Standardkontoplan

Best practice – stamdata

Standardkontoplan

 

 


 

 

Konto

Tekst

RESULTATOPGØRELSE

 

 

INDTÆGTER

 

 

Administrationsindtægter

 

 

 

10110

Administrationshonorar, faktureret

 

10120

Bogholderi faktureret

 

10130

Generalforsamlinger og møder, faktureret

 

10150

Selskabsadministration, faktureret

 

10210

Honorar ejendomssalg, faktureret

 

10220

Overdragelsesgebyr andelsboligforening

 

10224

Ejerskiftegebyr - Ejerforening

 

10225

Overdragelsesgebyr administrator

 

10240

Ejendomsoplysning og øvrige dokumenter

 

10260

Porto, kopi mv., faktureret

 

10280

Rykkergebyr, faktureret

 

10290

Opkrævningsgebyr, faktureret

 

10310

Byggesagshonorar, faktureret

 

10340

Viceværtservice, faktureret

 

10350

Facility management, faktureret

 

10590

Øvrige honorarer, faktureret

Lejeindtægter

 

 

 

11005

Aftalt leje

 

11010

Budgetleje

 

11020

Udvendig vedligeholdelse §18

 

11030

Udvendig vedligeholdelse §18b

 

11040

Indvendig vedl. §22, opkrævet

 

11045

Udligning af OMK-beregning § 5.2

 

11050

Modernisering, Bolig (Forbedringsleje)

 

11098

Pristals-/Trappelejeregulering, Bolig

 

11100

Erhvervsleje

 

11120

Garageleje

 

11125

P-Pladser

 

11130

Loftrum

 

11135

Kælderrum

 

11140

Reklameplads

 

11145

Pristals-/Trappelejeregulering, Erhverv

 

11150

Modernisering, Erhverv (Forbedringsleje)

 

11181

Skatter og afgifter, opkrævet

 

11184

Renovation, opkrævet

 

11190

Diverse indtægter, ejendom

 

11191

Dørskilt

 

11192

Vaskeri

 

11193

Trappevask

 

11195

Fælleslokaler

Indtægter, ejerforeninger

 

 

 

11210

Fællesudgifter, opkrævet

 

11220

Grundfond

 

11230

Afdrag opkrævet, E/F

 

11240

Renter, opkrævet, E/F

 

11290

Ekstraordinære opkrævninger, E/F

Indtægter, andelsboligforening

 

 

 

11310

Boligafgift, opkrævet

 

11330

Afdrag, opkrævet, A/B

 

11340

Renter, opkrævet, A/B

 

11390

Ekstraordinære opkrævninger, A/B

Andre indtægter

 

 

 

11510

Statstilskud aftalt boligforbedring

 

11520

Statstilskud energibesparelse

 

11530

Statstilskud udvendig vedligeholdelse

 

11540

Tilskud off. byfornyelse

 

11550

Antennebidrag, opkrævet

 

11555

Internetbidrag, opkrævet

 

11560

Påkravs/rykkergebyr, opkrævet

 

11570

Opkrævningsgebyr

 

11580

Gebyr - ikke tilmeldt BS

 

11585

Låneomkostning

 

11590

Øvrige indtægter, ejendom

 

12010

Indmeldelsesgebyr

 

12020

Opnoteringsgebyr

 

12030

Ajourføringsgebyr

 

12050

Foreningsandel

 

12100

Salg med Omvendt betalingspligt

Tomgang

 

 

 

13150

Leje, tomgang

 

13152

Lejetab

 

13155

Lejereduktion

 

13160

Forbrugsafgifter, tomgang

 

13165

Udlejers andel af varme, vand og el forb

UDGIFTER

 

 

Driftsudgifter

 

 

 

13010

Ejendomsskatter

 

13020

Dækningsafgifter

 

13030

Vand, vandafgift og kloakafgift

 

13040

Renovation

 

13050

Skorstenfejer

 

13060

Rottebekæmpelse

 

13070

Vejbidrag

 

13080

Brandbidrag

 

13090

Elforbrug Ejendommen

 

13092

Elforbrug Tomgang

 

13095

Gas

 

13100

Ejendomsforsikring

 

13110

Andre forsikringer

 

13120

Andre abonnementer

 

13122

Elevatortelefon

 

13124

Lovpligt. elevatoreftersyn

 

13130

Kontingenter

 

13140

Signalforsyning

 

13142

Rep. signalforsyning

 

13170

Småanskaffelser

 

13300

Diverse omkostninger, ejendom

Renholdelse

 

 

 

14010

Ejendomsfunktionær

 

14020

Ejendomsservicefirma

 

14030

Dagpenge

 

14040

Ejendomsfunktionær afløsning

 

14050

KM-godtgørelse, ejendomsfunktionær

 

14060

ATP-bidrag, ejendomsfunktionær

 

14070

Telefon, ejendomsfunktionær

 

14080

Telefongodtgørelse, ejendomsfunktionær

 

