab. 11

Lejereduktion. 11

Betalt råderet, individuel 11

Huslejeforhøjelse (Indiv. råderet) 11

Administrationshonorar, NPI-regulering. 11

Nøgle. 11

Navneskilt 11

Leje. 12

Hjemfaldspligt, familiebolig. 12

B-ordning, opkræves lejer 12

Ungdomsbolig. 12

Hjemfaldspligt, ungdomsbolig. 12

Værelser 12

Ældrebolig. 12

Hjemfaldspligt, ældrebolig. 12

Ældre- og handicapegnet boliger 12

Plejebolig. 12

Erhverv. 12

Butik. 12

Husleje, vaskeri 12

Leje, beboerlokaler 12

Husleje, ejendomskontor 12

Husleje, beboerrådgivningskontor 12

Institution. 12

Fællesudgifter institution. 12

Kælder 12

El-bidrag. 12

Serviceareal 12

Antenneplads. 12

Reklameplads. 12

Garage. 12

Carport 12

P-Plads. 12

Råderet, Individuel 12

Råderet, Individuel - 2. 12

Råderet, Individuel - 3. 12

Råderet, Individuel - 4. 12

Råderet, Individuel - 5. 13

Råderet, Individuel - 6. 13

Kollektiv råderet Køkken. 13

Kollektiv råderet Bad. 13

Kollektiv råderet Køk & Bad. 13

Kollektiv råderet Altan. 13

Kollektiv råderet Diverse 1. 13

Kollektiv råderet Diverse 2. 13

Kollektiv råderet Køkken - 2. 13

Kollektiv råderet Bad - 2. 13

Kollektiv råderet Køk & Bad - 2. 13

Kollektiv råderet Altan - 2. 13

Kollektiv råderet Diverse 1 - 2. 13

Kollektiv råderet Diverse 2 - 2. 13

Afskrivn.(rente) godtg.forb. Råderet 13

Diverse renter, frivillig forlig. 13

Renter kollektiv råderet (EM) Køkken. 13

Renter kollektiv råderet (EM) Bad. 13

Renter kollektiv råderet (EM) Køk&Bad. 13

Renter kollektiv råderet (EM) Altan. 13

Renter kollektiv råderet (EM) Diverse 1. 13

Renter kollektiv råderet (EM) Diverse 2. 13

Vaskeri forbrug. 13

Vaskeri - fast 13

Lånekort 13

Vaskekort 13

Fællesfaciliter 13

Afregning selskabslokale. 14

Rengøring selskabslokale. 14

Fælleslokale. 14

Kontant Råderet v/indflytning. 14

Adm.honorar, boliglejemål - afregning. 14

Adm.honorar, erhverslejemål - afregning. 14

Adm.honorar, øvrige lejemål - afregning. 14

Viceværtydelse. 14

Afskrivning kollek. råderet (EM) Køkken. 14

Afskrivning kollek. råderet (EM) Bad. 14

Afskrivning kollek. råderet (EM) Køk&Bad. 14

Afskrivning kollek. råderet (EM) Altan. 14

Afskrivning kollek. råderet (EM) Div. 1. 14

Afskrivning kollek. råderet (EM) Div. 2. 14

Neds. (ydelsen) af godtg. forb.Råderet 14

Afregning lejemål 14

Afdrag - frivillig forlig boende. 14

Afdrag - frivillig forlig fraflytter 14

Udlæg boende lejer 14

Indskud Ejendomsfunktionær 14

Rest indskud. 14

Misligholdelse. 14

Normalistandsættelse (uden NI-beløb) 14

Boligstøtte. 14

Indskudslån. 14

Driftsstøtte. 15

Driftsstøtte. 15

Indv.vedl./B-ordning - lejemål 15

Indskud. 15

Forhøjet indskud omb. 15

Forhøjet indskud Genudlej. 15

Ekstra indskud, lejl. m. kapitaltilskud. 15

Forh. indsku. boligtagers retableringspl 15

Indskud, Indeksregulering. 15

a/c varme. 15

a/c el 15

a/c vand. 15

a/c antenne. 15

a/c Grundpakke antenne. 15

a/c Mellempakke antenne. 15

a/c Fuldpakke antenne. 15

Forudbetalt leje. 15

Depositum ungdom.. 15

Depositum ejendomsfunktionærer 15

Depositum erhverv. 15

Depositum Bilejemål 15

Afregning varme. 15

Afregning el 15

Afregning vand. 15

Afregning antenne. 15

Gebyr vaskekort 15

Tab ved fraflytning (Afskrevet) 15

Renter - lån. 15

Indmeldelses- /medlemsgebyr 15

Fraflytningsgebyr 16

Påkravsgebyr 16

Procent gebyr 16

Rykkergebyr 16

Gebyr - Frivillig forlig. 16

Kompensationsbeløb. 16

Opnoteringsgebyr 16

Ajourføringsgebyr 16

Opnoteringsgebyr, Fleksibel Udlejning. 16

Ajourføringsgebyr, Fleksibel Udlejning. 16

Udlæg for lejer 16

Afdragsordninger 16

Udlæg, flytteopgørelse. 16

Udlæg, flytteopgørelse - moms. 16

Vurderinsghonorar sælger 16

Vurderinsghonorar køber 16

Vurderinsghonorar deles. 16

Ejendomsmægler salgshonorar sælger 16

Ejendomsmægler salgshonorar køber 16

Ejendomsmægler salgshonorar deles. 16