14110

Rengøringsartikler

 

14120

Trappevask & måtter

 

14130

Vinduespolering

 

14140

Rengøring

 

14150

Gårdanlæg & udenomsarealer

 

14160

Container/Bortkørsel af affald

 

14170

Snerydning

 

14210

Varmeregnskabshonorar

 

14220

Vandregnskabshonorar

 

14310

Vagt

 

14510

Facility management

 

14590

Diverse

Udvendig vedligeholdelse

 

 

 

15020

Maler

 

15030

Murer

 

15040

Snedker

 

15050

VVS

 

15052

Varmeanlæg

 

15054

Elektrolyse og andre abonnementer

 

15060

Elektriker

 

15070

Kloakarbejde

 

15080

Jord/beton-arbejde

 

15090

Gartner

 

15100

Drift af maskiner

 

15110

Teknisk rådgivning

 

15120

Hårde hvidevarer

 

15140

Haveredskaber

 

15150

Reparation af vaskeri

 

15160

Låseservice

 

15161

Nøgler & navneskilt opkrævet

 

15180

Regulering udvendig vedligeholdelse pr.

 

15195

Refusion fra forsikring

Indvendig vedligeholdelse

 

 

 

16070

Indvendig vedl., udligning af opkrævet

Planlagt vedligehold.

 

 

 

16110

Terræn, konstruktion

 

16120

Terræn, teknisk anlæg

 

16130

Terræn, inventar

 

16140

Terræn, beplantning

 

16210

Bygn., klimaskærm, fundament

 

16220

Bygn., klimaskærm, facade

 

16230

Bygn., klimaskærm, tag

 

16240

Bygn., klimaskærm, altaner og altangange

 

16250

Bygn., klimaskærm, trapper og ramper

 

16260

Bygn., klimaskærm, døre, vinduer mm.

 

16310

Bygn., bolig-/erhvervsenhed, konstr./inv

 

16320

Bygn., bolig- / erhvervsenhed, install

 

16410

Bygn., fælles, indvendig

 

16510

Bygn., tekn. installationer, afløb

 

16520

Bygn., tekn. installationer, el, belysn.

 

16530

Bygn., tekn. installationer, gas

 

16540

Bygn., tekn. installationer, vand

 

16550

Bygn., tekn. installationer, varme

 

16560

Bygn., tekn. installationer, vaskeri fæl

 

16570

Bygn., tekn. installationer, ventilation

 

16580

Bygn., tekn. installationer, øvrige

 

16610

Materiel, kørende

 

16620

Materiel, andet

Administration

 

 

Lønninger, administration

 

 

 

32010

Lønninger

 

32015

Regulering feriepenge

 

32020

ATP

 

32030

Arbejdsmarkedsbidrag

 

32040

Pensionsbidrag, lønmodtager

 

32050

Pensionsbidrag, arbejdsgiver

 

32070

Fri telefon

 

32080

Kørselsgodtgørelse

 

32090

Lønsumsafgift

 

32095

Refusioner

 

35010

Rejseudgifter

 

35020

Mad og drikkevarer, personale

 

35030

Gaver, personale

 

35040

Uddannelse og kurser, personale

 

35590

Øvrige personaleomkostninger

Reklame og repræsentation

 

 

 

41010

Annoncer og reklame

 

41110

Ejendomsmæglerhonorar

 

41220

Repræsentation, restaurationsbesøg

 

41230

Repræsentation, gaver og blomster

 

41590

Øvrig repræsentation

 

41595

Repræsentation, ej fradragsber. del

Kontorhold

 

 

 

43010

Telefon

 

43020

Telefax

 

43030

Internetopkobling

 

43060

Porto

 

43070

Fragt

 

43110

Kontorartikler

 

43120

Faglitteratur, aviser og blade

 

43130

Generalforsamlinger og møder

 

43210

Drift IT

 

43220

Drift kontormaskiner

 

43230

IT-udstyr med Omvendt betalingspligt

 

43240

IT-udstyr købt med EU-moms (varekøb)

 

43250

IT-licenser købt med EU-moms (ydelse)

 

43260

Småanskaffelser kontor

 

43310

Administrationshonorar

 

43320

Revision

 

43325

Regnskabsassistance

 

43330

Varmeregnskaber

 

43332

Vandregnskab

 

43334

Elregnskab

 

43336

Fællesregnskab

 

43340

Advokathonorar

 

43345

Incassoomkostninger

 

43360

Rådgiverhonorar

 

43370

Bankomkostninger

 

43380

Gebyrer

 

43385

Gebyrer, ej fradragsber. del

 

43510

Forsikringer

 

43530

Kontingenter m/moms

 

43535

Kontingenter u/moms

 

43590

Øvrige administrationsomkostninger

Bildrift

 

 

 

45010

Brændstof

 

45290

Vedligeholdelse

 

45500

Vægtafgift

 

45510

Forsikringer

 

45590

Øvrige udgifter, autodrift

Lejede lokaler

 

 

 