Nøgletalsskema - sælger 16

Overdragelsesgebyr administrator sælger 16

Overdragelsesgebyr administrator køber 16

Overdragelsesgebyr administrator deles. 16

EL tjek - sælger 16

El tjek - køber 16

EL tjek - deles. 17

VVS tjek - sælger 17

VVS tjek - køber 17

VVS tjek - deles. 17

Adkomsterklæring. 17

Gebyr for tingsbogsattest 17

Gebyr 1 - sælger 17

Gebyr 1 - køber 17

Gebyr 1 - deles. 17

Gebyr 2 - sælger 17

Gebyr 2 - køber 17

Gebyr 2 - deles. 17

Gebyr 3 - sælger 17

Gebyr 3 - køber 17

Gebyr 3 - deles. 17

Gebyr 4 - sælger 17

Gebyr 4 - køber 17

Gebyr 4 - deles. 17

Gebyr 5 - sælger 17

Gebyr 5 - køber 17

Gebyr 5 - deles. 17

Andelsværdi 17

Forbedringer ( Andelshandler) 17

Regulering Vedlighold. (Andelshandler) 17

Løsøre (Andelshandler) 17

Midlertidig tilbageholdelse (opkræves) 17

Afslag (Andelshandler) 17

Tilpasset løsøre (Andelshandler) 17

Mangler jf. spec. (Andelshandler) 17

Midlertidig tilbageholdelse (Versur) 18

A conto vand. 18

Vandafregning. 18

A conto el 18

Elafregning. 18

A conto fællesudgifter, erhverv. 18

Fællesregnskab, afregning. 18

A conto varme. 18

Varmeafregning. 18

A conto køling. 18

Kølingsafregning. 18

A conto Internet 18

Internetafregning. 18

A conto Antenne. 18

A conto Grundpakke Antenne. 18

A conto Mellempakke Antenne. 18

A conto Fuldpakke Antenne. 18

Antenneafregning. 18

Indskud. 18

Indv. vedl., hensættelser 18

Udgående moms - selskab. 18

Depositum.. 18

Forudbetalt leje. 18

Bankgaranti 18

Bankgaranti, modregning. 18

Beboerrepræsentation. 18

Bilejemål - overført til hovedlejemål 18

Bilejemål - overført fra bilejemål 18

Leje, tomgang (almen) 18

Leje, tomgang. 19

Forbrugsafgifter, tomgang. 19

Poster overf. til flytteopg. 19

Udgående moms - afd. 19

Varme, nulstilling a conto. 19

El, nulstilling a conto. 19

Vand, nulstilling a conto. 19

Antenne, nulstilling a conto. 19

Nulstilling - ikke udbetalt beløb. 19

Overført restance. 19

Overført restance - ej pligtig pengeydel 19

Gammel restance. 19

For meget betalt leje. 19

Udbetaling @... 19

Vand, nulstilling a conto. 19

El, nulstilling a conto. 19

Fællesregnskab, nulstilling a conto. 19

Varme, nulstilling a conto. 19

Køling, nulstilling a conto. 19

Internet, nulstilling a conto. 19

Antenne, nulstilling a conto. 19

Moms. 19

Momshenstand. 19

Udsat moms. 19

Best practice – guide til opsætning

Opkrævningstyper

 

 


Opkrævningstyper

OpkrTypeNr

OpkrTypeNavn

Finansenhed

Kontonr

Fin.enh.nr.

Modkonto

10

Administrationshonorar, fast andel

 

10110

 

43310

1010

Administrationshonorar, ALMEN

 

601100

 

112110

1011

Administrationshonorar, øvrige ALMEN

 

601100

 

112110

10220

Overdragelsesgebyr A/B - sælger

 

10220

 

 

10221

Overdragelsesgebyr A/B - køber

 

10220

 

 

10222

Overdragelsesgebyr A/B - deles

 

10220

 

 

10224

Ejerskiftegebyr

 

10224

 

 

10225

Overdragelsesgebyr administrator sælger

 

10225

 

 

10226

Overdragelsesgebyr administrator køber

 

10225

 

 

10227

Overdragelsesgebyr administrator deles

 

10225

 

 

10228

EL tjek - sælger

 

71060

 

 

10229

El tjek - køber

 

71060

 

 

10230

EL tjek - deles

 

71060

 

 

10233

VVS tjek - sælger

 

71060

 

 

10234

VVS tjek - køber

 

71060

 

 

10235

VVS tjek - deles

 

71060

 

 

10280

Rykkergebyr, faktureret

 

10280

 

11560

10290

Opkrævningsgebyr, faktureret

 

10290

 

11570

10335

VVS tjek - deles

 

71060

 

 

10350

Facility management, faktureret

 

10350

 

14510

11

Administrationshonorar, boliglejemål

 

10110

 

43310

11005

Aftalt leje

 

11005

 

 

11010

Budgetleje

 

11010

 

 

11020

Udv. vedl. § 18

 

11020

 

 

11030

Udv. vedl. § 18b (høj)

 

11030

 

 

11032

Udv. vedl. §18 b  (lav)

 

11030