47010

Husleje, lejede lokaler

 

47020

Varme, lejede lokaler

 

47030

El og vand, lejede lokaler

 

47240

Rengøringsløn, lejede lokaler

 

47250

Rengøringsartikler, lejede lokaler

 

47260

Dekoration/udsmykning, lejede lokaler

 

47290

Diverse omk. lejede lokaler

 

48010

Tab på lejere

 

48020

Tab på øvrige debitorer - ikke lejere

Afskrivninger

 

 

 

50110

Afskrivninger, ejendomme

 

50120

Afskrivninger, moderniseringer

 

50130

Afskrivninger, installationer

 

50140

Afskrivninger, driftsmidler

 

50160

Afskrivninger, inventar

Renter

 

 

Renteudgifter

 

 

 

51010

Renteudgifter, bank

 

51110

Renteudg. Grundejernes Inv.fond

 

51120

Renteudgifter, kreditorer

 

51410

Renteudgifter, prioritetslån

 

51490

Kurstab prioritetslån

 

51510

Renteudgifter periodiseret

 

51590

Øvrige renteudgifter

 

51600

Valuta kursregulering tab

 

51610

Valuta kurs kurtage og gebyr

Renteindtægter

 

 

 

52010

Renteindtægter, bank

 

52110

Renteindtægter, grundejernes inv.fond

 

52120

Renteindtægter, debitorer

 

52130

Renteindtægter, lejere

 

52310

Renteindtægter, værdipapirer

 

52490

Kursgevinst prioritetslån

 

52510

Renteindtægter, periodiseret

 

52590

Øvrige renteindtægter

 

52600

Valuta kursregulering avance

Selskabsskat

 

 

 

56010

Selskabsskat

 

56095

Regulering selskabsskat tidligere år

 

56195

Regulering udskudt skat

Ekstraordinære poster

 

 

 

58110

Ekstraordinære indtægter

 

58210

Ekstraordinære udgifter

 

59990

Drift-fejlkonto - kun til konvertering

Årsafslutning, drift

 

 

 

59999

Årets resultat

BALANCE

 

 

AKTIVER

 

 

Anlægsaktiver

 

 

Materielle anlægsaktiver

 

 

Ejendom

 

 

 

60100

Bogføringskonto alle anlægsaktiver

 

60110

Anskaffelsessum ejendom

 

60115

Tilgang ejendom, i året

 

60120

Afgang ejendom, i året

 

60125

Afskrivninger ejendom primo

 

60130

Afskrivninger ejendom, i året

 

60133

Afgang afskrivninger, i året

 

60135

Opskrivning ejendom primo

 

60140

Opskrivning ejendom, i året

 

60143

Afgang opskrivning, i året

 

60145

Nedskrivning ejendom primo

 

60150

Nedskrivning ejendom, i året

 

60153

Afgang nedskrivning, i året

 

60160

Moderniseringer

 

60165

Versur modernisering ejendom

 

60170

Igangværende modernisering

Installationer

 

 

 

61110

Anskaffelsessum installationer

 

61115

Tilgang installationer, i året

 

61120

Afgang installationer, i året

 

61125

Afskrivninger installationer primo

 

61130

Afskrivninger installationer, i året

 

61133

Afgang afskrivninger, i året

 

61135

Opskrivning installationer primo

 

61140

Opskrivning installationer, i året

 

61143

Afgang opskrivning, i året

 

61145

Nedskrivning installationer primo

 

61150

Nedskrivning installationer, i året

 

61153

Afgang nedskrivning, i året

Driftsmidler

 

 

 

63110

Anskaffelsessum driftsmidler

 

63115

Tilgang driftsmidler, i året

 

63120

Afgang driftsmidler, i året

 

63125

Afskrivninger driftsmidler primo

 

63130

Afskrivninger driftsmidler, i året

 

63133

Afgang afskrivninger, i året

 

63135

Opskrivning driftsmidler primo

 

63140

Opskrivning driftsmidler, i året

 

63145

Nedskrivning driftsmidler primo

 

63150

Nedskrivning driftsmidler, i året

Inventar

 

 

 

64110

Anskaffelsessum inventar

 

64115

Tilgang inventar, i året

 

64120

Afgang inventar, i året

 

64125

Afskrivninger inventar primo

 

64130

Afskrivninger inventar, i året

 

64135

Afgang Afskrivninger inventar, i året

 

64140

Opskrivning inventar primo

 

64145

Opskrivning inventar, i året

 

64150

Afgang Opskrivninger inventar, i året

 

64155

Nedskrivning inventar primo

 

64160

Nedskrivning inventar, i året

 

64165

Afgang Nedskrivninger inventar, i året

Indretning lejede lokaler

 

 

 

65110

Indretning lejede lokaler

 

65115

Tilgang indretn. lejede lok., i året

 

65120

Afgang indretn. lejede lok., i året

 

65125

Afskr. indretn. lejede lok. primo

 

65130

Afskr. indretn. lejede lok.